مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرتضوی لنگرودی، محمدحسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : عربی

مشخصات کتاب

سرشناسه : مرتضوی لنگرودی، محمدحسن، 1308 ـعنوان ونام پدیدآور : جواهرالاُصول: تقریر اُبحاث ... الإمام الخمینی (جلد ششم)/ مؤلف]محرر[    محمدحسن مرتضوی لنگرودی.مشخصات نشر: تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1391.مشخصات ظاهری:  ج.6 (400 ص). ج.شابک978 - 964 - 212 - 258 - 5  (ج.6) ‬   964 - 335 - 436 - 9: (دوره)  وضعیت‌فهرستنویسی: فیپایادداشت  : عربی. کتابنامه: ص. 371 ـ 394؛ همچنین به صورت زیرنویس. موضوع: خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب‌وبنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ ـ  ۱۳۶۸ ./    اصول فقه شیعه.شناسه افزوده: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌ خمینی(س)، دفترقم. مؤسسه چاپ و نشر عروج. رده بندی کنگره  :   9  ج  4  م / 8 /  159                                                    BPرده بندی دیویی :   312 / ۲۹۷شماره‌کتابشناسی‌ملی:   10818 ـ 78 م                                                                                                                                                                                                          

   

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 

‏ ‏

    کد/ م 2811

ARMMOA~1       

                                                                

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

جواهرالاُصول (الجزءالسادس) 

المؤلف:  آیةالله السیّدمحمدحسن المرتضوی اللنگرودی

التحقیق والنشر:  مؤسسة تنظیم و نشر تراث الإمام الخمینی(س)

المطبعة:  مطبعة مؤسسة العروج

الطبعة الاُولی:  1391 ش/ 1433 ق      

الکمیة:  500  نسخة

السعر:  25000 تومان

‏ ‏

 ‏                 ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                   0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکزپخش: 0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                   0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                   0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                              نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه IV