کتاب بیع
خیارات
خیار رؤیت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

خیار رؤیت

خیار رؤیت

[سؤال 7168]‏ ‏ ‏ 3625‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر شریف حضرت مستطاب آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏پس از عرض سلام، خواهشمند است عطف توجه فرموده جواب مسأله ذیل را‏‎ ‎‏مرقوم فرمایید:‏

‏شخصی مقدار معینی از سهام یک قطعه زمین مشخص را به طور مشاع به دیگری‏‎ ‎‏می فروشد. در معامله قید می کنند که مقدار سهم فروخته شده 1055 متر است و در‏‎ ‎‏ذیل سند رسمی نیز ذکر شده است که مورد معامله به اقرار متعاملین 1055 متر است.‏‎ ‎‏بعد از آن که سهام را تفکیک کردند، کشف شده است که سهم مورد معامله بیشتر از‏‎ ‎‏متراژ فوق است. آیا در این صورت فروشنده حق مطالبه اضافه زمین را دارد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، با فرض وقوع معامله بر سهام معینه، خریدار می تواند سهام مورد معامله را مطالبه کند. و اگر زیادتر از مقداری که به آن توصیف کرده اند باشد، فروشنده خیار تخلف وصف دارد.

[سؤال 7169]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3876

‏2. چنانچه مالک زمین، بدون اطلاع و رضایت مالک اعیانی (یعنی سازندۀ بنا) و‏‎ ‎‏بدون ذکر جریان احداث اعیانی به خریدار، ملک خود را به غیر منتقل نماید آیا‏‎ ‎‏خریدار حق دارد مالک اعیانی را به رسمیت نشناسد و او را از ملک ساخته شده به‏‎ ‎‏وسیلۀ خودش بیرون کند یا این که حق اعیانی سازندۀ بنا محترم است و خریدار‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 168

‏نمی تواند مدّعی فروشنده گردد؟‏

بسمه تعالی، خریدار اگر قبلاً اطلاع نداشته، پس از خریدن زمین و اطلاع از وجود ساختمان دیگران در آن، می تواند به فروشنده مراجعه و معامله را فسخ کند.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 169