فصل سوم نهادهای فرهنگی
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

هماهنگی در تبلیغات

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏مسئلۀ تبلیغات ـ همان طور که می دانید ـ از مسائل بسیار پراهمیت‏‎ ‎‏است و مع الأسف، باید بگوییم که از اول نهضت تا به حال، تبلیغاتمان در‏‎ ‎‏خارج صفر بوده است و فقط در داخل، مسائل را برای یکدیگر گفته ایم.‏‎ ‎‏می دانید که هر روز در خارج، دولت و ملت ایران را وحشی معرفی‏‎ ‎‏می کنند. البته آنها که بر ضد ما تبلیغات می کنند، خود متوجهند که ما‏‎ ‎‏آنگونه نیستیم، ولی آنها همه چیز خودشان را از دست داده اند؛ باید ما را‏‎ ‎‏وحشی قلمداد کنند، ولی متأسفانه برای کسانی تبلیغ می کنند که هیچ‏‎ ‎‏نمی دانند. ما هم که به فکر چاره نیستیم و سفارتخانه هایمان هم کاری‏‎ ‎‏انجام نداده اند و با وضعی که دارند، کاری هم نمی توانند انجام دهند.‏

‏مسئله ای که شما می خواهید دنبال کنید ـ یعنی، مسئلۀ هماهنگی‏‎ ‎‏بین تمام نهادها ـ بسیار مهم است. شما باید احساس کنید که صلاح دین‏‎ ‎‏و مکتب ما و صلاح مملکت ما این است که همه با هم یک کار را دنبال‏‎ ‎‏کنیم. واضح است که اگر هر گروه یک کار را انجام دهند، گرچه ممکن است‏‎ ‎‏در ابتدا اختلافی نباشد، ولی بالاخره در طول مدت، اختلاف می شود. از‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 91

‏آنجا که تبلیغات اساس کار است و موجب تشتت و یا انسجام یک ملت‏‎ ‎‏است، شما هماهنگی و اتحادتان را حفظ کنید. و تنها در حفظ اتحاد و‏‎ ‎‏هماهنگی است که پیروز می شویم، والاّ شکست خواهیم خورد و دوباره‏‎ ‎‏تحت سلطۀ قدرتی دیگر قرار خواهیم گرفت.‏

‏دولت و مجلس و از آن مهمتر، خود شما هستید که باید منسجم‏‎ ‎‏شوید. سعی کنید اختلاف گروهی، اساس اختلاف در تبلیغ نشود.‏‎ ‎‏بنایتان را بر این بگذارید که برای اسلام و حق خدمت کنید که در این‏‎ ‎‏صورت است که اختلاف پیدا نمی کنید. اختلاف مال شیطان است، در‏‎ ‎‏رحمان اختلاف نیست. اگر گروهها برای خدا کار کنند و با هم مشورت‏‎ ‎‏کنند و با افرادی که اطلاعاتشان بیشتر از آنهاست همکاری نمایند،‏‎ ‎‏شاید بتوانند تبلیغات را راه بیندازند. امروز روزنامه ها و رادیوها دائماً ما را‏‎ ‎‏مورد حمله قرار می دهند. شما هم باید در مقابل آنها به تکلیفتان عمل‏‎ ‎‏کنید. عمده آن است که انسان تکلیفش را در مقابل خدا ادا نماید، والاّ اگر‏‎ ‎‏بخواهد خودنمایی کند، از اول شکست خورده است.‏

‏من به همۀ شما دعا می کنم و توجه می دهم که سعی کنید کتابهایی‏‎ ‎‏که صددرصد اسلامی است چاپ نمایید. خداوند اجر مبلغین حقیقی را‏‎ ‎‏که انبیا هستند، به شما عطا کند. ان شاءالله موفق باشید. والسلام علیکم‏‎ ‎‏و رحمة الله .(110)‏

‏24 / 8 / 60‏

***

‏ ‏

اهمیت تبلیغ برای شناساندن واقعیات اسلام و ایران

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏از کارهای چشمگیری که در این نهاد شده است تقدیر و تشکر‏‎ ‎‏می کنم و توفیق آقایان را بیشتر از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.‏‎ ‎‏مهم این است که در این طور مسائل چون مسائلی است که مربوط به‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 92

‏اسلام است، همه مردم شرکت دارند، امروز کارهایی که در ایران می شود،‏‎ ‎‏کارهایی که مربوط به جمهوری اسلامی است، از باب اینکه مردم از‏‎ ‎‏خودشان می دانند و جدا نمی دانند هیچ نهادی را از خودشان، از این‏‎ ‎‏جهت فعال اند در کارها، و ما باید هرچه بیشتر مردم را حفظ کنیم، و‏‎ ‎‏مردم باید هر چه بیشتر در صحنه حاضر باشند. ما الآن در بین راه‏‎ ‎‏هستیم. یعنی آن چیزی را که اسلام از آحاد ما خواسته است، و او اینکه‏‎ ‎‏اسلام را آن طوری که هست معرفی کنیم به همه جا آن را، ما الآن در اول‏‎ ‎‏راه هستیم که باید این کار را انجام بدهیم.‏

‏مسئله تبلیغات یکی از مسائل بسیار مهمی است که شاید در رأس‏‎ ‎‏بیشتر از امور واقع بشود. و ملاحظه می کنید که دنیا تمام تبلیغاتشان به‏‎ ‎‏ضد ماست، تقریباً باید این طور گفت آنهایی که به ضد ما نیستند‏‎ ‎‏ساکت اند. والاّ تمام رادیوها، تمام مطبوعاتشان، مصاحباتی که در خارج‏‎ ‎‏واقع می شود همه را ملاحظه کردید که به ضد جمهوری اسلامی است،‏‎ ‎‏یعنی به ضد اسلام است. و چون اسلام را آنها نمی خواهند و ایران را‏‎ ‎‏می بینند که در صدد این است که اسلام را معرفی کند به عالم، و اگر‏‎ ‎‏معرفی بشود به عالم قبول خواهند کرد و منافع آنها را به هدر خواهد داد،‏‎ ‎‏از این جهت با ایران مخالفت می کنند، نه اینکه یک جمعیتی در ایران‏‎ ‎‏هستند، یا یک انسانهایی در ایران هستند، با ایران به اینکه عنوان‏‎ ‎‏اسلامی پیدا کرده است. والاّ این ایران بوده زمان محمدرضا، زمان دیگر با‏‎ ‎‏آن مخالفت نداشتند، بلکه موافقت هم داشتند. برای اینکه، آن ایران،‏‎ ‎‏ایرانی بود که در دست آنها بود و درخواست آنها بود، اما ایرانی که در‏‎ ‎‏دست آنها نباشد و مخالف با آنها باشد و خواست آنها را نخواهد انجام‏‎ ‎‏بدهد، آنها این ایران را نمی خواهند و به عنوان ایران، اسلام را دارند‏‎ ‎‏می کوبند. ‏

‏و ما باید هر چه بیشتر مسئلۀ تبلیغاتمان را ـ خصوصاً در خارج ـ باید‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 93

‏دولتها و باید ملت هرچه بیشتر تبلیغات را به آن دامن بزنند در مقابل آن‏‎ ‎‏تبلیغاتی که الآن در دنیا هست.(111)‏

‏13 / 12 / 62‏

***

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 94