کتاب احیای موات و مشترکات
احکام مشترکات
قنوات، چاه‏ ها و انهار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

قنوات، چاه‏ ها و انهار

قنوات، چاه ها و انهار

[سؤال 9601]‏ ‏ ‏ 5359‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 23 / 10 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی مدّ ظله العالی‏

‏محترماً به عرض عالی می رساند: منازل مسکونی که آب قنات عموم مردم متوالیاً‏‎ ‎‏از داخل آن عبور می نماید و جوبی که خط سیر آب است رویش باز بوده و فعلاً‏‎ ‎‏صاحبان منازل پوشانده اند با اینکه استفاده از آن جهت کشاورزان دارای هزینه و‏‎ ‎‏اشکال است، آیا زندگانی در چنین منازل چه صورتی دارد؟‏

بسمه تعالی، سکونت در منزل اشکال ندارد ولی کسی که روی جوب را پوشانده باید از عهدۀ خسارت یا مخارج برآید.

[سؤال 9602]‏ ‏ ‏ 5360‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏از بارگاه حضرت پروردگار ـ عزّ و جلّ ـ جهت سلامت و طول عمر آن سرور‏‎ ‎‏عظیم الشأن دعا کرده، خاضعانه مسأله شرعیه ای را به شرح ذیل معروض داشته و‏‎ ‎‏تقاضامند فتوای آن آیت عظمای الهی هستیم. ‏

‏1. در حوالی کاشان دو دهکدۀ نسبتاً پرجمعیت و در طول هم، به نام های کامُو در‏‎ ‎‏شمال و دامنۀ کوه، وجوشقان قالی در جنوب و به فاصلۀ تقریبی هشت کیلومتر قرار‏‎ ‎‏دارند. ‏

‏2. رودخانه ای از کوه های ده بالایی جاری می شود که هشت شبانه روز کامل، بین‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 334

‏اهالی ده بالا تقسیم می شود و در هشت روز دوم، بین ده پایین (جوشقان) و ده‏‎ ‎‏کوچکی در بین راه به نام چوقان، به ترتیب شش روز و دو روز تقسیم می شود. از‏‎ ‎‏قدیم الایام اهالی ده پایین ادعای مالکیت بر مقداری از این آب را داشته اند، که البته‏‎ ‎‏دقیق نمی توان گفت نصف یا ثلث یا غیر این ها؛ زیرا در هنگام تقسیم مقداری را ده‏‎ ‎‏بالایی (کامو) نگه داشته و مقداری را رها می کرده و این رها کردن، با ستیزها همراه‏‎ ‎‏بوده است. ‏

‏3. ده بالایی (کامو) هیچ گاه این ادعا را قبول نکرده و لذا تا وقتی که تاریخ این محل‏‎ ‎‏نشان می دهد، بینشان دعوا و درگیری وجود داشته است. البته دربارۀ سهم چوقان‏‎ ‎‏ـ  چون زمین های آن وصل است ـ حرفی نداشته اند. ‏

‏4. ده پایین (جوشقان) مدارکی از قبیل مهرنامۀ زن ها و سندی که یک نفر از اهالی‏‎ ‎‏کامو ـ مبنی بر ذی حق بودن آنان از این رودخانه ـ امضا نموده، در دست دارند. ‏

‏5. در ده بالا شانزده نفر بر مبنای هشت شبانه روز آب، نمایندۀ اهالی و مسئول‏‎ ‎‏تقسیم و دارای اختیارات امضا در این موارد بوده و هستند و حتی در زمانی که آن سند‏‎ ‎‏را یک نفر امضا کرده چنین بوده، ولی سندی در این باره، با امضای حداقل نصف‏‎ ‎‏تعداد آنان به جز همان یک نفر در دست نداشته و تقسیم نامه ای هم وجود ندارد.‏

‏6. مجرای آب از ده بالا و سرچشمه تا ده پایین، مسیل بوده و جوی شخصی‏‎ ‎‏وجود  ندارد. ‏

‏استدعا دارد آن حضرت بیان فرمایند آیا قطع کامل آب از جانب اهالی کامو، با‏‎ ‎‏توجه به مدارک اهالی جوشقان، حلال است یا حرام؟‏

بسمه تعالی، حکم مسأله در کتاب تحریر الوسیله مسطور است، و مسأله نزاعی باید در محاکم صالحه رسیدگی شود. 

[سؤال 9603]‏ ‏ ‏ 5361‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏دفتر امام خمینی، با عرض سلام و درود به رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران و سلام‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 335

‏و درود بر شهیدان اسلام، مسأله ای است دربارۀ چشمۀ آب:‏

‏در جایی یک قنات وجود دارد که مال یک سری از مردم این روستا می باشد. در‏‎ ‎‏نزدیک این قنات بیابان برای گوسفندان زیاد است و چون گوسفندان از این قنات باید‏‎ ‎‏استفاده کنند، از رفت و آمد این حیوانات به قنات این جا خسارت می خورد و مردم‏‎ ‎‏این قنات که آب آن مال آن ها است، روی این آب را پوشانده اند که خسارت به ما‏‎ ‎‏می خورد. از این دفتر می خواهیم بپرسیم که آیا این مسأله از نظر شرعی درست‏‎ ‎‏است  یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر از سابق الایام رسم بر این بود که گوسفندان از آب قنات استفاده می کردند، نمی توانند با پوشاندن روی قنات گوسفندان را از آن آب منع کنند؛ ولی اگر از جهت گوسفندان ضرری متوجه قنات شود صاحبان گوسفندان ضامن هستند.

