بخش اول: هویّت قرآن
فصل دوم: مقاصد و مطالب مهم قرآن
قرآن سازندۀ انسان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

قرآن سازندۀ انسان

قرآن سازندۀ انسان

‏ ‏

 

مقصد نزول در قرآن

‏ما باید مقصود از تنزیل این کتاب را قطع نظر از جهات عقلی‏‎ ‎‏برهانی، که خود به ما مقصد را می فهماند، از خود کتاب خدا اخذ‏‎ ‎‏کنیم. مصنّف کتاب مقصد خود را بهتر می داند. اکنون به‏‎ ‎‏فرموده های این مصنّف راجع به شئون قرآن نظر کنیم، می بینیم‏‎ ‎‏خود می فرماید: ‏ذلِکَ الْکتابُ لا ریْبَ فیهِ هُدیً لِلمُتَّقین.‎[1]‎‏ این کتاب را‏‎ ‎‏کتاب هدایت خوانده. می بینیم در یک سورۀ کوچک چندین مرتبه‏‎ ‎‏می فرماید: ‏وَ لَقَدْ یَسَّرْنا القُرآن لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّکِر.‎[2]‎‏ می بینیم می فرماید:‏‎ ‎وَ اَنْزَلْنا اِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ اِلَیْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّروُنَ.‎[3]‎‏ می فرماید:‏‎ ‎کِتابٌ اَنْزَلْناهُ اِلیْک مُبارَکٌ لِیَدَّبَّروُا آیاتِهِ و لِیَتَذَکَّرَ اُولوا الاَلْبٰابِ.‎[4]‎‏(13)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قرآن، رساننده انسان به مقام قرب 

‏بدانکه این کتاب شریف، چنانچه خود بدان تصریح فرموده، کتاب‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 13

‏هدایت و راهنمای سلوک انسانیّت و مربّی نفوس و شفای امراض‏‎ ‎‏قلبیّه و نوربخش سیر الی الله است.‏

‏     بالجمله، خدای تبارک و تعالی به واسطۀ سعۀ رحمت بر‏‎ ‎‏بندگان، این کتاب شریف را از مقام قرب و قدس خود نازل فرموده‏‎ ‎‏و به حسب تناسب عوالم تنزّل داده تا به این عالم ظلمانی و سجن‏‎ ‎‏طبیعت رسیده و به کسوۀ الفاظ و صورت حروف در آمده، برای‏‎ ‎‏استخلاص مسجونین در این زندان تاریک دنیا و رهایی مغلولین‏‎ ‎‏در زنجیرهای آمال و امانی و رساندن آنها را از حضیض نقص و‏‎ ‎‏ضعف و حیوانیّت به اوج کمال و قوّت و انسانیّت و از مجاورت‏‎ ‎‏شیطان به مرافقت ملکوتییّن بلکه به وصول به مقام قرب و حصول‏‎ ‎‏مرتبۀ لقاءالله که اعظم مقاصد و مطالب اهل الله است؛ و از این‏‎ ‎‏جهت، این کتاب، کتاب دعوت به حق و سعادت است و بیان‏‎ ‎‏کیفیّت وصول بدین مقام است؛ و مندرجات آن اجمالاً آن چیزی‏‎ ‎‏است که در این سیر و سلوک الهی مدخلیّت دارد و یا اعانت‏‎ ‎‏می کند سالک و مسافر الی الله را.(14)‏

‏ ‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قرآن، هادی به سُبُل سلامت 

‏مقصد قرآن، چنانچه خود آن صحیفۀ نورانیّه فرماید، هدایت به‏‎ ‎‏سُبُل سلامت است و اخراج از همۀ مراتب ظلمات است به عالم‏‎ ‎‏نور؛ و هدایت به طریق مستقیم است، باید انسان به تفکر در آیات‏‎ ‎‏شریفه مراتب سلامت را از مرتبۀ دانیۀ آن، که راجع به قوای ملکیّه‏‎ ‎‏است، تا منتهی النّهایۀ آن، که حقیقت قلب سلیم است ـ به تفسیری‏‎ ‎‏که از اهل بیت وارد شده که «ملاقات کند حق را در صورتی که‏‎ ‎‏غیرحق در آن نباشد» ـ ‏‎[5]‎‏ به دست آورد؛ و سلامت قوای ملکیّه و‏‎ ‎

