کتاب اجاره
احکام اجاره
مباح بودن عمل مورد اجاره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مباح بودن عمل مورد اجاره

مباح بودن عمل مورد اجاره

[سؤال 7366]‏ ‏ ‏ 3780‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مقدس حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏1. کار کردن در شرکت تعاونی روستایی به عنوان کارمند و همچنین وام کشاورزی‏‎ ‎‏گرفتن جایز است یا نه؟ با فرض این که بهره تقلیل پیدا کرده و از شش درصد به چهار‏‎ ‎‏درصد رسیده است؟‏

بسمه تعالی، کار کردن در امور حلال شرکت و وام مانع ندارد، ولی بهره و کارهای مربوط به آن جایز نیست.

‏2. شخصی از دنیا رفت و سه پسر دارد. قبل از تقسیم اموال، پسر بزرگ تر با رضایت برادرها از مال‏‎ ‎‏مشترک به حج مشرف شد. آیا این حج از حجة الاسلام او کافی است یا بعد از تقسیم اموال، در‏‎ ‎‏صورت استطاعت نیز باید به حج مشرف شود؟‏

بسمه تعالی، اگر مستطیع بوده، کفایت می کند.

[سؤال 7367]‏ ‏ ‏ 3781‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 24 شعبان 1402 ق‏

‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏در اجرت ضراب الفحل که آن حیوان صرفاً برای همین کار نگهداری می شود،‏‎ ‎‏متمنّی است نظر مبارک خویش را تحریر و توضیح فرمایند.‏

بسمه تعالی، حلال است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 290

[سؤال 7368]‏ ‏ ‏ 3782‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏نایب الامام، مروّج الاحکام، افقه الفقهاء، الامام الخمینی، روحی فداکم و زید‏‎ ‎‏عمرکم العالی، محترماً استفتا می نماید:‏

‏1. اجیر در تنگی وقت نماز، نماز را ترک کرده، کار می کند؛ اجرتش چه صورت‏‎ ‎‏دارد؟‏

‏2. کاسب در مکان یا روی فرشی که وقوف و قیام و قعود بر آن حرام است، نشسته‏‎ ‎‏یا ایستاده کار می کند؛ اجرتی که می گیرد چه صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، در هر دو مسأله، اجرت کار خود را مالک می شود، هر چند خلاف شرع کرده است.

[سؤال 7369]‏ ‏ ‏ 3783‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 27 / 9 / 1361‏

‏نظر به این که این جانب شغلم رانندگی در تهران، خیابان انبار نفت، میدان حاج‏‎ ‎‏ابوالقاسم، می باشد در این میدان سبوس جو، تخم آفتاب گردان، لوبیا، تفاله، کنجاله،‏‎ ‎‏سبوس برنج و آرد جو و غیره به فروش می رسد. تا آن جا که من اطلاع دارم، سبوس‏‎ ‎‏گندم و جو و تفاله و کنجاله در این میدان از نظر دولت برای فروش ممنوع می باشد و‏‎ ‎‏تازگی هم دولت سخت گیری نمی کند و از طرفی هم سهمیۀ گاوداران و دامداران کم‏‎ ‎‏شده و آن ها هم مجبورند که به این میدان بیایند و کمبود خوراک مال هایشان را تأمین‏‎ ‎‏می کنند. ضمناً بعضی از این صاحبان بنگاه پای این میدان، مرا برای آوردن سبوس به‏‎ ‎‏آسیاب می فرستند و سبوس می آورم؛ اگر من نیاورم، کس دیگر می آورد؛ تازه همین‏‎ ‎‏سبوس و تفاله و کنجاله و جو که گاهی هم همین جو در این میدان آرد می شود،‏‎ ‎‏مالداران می خرند و ما می بریم. حال از شما تقاضا دارم که بفرمایید از نظر شرعی کدامِ‏‎ ‎‏این بارها اشکال دارد؟ آن بارها از آسیاب به میدان یا این که بقیه بارها؟‏

بسمه تعالی، برای شما اشکال ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 291

[سؤال 7370]‏ ‏ ‏ 3784‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 7 / 7 / 1358‏

‏محضر مبارک زعیم عالی قدر حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله‏

‏پس از عرض سلام و تقدیم دعا، به استحضار می رساند: حقیر از مقلدین آن امام‏‎ ‎‏می باشد که بیشتر از بیست و پنج سال است در سازمان اوقاف پیش خدمت و‏‎ ‎‏خدمتگزار هستم و 9 سر عائله تحت تکفل دارم. استدعا دارم نسبت به حقوقی که در‏‎ ‎‏این مدت مصرف کرده ام، همچنین نسبت به حقوق بعد از این، مرا مأذون فرمایند تا‏‎ ‎‏نگرانی روانی برایم نباشد. ‏

بسمه تعالی، اگر اشتغال به کار حلالی دارید، حقوق آن حلال است.