[سؤال 9604]‏ ‏ ‏ 5362‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 15 / 6 / 1361‏

‏حضور محترم جناب مستطاب، حضرت آیت الله‌ العظمی، روح الله‌ الموسوی‏‎ ‎‏الخمینی، ضمن عرض سلام، مؤیَّد بودن جناب عالی را از خدا تمنا می نمایم. لطفاً‏‎ ‎‏پاسخ سؤال بنده را عنایت فرمایید.‏

‏در روستای اسحاق آباد نیشابور، حمامی ساخته اند که نیمی از آب آن را از منبع و‏‎ ‎‏نیم دیگر آن را از آب قنات ده تأمین می نمایند. قبل از ساختن منبع، کل آب حمام از‏‎ ‎‏قنات بوده. حالا مالکین آب، اجازۀ استعمال آب برای حمام را نمی دهند. جناب عالی‏‎ ‎‏بفرمایید که آیا به طور کلی اعم از غسل و غیره استعمال از آب حمام جایز است یا‏‎ ‎‏خیر؟ والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

بسمه تعالی، اگر تأمین آب حمام از قدیم الایام از قنات بوده، مالکین فعلی قنات حق ممانعت ندارند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 336

[سؤال 9605]‏ ‏ ‏ 5363‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏

‏محضر مبارک حضرت مستطاب آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دامت برکاته‏

‏به عرض عالی می رساند: شخصی زمینی را که بایر بوده دایر نموده، به امید این که‏‎ ‎‏از چاه عمیق همجوار سهمی خریداری و مشروب نماید و سهامی هم از چاه عمیق‏‎ ‎‏خریده، بعداً از ده هم جوار، 25 سهم آب قنات هم خریداری کرده و نهری هم‏‎ ‎‏احداث  نموده و سهم آب قنات خریداری شده را وارد ملک خود می نماید. این امر‏‎ ‎‏باعث می شود ساعاتی آب ده قطع شود و مردم بی آب بمانند. آیا می تواند این کار را‏‎ ‎‏بکند یا  نه؟‏

‏بنابر فرض این که خود مالک زمین بتواند آب را قطع کند؛ آیا تعدادی از اهالی ده‏‎ ‎‏امهران ـ که مالک آب و زمین هستند  ـ می توانند سهم آب خود را از آن جا به قریۀ‏‎ ‎‏کچوریک برای زمین هایی که در کچوریک دارند ببرند یا نه؟ پیداست این کار باعث‏‎ ‎‏می شود ساعات بیشتری آب از ده امهران قطع شود. مضافاً بر این که آبی که قطع‏‎ ‎‏می شود از نهر احداث شده برای زمین فوق الذکر جریان پیدا می کند.‏

بسمه تعالی، اگر دهی که آب آن قطع می شود، حقی بر آب دارند که تضییع می شود؛ تغییر مجرای آب جایز نیست و رسیدگی موکول است به محاکم صالحه در دولت اسلامی.

[سؤال 9606]‏ ‏ ‏ 5364‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 18 ذوالقعده 1399 ق‏

‏محضر مبارک زعیم عالی قدر و رهبر عظیم الشأن عالم شیعه، حضرت آیت الله‌‏‎ ‎‏العظمی نایب الامام، امام خمینی، مدّ ظله العالی ‏

‏پس از ابلاغ عرض سلام، سلامتی آن وجود مقدس را از درگاه خداوند بزرگ‏‎ ‎‏خواستارم. ضمناً به عرض مبارکتان می رسانم: در محلۀ شمیران نو، شمال تهران،‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 337

‏مردمی ضعیف از نظر مادی زندگی می کنند که فاقد آب لوله کشی بودند. قبلاً برای‏‎ ‎‏تأمین آب مورد نیاز خود، هر هفته صد تومان می دادند تا به وسیله تانکر، آب برایشان‏‎ ‎‏بیاورند. شخصی مبلغ سه میلیون ریال به گفتۀ خودش خرج کرده و بدون اطلاع‏‎ ‎‏سازمان آب، از سدّ لتیان یک لوله تا نزدیکی محل کشیده است. بعد اهالی هر کدام که‏‎ ‎‏لوله کشیدند، علاوه بر این که خرج داخل کوچه ها را خود نموده اند، ایشان نسبت به‏‎ ‎‏تقسیم بین اهالی خرج کردۀ خود را از آن ها می گیرد. و چون اولاً، این موضوع، بدون‏‎ ‎‏اجازه و اطلاع سازمان آب می باشد؛ و ثانیاً، مردم برای وضو و امثال آن استفاده‏‎ ‎‏می کنند، فلذا مستدعی است که حکم خدا را در این خصوص بیان فرمایید. منتظر نظر‏‎ ‎‏مبارکتان هستیم. در ضمن لازم به توضیح است که محل مزبور حساب صد نفر و‏‎ ‎‏دویست نفر نیست، تقریباً دارای صد هزار جمعیت است که این عمل را خودسرانه‏‎ ‎‏انجام داده اند.‏

بسمه تعالی، اگر از آبی استفاده می شود که در حیازت دولت در آمده، باید از دولت اجازه گرفت. 

