فصل هشتم: صلح و پذیرش قطعنامۀ 604
سازمانهای صلح طلب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

سازمانهای صلح طلب

سازمانهای صلح طلب

‏ ‏

‏ ‏

قبول صلح بر آرای ملت است نه اشخاص

‏شما‏‎[1]‎‏ گمان نکنید که در ایران امروز یک حکومت مستبد است که‏‎ ‎‏بتواند صلح بکند با کسی که ملت با او مخالف است؛ و یک‏‎ ‎‏رئیس جمهور مستبد است که بتواند با دیگران صحبت کند و یک‏‎ ‎‏شخص مستبد است که بتواند بر خلاف میل ملت اینجا عملی بکند.‏‎ ‎‏اینجا آرای ملت حکومت می کند. اینجا ملت است که حکومت را در‏‎ ‎‏دست دارد. این ارگانها را ملت تعیین کرده است. و تخلف از حکم‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 622

‏ملت برای هیچ یک از ما جایز نیست و امکان ندارد. شما اگر مأموریتی‏‎ ‎‏دارید برای اینکه این آتش جنگ را بخوابانید ـ‌که آن هم آمال همۀ‏‎ ‎‏مسلمین است‌ باید متجاوز را به پای میز محاکمه بکشید، و متجاوز را‏‎ ‎‏تأدیب کنید؛ افرادی ‏‏[‏‏از آنها‏‏]‏‏ که در مملکت ما هستند به کنار بفرستید‏‎ ‎‏و از صدام بخواهید، تحکیم کنید بر او که از کشور ما برود بیرون و‏‎ ‎‏لشکر او از تجاوز دست بردارد. بعد از اینکه از تجاوز دست برداشت،‏‎ ‎‏یک هیأت بین المللی در اینجا باشد؛ آن هیأت بین المللی که در یک‏‎ ‎‏جایی تشکیل شد، رسیدگی کنند به جنایاتی که شده است؛ اگر ما‏‎ ‎‏جنایتکار هستیم، ما را تأدیب کنند. و اگر صدام جنایتکار است، صدام‏‎ ‎‏را تأدیب کنند. این طریقۀ اسلام است.‏

‏     ... واقعاً و اگر حسن نیت دارید و آمدید برای اینکه آتش را‏‎ ‎‏خاموش کنید، باید به حَکَمیت بنشینید و باید سرحَدّات را ببینید؛ آن‏‎ ‎‏طرف را ببینید، و این طرف را.(1046)‏

10 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وظیفۀ هیأت صلح کنفرانس اسلامی

‏کسانی که به عنوان حسن نیت، پای در میان گذاشته و رفت و آمد‏‎ ‎‏می کنند، اگر حقیقتاً بشردوست و با حسن نیت و به حکم اسلام به این‏‎ ‎‏امر قیام نموده اند، باید با رسیدگی کامل، ظالم را از مظلوم و غارتگر را‏‎ ‎‏از غارت شده و جانی را از کسی که بر آن جنایت واقع شده است‏‎ ‎‏شناسایی نموده و معرفی نمایند.‏

‏     ... ما انتظار داریم تا هیأتی به تجاوزات و جنایات رسیدگی کامل‏‎ ‎‏نماید و ظالم و متجاوز را معرفی نموده و با آن، طوری عمل کنند تا‏‎ ‎‏عبرتی برای متجاوزان به حقوق بشر گردد؛ و با این شیوه نیز می توان‏‎ ‎‏صلح و آرامش را به جهان برگرداند.‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 623

‏     غمض عین از جنایتکاران و نادیده گرفتن جنایات ستمگران، راه‏‎ ‎‏را برای ظالمان باز و دنیا را به هلاکت خواهد کشاند.(1047)‏

12 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رسیدگی به تجاوز، وظیفۀ دستگاههای بین المللی

‏بفهمانید به آنها که ایران صلح طلب است. ایران الآن هم می گوید که‏‎ ‎‏صدام برود بیرون از اینجا، و یک دستگاهی بین المللی بیاید و‏‎ ‎‏رسیدگی کند به جرم او و به جنایات او. ما با دولت عراق، با ملت عراق‏‎ ‎‏جنگی نداشتیم، آنها به ما هجمه آوردند؛ یعنی، دولت عراق هجمه‏‎ ‎‏آورد، لکن تو دهنی خورد و بحمدالله در دنیا شکست خورد، شکستی‏‎ ‎‏که با موافقت اردن و مغرب و امریکا نمی تواند شکست خودش را‏‎ ‎‏رفع کند.(1048)‏

21 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم بیطرفی سازمانهای بین المللی

‏شما اگر چنانچه از این جوامع بین المللی که ما می شناسیمشان ـ‌یعنی‏‎ ‎‏تا حدودی‌ بخواهید دعوت کنید که بنشینید و ببینید متجاوز کی‏‎ ‎‏است، مطمئن باشید که... آنها قبلاً شما را محکوم کرده اند! قبلاً آنها ما‏‎ ‎‏را متجاوز شاید محسوب کرده باشند! و اینها همان انحطاطی است که‏‎ ‎‏من عرض می کنم.(1049)‏

14 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پذیرش حکمیت بین المللی

‏دنیا باید این را بداند که ما حاضریم صلح کنیم، حاضریم پیش برویم‏‎ ‎‏در آنجا، لکن در عرض اینکه اینها دارند کنار می روند و یکی از‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 624

‏شرایط را می گویند. ما خودمان می پذیریم در عرض این دو گروه‏‎ ‎‏بیایند. در همین پانزده روزی که اینها بنا دارند، فرض کنید که دروغ‏‎ ‎‏نمی گویند، می خواهند بروند، در عرض این، بیاید یک گروه مورد‏‎ ‎‏توجه همه، بین المللی، بیاید رسیدگی کند به این جرمهایی که اینها‏‎ ‎‏کرده اند، به این خسارتهایی که به شهرهای ما وارد شده، به روستاهای‏‎ ‎‏ما وارد شده. البته یک خسارتهایی به ما وارد شده است که قابل جبران‏‎ ‎‏نیست و آن جوانهای ماست. این دیگر قابل جبران نیست. اینها آن‏‎ ‎‏طرف باید در آن پیشگاه خدا باید اینها رسیدگی بشود. در عرض اینکه‏‎ ‎‏شما می گویید ما کنار می رویم و بیایید ما دیگر راه می دهیم به شما، در‏‎ ‎‏عرض اینکه شما کنار می روید، یک گروه بیایند رسیدگی کنند به‏‎ ‎‏اینکه جنایات را چقدر بوده، چقدر ضرر زده اید شما به ایران. و یک‏‎ ‎‏گروه توافق کنید بیاید که رسیدگی کند به اینکه مجرم کی است.(1050)‏

22 / 3 / 61

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 625

  • )) خطاب به اعضای هیأت منتخب بررسی جنگ عراق و ایران که از طرف سازمان کنفرانس اسلامی به ایران آمده بودند.