کتاب بیع
مرابحه و مواضعه و تولیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مرابحه و مواضعه و تولیه

مرابحه و مواضعه و تولیه

[سؤال 7267]‏ ‏ ‏ 3694‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 18 / 11 / 1361‏

‏دفتر محترم حضرت امام خمینی، مدّ ظله العالی، سلام علیکم‏

‏تمنا دارد استفتای زیر را جواب مرقوم فرمایید:‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 219

‏جنسی را به وزن معین، از خارجه خریدم و با کشتی به ایران حمل نموده اند. این‏‎ ‎‏جنس باید در بندر ایران تخلیه شود، ولی بدون اجازه، در کشور دیگر تخلیه کرده و‏‎ ‎‏بعداً به ایران حمل نموده اند. گمرکاتِ کل وزن خریداری پرداخت شده؛ ولی موقع‏‎ ‎‏تحویل داری معلوم شد که مقداری از وزن، کسر است و این کسری مورد قبول بیمه یا‏‎ ‎‏کشتیرانی واقع نشده که خسارت بدهند. فرض شود اگر کل جنس کامل به ایران‏‎ ‎‏می رسید، قیمت تمام شده پنجاه هزار تومان می شد. حالا هم که کمتر از وزن‏‎ ‎‏خریداری به ایران آمده باز قیمت تمام شده همان پنجاه هزار تومان است. حال‏‎ ‎‏سؤال‏‎ ‎‏این است که موقع فروش این کالا به رأس المال، آیا باید مقداری که موجود است‏‎ ‎‏پنجاه هزار تومان اظهار شود؟ یا باید ارزش تمام شده مقدار کسری را از پنجاه هزار‏‎ ‎‏تومان کسر نمایم؟ با عنایت بر این که این جانب در ایجاد کسری مداخله نداشته ام و اگر‏‎ ‎‏قیمت این کسری را از قیمت تمام شده کسر نمایم، معامله احتمالاً ضرر می کند. ضمناً،‏‎ ‎‏اگر اجبار در فروش رأس المال نبود و به طریق مساومه امکان فروش داشت، همین‏‎ ‎‏مقدار موجود را به قیمتی می خریدند که سود هم می کرد. ‏

بسمه تعالی، در مرابحه باید قیمت جنس موجود که به او تمام شده را ذکر کند و می تواند تمام جریان را به مشتری بگوید و با ربح معین بفروشد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 220