[سؤال 9607]‏ ‏ ‏ 5365‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 15 / 10 / 1361‏

‏دفتر محترم استفتائات امام‏

‏احتراماً؛ خاطر عالی را مستحضر می دارد: قریب ده سال قبل، در نتیجه احداث‏‎ ‎‏چاه های متعدد عمیق و نیمه عمیق در محدوده قنات ها و کاریزهای بخش خوسف از‏‎ ‎‏توابع بیرجند، آب قنوات به طور کلی خشک شد. برای جلوگیری از خشکیدن اشجار‏‎ ‎‏و باغ ها و ادامه امور زراعی قریۀ کوشۀ علیا، اجتماعی از مالکین و مشترکین قنات‏‎ ‎‏تشکیل گردید. در این جلسه، پس از بحث و تبادل نظرهای لازم، تصمیم به حفر چاه‏‎ ‎‏نیمه عمیق گرفته شد. این چاه در ملک یکی از مالکین قریۀ مذکور، با توافق خود وی و‏‎ ‎‏در مجاورت قنات (10 متری) و پانصد متری مظهر قنات، حفر گردید و نیز موافقت‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 338

‏شد که از مجرای قنات خشک شده، جهت آبرسانی استفاده شود؛ اکثریت مالکین در‏‎ ‎‏این جلسه و تصمیم گیری، شرکت داشتند و عده ای که حاضر نبودند، بعداً در جریان‏‎ ‎‏امر قرار گرفتند. هر کس به تناسب نیاز و احتیاج و امکانات مالی خود، تعدادی از سهام‏‎ ‎‏را خریداری کردند؛ در پایان کار، سه سهم از 12 سهم آب چاه بدون خریدار باقیماند‏‎ ‎‏که پس از مدت ها، این مازاد آب توسط چند نفر از خریداران قبلی ابتیاع گردید. این‏‎ ‎‏وضع به مدت هشت سال ادامه داشت و هیچ گونه اعتراضی ـ حتی از ناحیه یک نفر ـ‏‎ ‎‏در این مدت طولانی نشد و کسی خریدار آب نگردید؛ ولی اکنون عده قلیلی که تاکنون‏‎ ‎‏حاضر به خرید آب نبوده اند و در حفر چاه نیز هیچ گونه شرکت و دخالتی نداشته اند، با‏‎ ‎‏طرح شکایتی، فقط به عذر این که از مجرای قنات جهت آب رسانی استفاده می شود و‏‎ ‎‏آن ها هم از قنات خشک شده سهیم بوده اند، مدّعی خرید تعدادی از سهام آب چاه‏‎ ‎‏مذکور هستند، آن هم نه به قیمت روز، بلکه به قیمت تمام شده ده سال پیش. حال‏‎ ‎‏خواهشمند است دستور فرمایند نظر صریح و گویای شرعی آن مقام محترم، در مورد‏‎ ‎‏فروش آب و یا عدم فروش به این عده و همچنین نحوه قیمت گذاری آن، در ذیل‏‎ ‎‏همین نامه مرقوم فرمایند. ‏

بسمه تعالی، اگر در حفر چاه یا زمین آن شرکت ندارند، حقی در چاه ندارند و اگر در مجرای قنات سابق، آب عبور داده می شود، باید با رضایت مالکین آن باشد و چنانچه بخواهند در چاه شریک باشند، باید با رضایت صاحبان آن، معامله نمایند.

[سؤال 9608]‏ ‏ ‏ 5366‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر زعیم عالی قدر انقلاب اسلامی، آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دام ظله‏

‏عده ای جهت احیای زمین مواتی اقدام به انشعاب جدولی از رودخانه ای نموده و‏‎ ‎‏پس از وصول آب بر روی زمین و غرس اشجار، برخی از آن ها مقداری از سهمیۀ‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 339

‏خود مثلاً یک پنجم آن را می فروشند و پس از مدتی به علت طغیان سیلاب، جدول‏‎ ‎‏اصلی ویران و مخروبه می شود. لذا مالکین اصلی بدون استمداد از افراد مشتری، اقدام‏‎ ‎‏به احداث جدولی در ارتفاعی بالاتر از جدول قبلی دور از خطر سیلاب می نمایند و به‏‎ ‎‏افراد خریدار نیز اجازه آبیاری درختان خودشان از این جدول جدید را بدون دریافت‏‎ ‎‏اجرت می دهند و بعد از گذشت مدتی مالکین اصلی جدول برای این که بتوانند‏‎ ‎‏زمین های موات دیگری را که قبلاً قصد احیای آن را نداشته اند آباد کنند، بدون دخالت‏‎ ‎‏اشخاص مشتری اقدام به امتداد و کشش همان جدول به سمت آن زمین های موات‏‎ ‎‏می کنند و آب جدول را به آن زمین ها می رسانند؛ آیا در چنین صورتی اشخاص‏‎ ‎‏مشتری به همان اندازه ای که از جدول قدیم به واسطۀ خرید مالک بوده اند از جدول‏‎ ‎‏جدید هم مالک می شوند یا خیر؟ بر فرض مالکیت، آیا مشتریان می توانند به صرف‏‎ ‎‏سهیم بودن در آن جدول نسبت به زمین های مواتی که بعد از خرید و فروش مالکین‏‎ ‎‏اصلی، آب جدول را بدون کمک مشتریان به آن زمین ها رسانده اند ادعای مالکیت‏‎ ‎‏بنمایند یا خیر؟ در جمیع صور، آیا مالکین می توانند به میزان آبی که مورد استفاده‏‎ ‎‏مشتریان از جدول جدید است از آن ها مزد و اجرت در قبال زحمات و خسارات خود‏‎ ‎‏دریافت نمایند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، کسی که دخالت در احداث جدول جدید نداشته در آن حقی ندارد، مگر با اجازه صاحبان جدول.

[سؤال 9609]‏ ‏ ‏ 5367‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 3 / 2 / 1361‏

‏آبی است در یک روستا که به طور مستمر از کوه می آید و داخل روستا می شود. در‏‎ ‎‏زمان طاغوت تمام آن را عدّه ای از خوانین با استثمار دهقانان آن جا می خوردند. بعد از‏‎ ‎‏انقلاب نیز این کار ادامه داشته و حتی آن آب را فروخته و به کشاورزان محل جهت‏‎ ‎‏کشت نداده اند. از شما می خواهم که از نظر شرعی مسأله این آب و این گونه آب ها را‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 340

‏روشن نموده و بفرمایید که این آب برای همۀ اهالی آن روستا است یا طور دیگری‏‎ ‎‏است؟ به امید پیروزی رزمندگان عزیزمان در جبهه های حق علیه باطل و زیارت کربلا،‏‎ ‎‏والسلام علی من اتبع الهدی.‏

بسمه تعالی، اگر آب خودش از کوه جاری است، متعلق حق خصوصی کسی نیست و استفاده اهل محل از آن جایز است.