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 14

‏ملکوتیّه گم شدۀ قاری قرآن باشد، که در این کتاب آسمانی این‏‎ ‎‏گم شده موجود است و باید با تفکّر استخراج آن کند.(15)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قرآن، راهنمای مقاصد عالی 

‏هیچ جا بهتر از قرآن نیست. هیچ مکتبی بالاتر از قرآن نیست. این‏‎ ‎‏قرآن است که هدایت می کند ما را به مقاصد عالیه ای که در باطن‏‎ ‎‏ذاتمان توجه به او هست و خودمان نمی دانیم.(16)‏

15 / 4 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قرآن، منعکس کننده معنویت در مادیت 

‏اتصال معنویت به مادیت و انعکاس معنویت در همۀ جهات‏‎ ‎‏مادیت از خصوصیات قرآن است که افاضه فرموده است. قرآن‏‎ ‎‏در عین حالی که یک کتاب معنوی ـ عرفانی به آنطوری است که‏‎ ‎‏به دست ماها، به خیال ماها، به خیال جبرئیل امین هم‏‎ ‎‏نمی رسد، در عین حال یک کتابی است که تهذیب اخلاق را‏‎ ‎‏می کند، استدلال هم می کند، حکومت هم می کند و وحدت را هم‏‎ ‎‏سفارش می کند و قتال را هم سفارش می کند و این از خصوصیات‏‎ ‎‏کتاب آسمانی ماست که هم باب معرفت را باز کرده است تا‏‎ ‎‏حدودی که در حد انسان است و هم باب مادیات را و اتصال‏‎ ‎‏مادیات به معنویات را و هم باب حکومت را و هم باب خلافت را‏‎ ‎‏و همه چیز را.(17)‏

21 / 2 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قرآن، سفرۀ گستردۀ الهی 

‏قرآن و کتاب الهی یک سفرۀ گسترده ای است که همه از آن استفاده‏‎ ‎

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 15

‎ ‎

‏می کنند، منتها هرکس به وضعی استفاده می کند و عمدۀ نظر کتاب‏‎ ‎‏الهی و انبیای عظام بر توسعۀ معرفت است.(18)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

20 / 9 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قرآن، نقطۀ جمع همه مسلمانان 

‏قرآن کریم را که برای رشد جهانیان و نقطۀ جمع همۀ مسلمانان‏‎ ‎‏بلکه عائلۀ بشری، از مقام شامخ احدیت به کشف تام‏‎ ‎‏محمدی(ص) تنزل کرد که بشریت را به آنچه باید برسند برساند و‏‎ ‎‏این ولیدۀ «علم الاسماء» را از شرّ شیاطین و طاغوتها رها سازد و‏‎ ‎‏جهان را به قسط و عدل رساند و حکومت را به دست اولیاءالله ،‏‎ ‎‏معصومین ـ علیهم صلوات الاولین و الآخرین ـ بسپارد تا آنان به هر‏‎ ‎‏که صلاح بشریت است، بسپارند.(19)‏

15 / 3 / 68

*  *  *

‎ ‎

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 16

  • )) «هیچ شکی در این کتاب نیست و آن هدایت برای پرهیزگاران است»؛ (بقره / 2).
  • )) «ما قرآن را برای متذکر شدن آسان ساختیم؛ آیا متذکرشونده ای هست؟»؛ (قمر / 17).
  • )) «ما قرآن را به سوی تو نازل کردیم تا آنچه را که بر مردم فرستاده شده است برای آنها بیان کنی؛ شاید آنان بیندیشند»؛ (نحل / 44).
  • )) «کتاب مبارکی به سوی تو نازل کردیم تا در آیات آن تدبّر کنند و صاحبان خرد متذکر شوند»؛ (ص / 29).
  • )) اصول کافی؛ ج 2، ص 16، «کتاب الایمان والکفر»، «باب الاخلاص»، ح 5.