فهرست
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

فهرست

فهرست 

‏ ‏

عنوان ...‏صفحه‏

‏ ‏

‏مقدمه‏‎...‎‏الف‏

‏ ‏

‏فصل اول: نهادهای تقنینی‏‎...‎‏1‏

‏     شورای انقلاب اسلامی‏‎...‎‏3‏

‏     شوراهای شهر و روستا‏‎...‎‏15‏

‏     مجمع تشخیص مصلحت نظام‏‎...‎‏17‏

‏     شورای بازنگری قانون اساسی‏‎...‎‏22‏

‏ ‏

‏فصل دوم: نهادهای قضایی‏‎...‎‏27‏

‏     دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی‏‎...‎‏29‏

‏     هیأت رسیدگی به شکایات‏‎...‎‏42‏

‏     هیأت عفو زندانیان‏‎...‎‏43‏

‏     سازمان تعزیرات حکومتی‏‎...‎‏48‏

‏     هیأت گزینش اداری‏‎...‎‏52‏

‏     ستاد اصلاح زندانها‏‎...‎‏56‏

‏     تلفیق دادستانی کل انقلاب و کشور‏‎...‎‏60‏

‏     دادگاههای خاص‏‎...‎‏60‏


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه V

‏          دادگاه ویژه روحانیت‏‎...‎‏60‏

‏          دادگاه امور صنفی‏‎...‎‏64‏

‏          دادگاه ارتش‏‎...‎‏65‏

‏          دادگاه ویژۀ شهرداری تهران‏‎...‎‏66‏

‏          دادگاه انتظامی قضات‏‎...‎‏67‏

‏          دادگاه اصل 49 قانون اساسی‏‎...‎‏68‏

‏ ‏

‏فصل سوم: نهادهای فرهنگی‏‎...‎‏71‏

‏     نهضت سوادآموزی‏‎...‎‏73‏

‏     ستاد و شورایعالی انقلاب فرهنگی‏‎...‎‏77‏

‏     شورایعالی تبلیغات اسلامی‏‎...‎‏87‏

‏     شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی‏‎...‎‏91‏

‏     سازمان تبلیغات اسلامی‏‎...‎‏94‏

‏     شورایعالی مدیریت حوزه علمیه قم‏‎...‎‏95‏

‏     مکتب بانوان قم‏‎...‎‏99‏

‏     مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)‏‎...‎‏100‏

‏     مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‎...‎‏101‏

‏ ‏

‏فصل چهارم: نهادهای خدماتی‏‎...‎‏105‏

‏     بنیاد مستضعفان و جانبازان‏‎...‎‏107‏

‏     کمیتۀ امداد امام خمینی(س)‏‎...‎‏116‏

‏     بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‏‎...‎‏121‏

‏     جهاد سازندگی‏‎...‎‏126‏

‏     بنیاد شهید انقلاب اسلامی‏‎...‎‏133‏

‏     بنیاد پانزده خرداد‏‎...‎‏139‏

‏ ‏

‏فصل پنجم: نهادهای دفاعی‏‎...‎‏143‏

‏     کمیته های انقلاب اسلامی‏‎...‎‏145‏


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه VI

‏     سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‏‎...‎‏148‏

‏     فرماندهی کل قوا‏‎...‎‏165‏

‏     بسیج مستضعفین‏‎...‎‏172‏

‏     شورایعالی دفاع‏‎...‎‏180‏

‏     شورایعالی پشتیبانی جنگ‏‎...‎‏183‏

‏ ‏

‏فصل ششم: نمایندگیهای امام(س)‏‎...‎‏185‏

‏     نمایندگی در استانها و شهرستانها‏‎...‎‏187‏

‏     نمایندگی در نیروهای مسلح‏‎...‎‏202‏

‏     نمایندگی در اوقاف و تولیت های تابعه‏‎...‎‏214‏

‏     نمایندگی در امور سیاسی و قضایی‏‎...‎‏223‏

‏     نمایندگی در امور خدماتی‏‎...‎‏229‏

‏     نمایندگی در امور فرهنگی‏‎...‎‏235‏

‏     نمایندگی در امور خارج از کشور‏‎...‎‏240‏

‏     نمایندگی در حج‏‎...‎‏245‏

‏ ‏

‏فصل هفتم: نهادهای موقت و مقطعی‏‎...‎‏253‏

‏     هیأت رسیدگی به اوضاع شرکت ملی نفت‏‎...‎‏255‏

‏     کمیته تنظیم اعتصابات‏‎...‎‏257‏

‏     صندوق ملی ترمیم خسارات انقلاب‏‎...‎‏258‏

‏     هیأت بررسی جنایات امریکا در ایران‏‎...‎‏260‏

‏     همایش رسیدگی به جنایات امریکا در ایران‏‎...‎‏261‏

‏     هیأت حل اختلاف و رسیدگی به تخلفات‏‎...‎‏262‏

‏     بنیاد امور مهاجرین‏‎...‎‏264‏

‏     ستاد پیگیری فرمان هشت ماده ای‏‎...‎‏266‏

‏     ستاد رسیدگی به امور مناطق بمباران شده‏‎...‎‏279‏

‏     هیأت رسیدگی به انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی‏ ‏280‏

‏ ‏


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه VII

‏فهارس‏‎...‎‏285‏

‏     فهرست تفصیلی‏‎...‎‏287‏

‏     فهرست مآخذ‏‎...‎‏305‏

 

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه VIII