[سؤال 9610]‏ ‏ ‏ 5368‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مقدس یگانه مرجع عالی قدر و رهبر عظیم الشأن، حضرت امام خمینی‏

‏پس از ادای تحیت، طول عمر آن حضرت را از خداوند متعال آرزومندیم، نظر به‏‎ ‎‏مسئولیت شرعی و اجتماعی که در راه سازندگی و اعتلای جمهوری اسلامی در خود‏‎ ‎‏احساس می کنم، و با اشعار به این که هر انقلابی برای تحکیم مبانی خود، عموم مردم را‏‎ ‎‏به کار بیشتر و توقعات کمتر دعوت می کند؛ ما اهالی قریۀ اوز جزء بخش ییلاق نور‏‎ ‎‏فرمان امام را در این امر حیاتی پاسخ داده و تا کنون چند امر عام المنفعه را بدون‏‎ ‎‏کوچک ترین توقع از دولت انقلاب اسلامی انجام داده ایم. و اکنون تصمیم به تهیۀ آب‏‎ ‎‏لوله کشی که چشمۀ آن در مرتع و چراگاه اغنام مردم همان محل قرار دارد، نمودیم. و‏‎ ‎‏لکن مواجه با ممانعت بعض آقایان که از افراد محلی می باشد شده و می گویند که آب‏‎ ‎‏چشمه به نام مرحوم پدرمان ثبت است. آیا از طریق ثبت می توان احراز مالکیت نمود‏‎ ‎‏یا خیر؟ برای مزید اطلاع از پیرمردان محل راجع به آن چشمه استعلام شد که پیوست‏‎ ‎‏نامه تقدیم گردید. در ضمن برادرم حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای‏‎ ‎‏حاج شیخ علی اکبر ناطق نوری، به وضع منطقه آشنا و از موضوع اطلاع کامل دارند.‏

‏منتظر فرمان امام عزیز هستیم. ‏

بسمه تعالی، مجرد ثبت موجب و دلیل ملکیت نیست. و در فرض مذکور چشمه تابع مرتعی است که در آن حادث شده است. 


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 341

[سؤال 9611]‏ ‏ ‏ 5369‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏گروه استفتای امام خمینی، دام ظله‏

‏آب آشامیدنی شهر دامغان گچ دارد و طبق تشخیص کارشناس و خبره این امور‏‎ ‎‏استفاده از آن بدون تصفیه مضر است. از طرفی در شش فرسخی دامغان چشمۀ آبی‏‎ ‎‏است به نام «چشمه علی» که آب بسیار فراوانی دارد و آزمایش کرده اند، بدون تصفیه‏‎ ‎‏قابل شرب است و قراء اطراف و باغستان شهر از این آب مشروب می گردد. حالا‏‎ ‎‏دولت می خواهد آب آشامیدنی شهر را از محل مرکزی چشمه، یعنی نقطۀ جوشش‏‎ ‎‏آب به وسیلۀ لوله کشی تأمین کند. با توجه به این که محل چشمه به وسیلۀ دولت‏‎ ‎‏سنگ چین شده و تجاوزی به نهر آب کسی نمی شود و دولت تعهد کرده که نهر و‏‎ ‎‏چشمه را لایروبی کند و آب چشمه هم به قدری زیاد است که با لوله کشی کم‏‎ ‎‏نمی شود؛ آیا استفاده از این چشمه با طریق مذکور شرعاً مانعی دارد یا خیر؟‏

‏والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

بسمه تعالی، با فرض این که چشمه ملک کسی نیست و حق کسی هم تضییع نمی شود، مانع ندارد.

[سؤال 9612]‏ ‏ ‏ 5370‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضور مبارک مجاهد اعظم، زعیم عالی قدر، امام خمینی‏

‏نظر مبارک دربارۀ چشمه ای که مورد نیاز و استفاده همگان می باشد چیست؟ آیا‏‎ ‎‏شخص یا اشخاصی می توانند تملک کنند و در صورت شدن، آیا ثبت مملّک است یا‏‎ ‎‏نه؟ مزید تشکر است؛ روحی فداک.‏

بسمه تعالی، اگر چشمه در ملک شخصی آن ها نیست و مورد استفاده عموم است، تملک آن برای ایشان جایز نیست.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 342

[سؤال 9613]‏ ‏ ‏ 5371‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 26 / 7 / 1358‏

‏حضرت آیت الله‌ العظمی رهبر عالی قدر امام خمینی مدّ ظله العالی، پس از سلام‏

‏1. قناتی است متعلق و مورد استفاده یک قریه آیا شخص خاصی از اهل قریه‏‎ ‎‏می تواند بدون رعایت نوبت دیگران موتور گذاشته استفاده کند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، در فرض مذکور حق ندارد.

‏2. بالای همین قنات می تواند شخص خاصی ایجاد ساختمان نموده که قهراً قنات از وسط ساختمان‏‎ ‎‏گذر خواهد کرد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، ایجاد ساختمان در حریم قنات جایز نیست. 

