بخش سوم: مردم و قرآن
فصل پنجم: اجانب و قرآن
قرآن سد راه اجانب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

قرآن سد راه اجانب

قرآن سد راه اجانب

‏ ‏

‏ ‏

قرآن، سد راه اسرائیل

‏اسرائیل نمی خواهد در این مملکت دانشمند باشد؛ اسرائیل‏‎ ‎‏نمی خواهد در این مملکت قرآن باشد؛ اسرائیل نمی خواهد در‏‎ ‎‏این مملکت علمای دین باشند؛ اسرائیل نمی خواهد در این‏‎ ‎‏مملکت احکام اسلام باشد. اسرائیل به دست عمال سیاه خود،‏‎ ‎‏مدرسه را کوبید. ما را می کوبند؛ شما ملت را می کوبند. می خواهد‏‎ ‎‏اقتصاد شما را قبضه کند؛ می خواهد زراعت و تجارت شما را از‏‎ ‎‏بین ببرد؛ می خواهد در این مملکت، دارای ثروتی نباشد، ثروتها را‏‎ ‎‏تصاحب کند به دست عمال خود. این چیزهایی که مانع هستند،‏‎ ‎‏چیزهایی که سد راه هستند، این سدها را می شکند؛ قرآن سد راه‏‎ ‎‏است، باید شکسته شود؛ روحانیت سد راه است، باید شکسته‏‎ ‎‏شود؛ مدرسۀ فیضیه سد راه است، باید خراب شود؛ طلاب علوم‏‎ ‎‏دینیه ممکن است بعدها سد راه بشوند، باید از پشت بام بیفتند،‏‎ ‎‏باید سر و دست آنها شکسته شود برای اینکه اسرائیل به منافع‏‎ ‎‏خودش برسد.(266)‏

13 / 3 / 42 

‏ ‏


کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 193

قرآن، مضرّ به حال امریکا

‏امریکاست که اسلام و قرآن مجید را به حال خود مضر می داند، و‏‎ ‎‏می خواهد آنها را از جلو خود بردارد.(267)‏

4 / 8 / 43 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قرآن، مانع چپاول اجانب 

‏آنها نمی خواهند قرآن کریم و احکام آن حاکم بر ملل اسلامی باشد‏‎ ‎‏تا ذخایر آنها را به یغما ببرند و کسی حرفی نزند و در عوض آنها را‏‎ ‎‏مصونیت دهد.(268)‏

26 / 1 / 46 

*  *  *

‎ ‎

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 194