فصل هفتم نهادهای موقت و مقطعی
هیأت رسیدگی به اوضاع شرکت ملی نفت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

هیأت رسیدگی به اوضاع شرکت ملی نفت

هیأت رسیدگی به اوضاع شرکت ملی نفت[1]

‏ ‏

‏ ‏

تعیین هیأت نظارت بر تولید نفت

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب آقای مهندس مهدی بازرگان‏

‏پس از اهدای سلام و تحیت، به طوری که مسبوق هستید کارگران‏‎ ‎‏و کارمندان محترم شرکت نفت به منظور همکاری و همگامی با‏‎ ‎‏مبارزات ملت مسلمان ایران و به منظور جلوگیری از صدور نفت به خارج‏‎ ‎‏دست به اعتصاب زده اند؛ اما دولت غاصب و غیر قانونی نظامی، با‏‎ ‎‏تهاجمات سبعانۀ خود و اِعمال زور و اِرعاب، می خواهد این اعتصاب را‏‎ ‎‏جهت ادامۀ غارت نفت بشکند. و همچنین در حالی که نفت و‏‎ ‎‏فرآورده های نفتی برای مصارف داخلی تولید می شود یا موجود‏‎ ‎‏می باشد، از پخش آن در داخل جلوگیری نموده و سعی می نماید تا ایجاد‏‎ ‎‏فشار و ناراحتیهای بیشتری را برای مردم فراهم آورد. برای مقابله با این‏‎ ‎‏برنامه های دولت غاصب و تأمین نیازهای مردم در داخله، تحقق شرایط‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 255

‏زیر لازم است:‏

‏1ـ نظامیان و مأمورین انتظامی از مناطق و مراکز نفتی بیرون بروند و‏‎ ‎‏دخالتی در امور مربوطه ننمایند و از ایجاد هرگونه ارعاب در بین کارکنان‏‎ ‎‏خودداری نمایند.‏

‏2ـ نفت و فرآورده های نفتی فقط به اندازۀ مصرف داخلی تولید شود‏‎ ‎‏و از صدور نفت به خارج، تا سقوط رژیم غیرقانونی، جلوگیری کامل به‏‎ ‎‏عمل آید.‏

‏3ـ ارتش و نظامیان حق احتکار مواد نفتی را که برای مصرف داخلی‏‎ ‎‏تهیه می شود ندارند و از آن باید جلوگیری شود.‏

‏با توجه به مراتب بالا مقتضی است جنابعالی، که در ادارۀ صنایع‏‎ ‎‏عظیم نفت دارای سوابق و تجارب فراوان هستید، یک هیأت پنج نفری‏‎ ‎‏مرکب از حجت الاسلام جناب آقای حاج شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی و‏‎ ‎‏جناب آقای مهندس مصطفی کتیرایی و دو نفر دیگر را با نظر خودتان و‏‎ ‎‏مشورت آقایان تعیین نمایید. این هیأت، تحت سرپرستی جنابعالی،‏‎ ‎‏مناطق نفتی را بازرسی نموده و در امر تولید نفت با احراز شرایط ذکر‏‎ ‎‏شده در بالا نظارت بنمایید؛ و ضمن ابلاغ مراتب تشکر ملت ایران از‏‎ ‎‏کارگران زحمتکش و کارمندان محترم، عدۀ لازم را به بازگشت به سرِ کار و‏‎ ‎‏ادامۀ تولید نفت در حد مصارف داخلی دعوت فرمایید؛ و شرایط بالا را به‏‎ ‎‏کارمندان و کارگران تذکر بدهید که اگر دولت غاصب هر یک از شرایط بالا‏‎ ‎‏را نقض نمود جریان نفت بکلی قطع گردد و به سایر اعتصاب کنندگان‏‎ ‎‏ملحق گردند. و بدین ترتیب مسئولیت عواقب قطع نفت به عهدۀ دولت‏‎ ‎‏غاصب و غیرقانونی خواهد بود. از مدیریت نفت نیز انتظار داریم که در‏‎ ‎‏این امر مهم و حیاتی و در این مرحلۀ حساس کنونی با این هیأت‏‎ ‎‏همکاری صادقانه و همه جانبه بنمایند.‏

‏از خداوند متعال استقلال و عظمت کشور و توفیق ملت را برای به‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 256

‏دست آوردن آزادی و استقلال خواستارم. والسلام علیکم.(285)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏8 / 10 / 57‏

***

‏ ‏

 

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 257

  • ) اعتصابات سراسری بازارها و مدارس و ادارات یکی از اصلیترین عوامل سقوط رژیم شاهنشاهی بود. در میان این اعتصابات شکننده ترین آنها اعتصاب کارکنان صنعت نفت بود که کمر رژیم را شکست و باعث از کار افتادن اقتصاد و خصوصاً ماشین جنگی رژیم شد. ولی باعث بروز مشکلاتی هم در خصوص تأمین سوخت زمستانی مردم و بنزین اتومبیل گردید. لذا حضرت امام برای حفظ این صنعت و کاستن از فشار بر روی مردم هیأتی را برای کنترل و بازگشایی پالایشگاه در حد تأمین نیاز روزانه مردم تشکیل دادند.