[سؤال 9614]‏ ‏ ‏ 5372‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دام ظله‏

‏حمامی بوده که در زمان قدیم از قنات مشروب می شده. با فرض این که خزینه‏‎ ‎‏بوده و با دلو آب کشیده می شده و چند سال فاصله بوده که از آب لوله کشی از غیر آن‏‎ ‎‏قنوات مشروب بوده و فعلاً آب لوله کشی کم شده و از آن قنوات سابق مشروب‏‎ ‎‏می شود با این که حمام ها دوشی شده و با کُر مشروب می شود و بعضی از مالکین اظهار‏‎ ‎‏عدم رضایت می نمایند، غسل کردن با آن آب حمام چه صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر قنات مالک شرعی دارد نسبت به زیادتر از مقداری که حمام حق استفاده از قنات داشته، باید بارضایت مالک شرعی قنات باشد.

[سؤال 9615]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1259

‏2. شخصی چند سال قبل، مظهر قنات مشترکی را داخل خانۀ خود نموده و آب‏‎ ‎‏آشامیدنی اهالی را آلوده می کند؛ تقاضا می کنم تکلیف را بیان فرمایید. ‏

بسمه تعالی، تصرفات مزبوره بدون اجازۀ سایر شرکا غصب و حرام و موجب ضمان است. 


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 343

[سؤال 9616]‏ ‏ ‏ 5373‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 5 صفر المظفر 1400 ق‏

‏محضر مقدس رهبر عظیم الشأن، زعیم عالی قدر و مرجع تقلید شیعیان جهان،‏‎ ‎‏حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دامت برکاته‏

‏محترماً؛ بعد از ادای سلام، عرض سؤال می شود که چه می فرمایند در باب این‏‎ ‎‏مسأله که نهر آب عمومی در دهی بوده و از آن مزارع و باغات مشروب می شده است.‏‎ ‎‏از سه سال قبل نهر مذکور به باغ مشجر همجوار ذی شرب خود ریزش نموده و به‏‎ ‎‏اعیان، درختان میوه، سنگ چین دیوار و غیره خسارت وارده کرده و یک قسمت از باغ‏‎ ‎‏فاقد بازده محصول سالانه شده است. صاحبان املاک ذی نفع نهر، نهر را به وسیلۀ ورق‏‎ ‎‏آهن سفید تغییر جهت دادند به طوری که نهر را تغییر شکل داده و با آهن سفید و‏‎ ‎‏چوب پایه بندی نمودند و زیر محل آب رو از قسمت خالی باغ آب را عبور دادند.‏

‏صاحب باغ بر اثر ریزش احتمالی از فیما بین چوب ها و همچنین به علت تحمل‏‎ ‎‏خسارت قبلی قادر به تجدید اعیان و مرمت نیست؛ مضافاً این که قبل از تخریب، باغ‏‎ ‎‏فوق الذکر از چندین نقطه مختلف نهر انشعاب آب داشته و مشروب می گردید و فعلاً‏‎ ‎‏به دلیل تغییر جهت و شکل، امکان آبیاری آن از یک جا شده و خسارت دیگری نیز از‏‎ ‎‏این راه متوجه باغ شده است؛ آیا صاحبان املاک ذی نفع از نهر در هر دو صورت‏‎ ‎‏ضامن ضرر وارده می باشند یا خیر؟‏

‏ثانیاً: آیا باید نهر را به نحوی درست نمایند تا صاحب باغ بتواند از ریزش نهر در‏‎ ‎‏امان باشد و اعیان را مرمت کنند تا از جاهای اولیه آبیاری نماید یا خیر؟‏

‏خواهشمند است آنچه احکام الهی در شرع مقدس اسلام می باشد در صدر سؤال‏‎ ‎‏مرقوم و مزین فرمایید. والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

بسمه تعالی، اگر ریزش نهر و خساراتی که به باغ وارد شده بدون تعدی و تفریطی از طرف آن ها بوده، ضامن نیستند؛ ولی تغییر مسیر نهر بدون رضایت تمام شرکا جایز نیست و موجب ضمان است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 344

[سؤال 9617]‏ ‏ ‏ 5374‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 13 رمضان المبارک 1400 ق‏

‏محضر مقدس آیت الله‌ العظمی آقای خمینی، مرجع و رهبر شیعیان، پس از تقدیم‏‎ ‎‏عرض سلام‏

‏1. چشمۀ آبی است در شمال شهر محلات که کسی تاریخ پیدایش آن را به یاد‏‎ ‎‏ندارد. آب این چشمه به مصرف شرب زراعت و باغات می رسد. در خلال سال های‏‎ ‎‏گذشته، تعدادی از املاک و باغاتی که از این چشمه استفاده می کرده اند را شهرداری‏‎ ‎‏خریداری کرده و احداث خیابان و میدان نموده است. ‏

‏2. حدود 14 سال قبل، شهرداری، شهر را از این چشمه لوله کشی کرده و آب‏‎ ‎‏لوله کشی را از داخل چشمه از محلی که حیازت نشده بود تأمین کرده. ‏

‏3. اکنون که جمعیت زیاد شده و شهر گسترش پیدا کرده، احتیاج به توسعۀ‏‎ ‎‏لوله کشی می باشد. لذا شرعاً مرقوم فرمایید که می توان لوله کشی را گسترش و‏‎ ‎‏خانه هایی که در قسمت های مختلف و جنوب شهر احداث شده آبرسانی کرد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، کسانی که از اول در کنار آن چشمه، باغ و مزرعه و آبادی، به قصد استفاده از آب آن چشمه احداث کردند مقدم هستند. اگر آب، زاید بر حاجت آنان نیست و در برداشت، ایجاد مزاحمت می شود، بدون اجازۀ آنان حکم غصب را دارد و جایز نیست.