[سؤال 7371]‏ ‏ ‏ 3785‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 24 / 8 / 1361 ‏

‏حضور محترم پدر و رهبر عزیز، حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، احتراماً؛ با‏‎ ‎‏پوزش از محضر آن حضرت و عرض معذرت از این که چند دقیقه ای وقت‏‎ ‎‏گران قدرشان را اتلاف می نمایم، استدعا دارم تا نقطه نظر خود را در مورد مسائل‏‎ ‎‏این جانب بفرمایند: ‏

‏1. آیا کار نمودن در کارخانجات سازندۀ تیغ که در حال حاضر در کشور فعالیت‏‎ ‎‏می کند و از تیغ های ساخته شدۀ آن ها در مصارف صورت تراشی، خیاطی، استفادۀ‏‎ ‎‏خانم ها و غیره استفاده می شود، درست است یا خیر؟ و تکلیف بنده که کارمند آن جا‏‎ ‎‏هستم چیست؟‏

‏البته این مسأله را قبلاً از یکی از نماینده های آن حضرت سؤال نموده ام که‏‎ ‎‏فرموده اند: «اشکال ندارد»، لکن برای اطمینان بیشتر مزاحم آن حضرت گردیده ام.‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

‏2. همسر بنده قبلاً در وزارت آموزش و پرورش کار می نموده و از محل حقوق دریافتی خود، مقداری‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 292

‏پول جمع نموده بود که خمس آن را نپرداخته است. در هنگام ازدواج، از محل این پول برای خود‏‎ ‎‏جهیزیه تهیه نموده است؛ آیا برای پولی که از محل پول های مذکور از بابت جهیزیه پرداخت شده،‏‎ ‎‏می بایستی خمس پرداخت گردد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، نسبت به مقداری که سال بر پول آن گذشته است خمس واجب است.

‏مجدداً از حضور آن حضرت پوزش خواسته و طول عمر آن حضرت را از خداوند بزرگ خواستارم.‏

[سؤال 7372]‏ ‏ ‏ 3786‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏قم، دفتر استفتائات امام خمینی، سلام علیکم‏

‏اگر انسان برای ظالمی کار کند که نوع کار مباح باشد ـ مثل کشاورزی، دامپروری ـ‏‎ ‎‏حکم آن و اجرتی که دریافت می دارد از نظر شرعی چگونه می باشد؟ والسلام‏

بسمه تعالی، اگر در مقابل کار حلال اجرت می گیرد حلال است.

[سؤال 7373]‏ ‏ ‏ 3787‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏این جانب مربی بهداشت یکی از دبستان های اصفهان مدت چهار سال است که در‏‎ ‎‏استخدام آموزش و پرورش هستم. از سه سال پیش می خواستم کار خود را رها کنم؛‏‎ ‎‏ولی در آن وضع (دورۀ طاغوت) وجود خود را در مدرسه لازم می دانستم. ساعت کار‏‎ ‎‏ما 40 ساعت در هفته می باشد و چون عده ای از ما مربیان بهداشت کارمان را مفید‏‎ ‎‏نمی دانستیم، یعنی در مقابل حقوقی که از دولت می گرفتیم و همچنین هفته ای 40‏‎ ‎‏ساعت عمر ما که بیهوده می گذشت احساس مثمر بودن نمی کردیم، نامه ای به وزارت‏‎ ‎‏آموزش و پرورش نوشتیم و خواستیم که ما هم بتوانیم تدریس کنیم. جواب نامه این‏‎ ‎‏بود که مربیان بهداشت در صورتی که واجد شرایط باشند می توانند تدریس کنند؛ اما با‏‎ ‎‏عده ای از ما که واجد شرایط نبودیم و علاقه زیادی به تدریس داشتیم و همچنین قادر‏‎ ‎‏به کار بودیم و هم مسئولیتی در مقابل دانش آموزان حس کردیم موافقت نکردند.‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 293

‏بنابراین کار خود را مفید نمی دانم زیرا در وضع موجود چنین حس می کنم که وجود ما‏‎ ‎‏وقتی لازم است که تمام خانواده های بچه ها از نظر اقتصادی وضع خوبی داشته باشند‏‎ ‎‏و همچنین امکاناتی داشته باشند. حال نمی دانم کار خود را رها کنم یا  نه؟ آیا حقوقی‏‎ ‎‏که می گیرم از لحاظ شرعی اشکال دارد یا نه؟ لطفاً مرا راهنمایی کنید.‏

‏والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

بسمه تعالی، اگر کاری را که برای آن استخدام شده اید تماماً انجام می دهید، گرفتن حقوق آن اشکال ندارد.

[سؤال 7374]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2068

‏18. معلمی که در دبستان یا دبیرستان دخترانه یا مختلط درس می گوید آیا حقوقی‏‎ ‎‏که در قبال این عمل می گیرد حلال است یا حرام؟‏

بسمه تعالی، در صورت تصدی تدریس مطالب مباحه، حقوق را مالک می شود لیکن اگر تدریس در آن مدرسه برای او مفاسد دینی و اخلاقی داشته باشد جایز نیست.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 294