[سؤال 9618]‏ ‏ ‏ 5375‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 25 / 5 / 1361‏

‏پیشگاه مبارک زعیم عالی قدر امام خمینی، احتراماً معروض می دارد: در کوهپایه‏‎ ‎‏اصفهان به علت خشکسالی، آب لوله کشی شهر جیره بندی شده و دو باب حمام‏‎ ‎‏موجود در محل که از آب لوله کشی شهر تأمین می شد، به ناچار از آب دو رشته قنات‏‎ ‎‏موجود در شهر که به مصرف کشاورزی می رسد، تأمین می گردد. لیکن آب قنوات‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 345

‏کوهپایه در هفته دو هزار و هشتصد قسمت می شود که هر قسمت آن را یک سرِجِه‏‎ ‎‏گویند و هر یک یا چند سرجۀ آن متعلق به یک یا چند نفر می باشد. با این حال بعضی‏‎ ‎‏از افراد اظهار می دارند که ما راضی نیستیم که از آبمان برای مصرف در حمام برداشته‏‎ ‎‏شود. لازم به توضیح است که این دو باب حمام قبل از لوله کشی شهر از آب همین‏‎ ‎‏قنوات استفاده می کرده، با این تفاوت که در آن عصر توسط دلو و چرخه از قنات ها‏‎ ‎‏آب کشیده می شد، ولی حالا توسط الکتروپمپ آب کشیده می شود. حال با توجه به‏‎ ‎‏مسائل فوق نظر مبارکتان را دربارۀ تغسیل و تطهیر در این حمام ها اعلام دارید تا ما از‏‎ ‎‏شک و دودلی و سرگردانی خلاصی یابیم. ‏

بسمه تعالی، اگر حمام حق استفاده از آب قنات دارد می تواند مانند گذشته از آب قنات بردارد؛ در غیر این صورت برداشت آب و استفاده از آن منوط به اجازۀ تمام شرکا است.

[سؤال 9619]‏ ‏ ‏ 5376‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏شخصی مقداری از سهام آبی را از قریه ای خریده است. به جای این که آب را در‏‎ ‎‏همان قریه به مصرف املاک خود که قبلاً از آن آب مشروب می شده، برساند؛ آب را از‏‎ ‎‏مجرای دیگری به باغستانی که قسمتی از آن هنوز آباد نشده و در داخل آن هم چاه آب‏‎ ‎‏وجود دارد که بیست سهم چاه از اوست به اعتقاد این که محصول زیادتر به دست‏‎ ‎‏بیاورد ببرد، مجرای انحرافی که ایشان آب را ببرد حدود بیش از یکهزار متر بالای‏‎ ‎‏مقسم معمولی قریه است و این انحراف موجب می شود که آب به مدت چهار ساعت‏‎ ‎‏الی شش ساعت بیش از حد معمول از داخل قریه قطع می شود و در این مدت اهالی از‏‎ ‎‏استفاده های معمولی مانند شست و شو و وضو و غیره محروم هستند، با توجه به‏‎ ‎‏این که اگر دیگران هم از همین برنامه استفاده کنند مدت طولانی آب قطع خواهد شد‏‎ ‎‏حکم شرعی چیست؟ آیا می شود جلو او را گرفت که آب را از مجری منحرف نکند؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 346

‏و به طور کلی آیا مالک آب می تواند سهم آب خود را از قریه ای برای کشت به قریۀ‏‎ ‎‏دیگر ببرد، با توجه به این که آب تابع زمین است و در صورتی که آب را به روستای‏‎ ‎‏دیگر ببرد، زمین های زراعی سهم آن آب بلا استفاده می ماند.‏

بسمه تعالی، اگر تغییر مجرای آب موجب تضییع حقوق دیگران باشد جایز نیست، از مجرای اصلی به اندازه سهم خودش مانع ندارد. 

[سؤال 9620]‏ ‏ ‏ 5377‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مقدس امام مجاهد آیت الله‌ العظمی خمینی، دام عزّه العالی‏

‏شخصی در حدود بیش از یک کیلومتر بالای روستایی ـ که جزء محدودۀ روستا‏‎ ‎‏می باشد و آب قنات همین روستا از آن می گذرد و چاه عمیقی هم که به وسیلۀ همین‏‎ ‎‏روستا احداث شده می باشد ـ باغی احداث کرده که مقداری از آن هنوز به صورت بایر‏‎ ‎‏است و به امید این که بتواند از آب این چاه استفاده کند چند سهم از این چاه را خریده.‏‎ ‎‏این شخص پس از چند سال اقدام به خریدن بیست و پنج سهم از 1440 سهم روستای‏‎ ‎‏هم جوار کرده است (لازم به تذکر است که افراد دیگری هم هستند که سهم آب این‏‎ ‎‏روستا را دارند ولی در این روستا ساکن نیستند) سپس اقدام به کندن نهری در حدود‏‎ ‎‏بیش از یک کیلومتر بالای روستای هم جوار کرده و آب را به طرف باغ خود می برد با‏‎ ‎‏توجه به این که این آب در همین روستا دارای زمین کشاورزی کافی می باشد. و افراد‏‎ ‎‏دیگر آن روستا هم مبادرت به بردن آب خود از این نهر کرده اند مضافاً بر این که این‏‎ ‎‏نهر قبلاً وجود نداشت و این عمل باعث می شود که مدتی آب در این روستا قحط شود‏‎ ‎‏و زمین های کشاورزی که ربط به این سهام بوده بلا استفاده بماند و همچنین این کار‏‎ ‎‏موجب اختلاف شدیدی بین اهالی شده است. با این حساب اگر تمام کسانی که ساکن‏‎ ‎‏این روستا نیستند اقدام به چنین عملی بکنند ممکن است برای مدت زیادی آب در‏‎ ‎‏این روستا قطع شود. با توجه به مطالبی که گفته شد آیا کار این شخص از نظر شرعی و‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 347

‏عرفی چه حالتی دارد و آیا این شخص می تواند اقدام به چنین اعمالی بکند یا نه؟‏

بسمه تعالی، در فرض مذکور حق ندارد مسیر اوّلی آب را تغییر دهد. 

[سؤال 9621]‏ ‏ ‏ 5378‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 28 ربیع الثانی 1403 ق‏

‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب اسلامی، خلیل الله‌ زمان، حامی و رهبر مستضعفین‏‎ ‎‏جهان، امام عظیم الشأن و روح تپندۀ ملت ایران، دامت افاضاته، سلام علیکم:‏

‏پس از سلام، عرض می شود: ‏

‏1. رودخانه ای است آب آن را پنج روستا استفاده می نمایند. از قدیم الایام مابین‏‎ ‎‏آن ها تقسیم بوده است و هر قریه یک پنجم از آب آن رودخانه را استفاده می نمایند.‏‎ ‎‏هر روستا دارای املاک و باغاتی می باشند و بعضی از این روستاها در طول یکدیگر‏‎ ‎‏قرار گرفته اند و به واسطۀ تصرفات عدوانی از آب، به وسیلۀ بعضی از افراد قریۀ بالا،‏‎ ‎‏سهم قریۀ پایین به طور کامل نمی رسد، آیا قریۀ پایین جهت مشروب شدن املاکشان‏‎ ‎‏حق دارند مسیر آبشان را جدا نمایند؛ به طوری که از جوی قریۀ بالا نباشد و از طرف‏‎ ‎‏دیگر حق قریۀ بالا محفوظ بوده و املاک آن ها از سهم آب خودشان مشروب می شود.‏‎ ‎‏ضمناً چون مسیر اسبق قریۀ پایین از وسط باغات و منازل قریۀ بالا می باشد، حفاظت‏‎ ‎‏امکان پذیر نبوده و نیست و اگر جوی قریۀ پایین جدا نشود کلیۀ باغات قریۀ پایین‏‎ ‎‏خشک و به زمین موات مبدل می گردد. خواهشمند است حکم خدا را در این مورد‏‎ ‎‏بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، بدون رضایت صاحبان سهم، کندن راه آب برای جدا کردن سهم خودتان جایز نیست و اگر به شما ضرر می زنند، می توانید از ضرر جلوگیری کنید.

[سؤال 9622]

‏2. روستایی دارای رودخانه ای است که در سال های گذشته می توانسته به مساحت‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 348

‏معینی باغات آن را آبیاری نماید؛ اما در زمان فعلی به واسطۀ توسعۀ کشاورزی‏‎ ‎‏زمین های موات زیر درخت کاری قرار گرفته و باعث نرسیدن آب به باغ های اولیه‏‎ ‎‏است. در این صورت لازم می آید که باغ های جدیدالاحداث و باغ های قدیمی هر‏‎ ‎‏دو  بخشکد. آیا می توان باغ های جدیدالاحداث را از آب رودخانه ممانعت نمود‏‎ ‎‏یا  خیر؟ ‏

بسمه تعالی، ممانعت از احداث باغ جدید جایز نیست؛ بلی صاحبان باغ های جدید بیش از سهم خود که قبلاً داشتند، از آب حق ندارند.

[سؤال 9623]‏ ‏ ‏ 5379‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مقدس حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏1. در زمین زید نهری است که زمین های عدّه ای از اهل روستا از آن شرب‏‎ ‎‏می شود، زید لب نهر یا نزدیک آن، غرس اشجار ـ از صنوبر و غیره ـ می کند؛ بدیهی‏‎ ‎‏است که اشجار، آب شرکا را که هر کدامی یک ساعت یا چند دقیقه نوبت او است‏‎ ‎‏جذب می کند و نمو اشجار از آب آن ها است؛ آیا بدون رضایت مالکین آب، درخت‏‎ ‎‏نشاندن کذایی جایز است یا نه؟ و فرقی بین سیره اهل قریه و عدم آن هست یا نه؟‏

بسمه تعالی، در صورتی که حقی برای او در استفاده از آب نهر نباشد جایز نیست؛ و در فرض استفاده، ضامن قیمت آن است.

‏2. رانندۀ ماشین بسیج یا سپاه یا جهاد یا بهداری و امثال آن در بین راه با شخصی از مؤمنین برخورد‏‎ ‎‏می کند و جای خالی دارد؛ آیا جایز است مجاناً یا عوض و کرایه بگیرد برای آن مؤسسه ای که ماشین‏‎ ‎‏مربوط به او است و او را سوار کند؟ چون ممکن است اگر راننده اعتنا نکند، طرف افسرده شود و حمل‏‎ ‎‏بر خلاف اخلاق کند. و در صورت عدم جواز، اگر راننده یکی از بستگان یا دوست خود را دعوت به‏‎ ‎‏سوار شدن کند جایز است اجابت او یا نه؟ و آیا جایز است راننده، استفادۀ شخصی از آن ماشین کند؟‏

بسمه تعالی، استفاده از اموال عمومی باید طبق مقررات دولت اسلامی باشد و تخلف از آن جایز نیست.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 349

[سؤال 9624]‏ ‏ ‏ 5380‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 22 / 12 / 1361‏

‏دفتر استفتائیه حضرت امام آیت الله‌ خمینی، دامت برکاته‏

‏محترماً به عرض می رسد که شخصی در زمین بایری خانه ساخته و از زمین‏‎ ‎‏مزروعی ملکی شخص دیگری در مدت شانزده سال آب جهت مشروب کردن خانه و‏‎ ‎‏اشجارش آورده بدون این که مالک زمین مجرا را به او صلح کند یا بفروشد و در این‏‎ ‎‏مدت به طور اباحه استفاده شد و مالک اول زمین، زمین فوق را به دیگری فروخته که‏‎ ‎‏نهر را هم متراژ کرده و پول او را از خریدار گرفته به عنوان آن که شخصی که آب را‏‎ ‎‏می برده من نهر را به او انتقال نکرده ام و فعلاً خریدار ملک می خواهد ساختمان کند آیا‏‎ ‎‏حق دارد جلو آب بردن را بگیرد و حال آن که اشجار مثمرۀ سبز هم در خانه موجود‏‎ ‎‏است و خود صاحب خانه هم می گوید و اقرار دارد که ملک نهر را و مجرا را من مالک‏‎ ‎‏نیستم و برای بردن آب جهت مشروب کردن خانه راه دیگری هم ندارد و تعداد اشجار‏‎ ‎‏آن از انگور و انار و سیاه درخت شصت اصله می باشد؟ خواهشمندم جواب مسأله‏‎ ‎‏مرقوم فرمایید که مورد حاجت می باشد.‏

بسمه تعالی، در فرض مرقوم، احتیاط در مصالحه بین آن ها است.

[سؤال 9625]‏ ‏ ‏ 5381‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مقدس زعیم عالی قدر رهبر انقلاب اسلامی جمهوری ایران حضرت‏‎ ‎‏مستطاب آیت الله‌ العظمی امام خمینی ادام الله‌ ظله علی رؤوس الانام‏

‏به عرض عالی می رساند نسبت به حق آبی که از بند مسجد کلدبی واقع در قریه‏‎ ‎‏بیدهند طبق اسناد مالکیت و اسناد شرعی قبل از ثبت اسناد از صدها سال قبل چه‏‎ ‎‏خطی و چه ثبتی به نام اجداد و پدران اهل قریه ابرجس بوده و می باشد و استفاده‏‎ ‎‏می گردیده است و فی الحال هم در اختیار و تصرف اهل قریه ابرجس طبق اسناد فوق‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 350

‏الذکر می باشد، مدتی است چند نفر ماجراجو و مفسد از قریه بیدهند بدون هیچ گونه‏‎ ‎‏مجوز شرعی و قانونی آبی که مربوط و بستگی به زندگانی یک مشت رعیت بیچاره و‏‎ ‎‏مستضعف قریه ابرجس می باشد به سرقت بسته و از مسیر اصلی آن جلوگیری و‏‎ ‎‏منحرف می نمایند. مستدعی است نسبت به حلّیت و حرمت این عمل فتوای خود را‏‎ ‎‏ذیل این ورقه مرقوم فرمایید، مورد حاجت است.‏

بسمه تعالی، آب مذکور اختصاص دارد به کسانی که از قدیم الایام در کنار و پایین آن رودخانه باغ یا مزرعه یا آبادی به حساب استفاده از آن آب احداث نمودند و دیگران حق ندارند بدون اجازۀ صاحبان آن املاک مسیر آب مذکور را تغییر دهند و یا این که از آن آب به مقداری بردارند که از حاجت اهالی سابق کم بماند.

[سؤال 9626]‏ ‏ ‏ 5382‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 5 / 6 / 1361‏

‏محضر رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی، دام ظله‏

‏پس از ابلاغ عرض سلام و ارادتمندی کامل به وجود مبارک حضرت عالی، غرض‏‎ ‎‏از تصدیع این که روستایی است به نام روشناوند که قنات و نهر این روستا شرعاً وقف‏‎ ‎‏آستان مقدس علی بن موسی الرضا علیه السلام است. ولی در مسیر این قنات روستای کوچکی‏‎ ‎‏است به نام مقیم آباد و در جوار قنات فوق الذکر قرار دارد و مردم و اهالی و‏‎ ‎‏چهارپایان  و حمام ده از آب آن استفاده می کرده اند. قنات خود این روستا از آبادی دور‏‎ ‎‏است و گاهی برای شرب زمین های مزرعه نزدیک ده می آید، ولی اکثراً دور است.‏‎ ‎‏اهالی روستای روشناوند مسیر آب را تغییر داده اند و روی قنات را پوشانیده اند تا‏‎ ‎‏اهالی مقیم آباد که آن ها هم زارعین علی بن موسی علیه السلام هستند، استفاده نکنند. در‏‎ ‎‏صورتی که از سابق استفاده می کرده اند؛ آیا حق شرب و استفاده را دارند. آیا اهالی‏‎ ‎‏روشناوند می توانند شرعاً از مصرف آب جلوگیری بنمایند؟ خواهشمند است حکم‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 351

‏الهی را بیان فرمایید. ادام الله‌ ظلّکم علی رؤوس المسلمین‏

بسمه تعالی، اگر قبلاً اهالی روستای مرقوم از قنات استفاده می کرده اند فعلاً هم حق دارند و در خصوص قضیۀ مورد سؤال به محاکم صالحه مراجعه نمایند.

[سؤال 9627]‏ ‏ ‏ 5383‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی  ‏ ‏ 26 / 9 / 1361‏

‏مقدار شش کیلومتر بالاتر از روستای عشق آباد بخش فریمان استان خراسان، در‏‎ ‎‏کوه و میان رودخانه چشمۀ آبی بود و از چشمۀ مذکور بالاتر، چشمه های دیگری‏‎ ‎‏است که بیشترین آب آن ها در میان شن ها غرق می شد. با کمک دولت جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی و خودیاری تمام مردم ده به طور مساوی، چشمۀ اولی را به صورت قنات، کار‏‎ ‎‏نموده که آب چشمه های دیگر هم در آن جذب می شود و به تمام خانه ها لوله کشی‏‎ ‎‏شده، و نصف آب مذکور از مصرف اهالی اضافه است، که برای کشاورزی استفاده‏‎ ‎‏می شود. خواهشمندیم جهت رفع اختلافات اهالی، تعیین فرمایید که از اضافه آب،‏‎ ‎‏همۀ مردم سهم دارند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، تعیین مقدار سهام، منوط به نظر مقامات مسئول در دولت جمهوری اسلامی است. 

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 352