فصل هفتم: دشمن در جنگ تحمیلی
حامیان دشمن
اسرای دشمن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اسرای دشمن

اسرای دشمن

 

 

رفتار مهرآمیز با اسرا

‏اینجانب در حالی که به حسب اخبار موثق می دانم ملت و قوای مسلح‏‎ ‎‏ما با آوارگان به طور اسلامی و انسانی رفتار می کنند، از همۀ آنان‏‎ ‎‏می خواهم که با اسرا؛ خصوصاً مجروحین و مصدومین آنان هر چه‏‎ ‎‏بیشتر محبت و خدمت کنند.(977)‏

12 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مهمانی اسرای عراقی

‏اگر هر یک از جیش عراق که به روی ما اسلحه کشیده است اسلحه را‏‎ ‎‏کنار بگذارد و پناه بیاورد به مملکت اسلامی ما، آنها را مثل مهمانان‏‎ ‎‏عزیز می پذیریم.(978)‏

18 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حسن رفتار با اسرا

‏ارتش ما و پاسدارهای ما با این اُسَرایی که آوردند، به طور انسانیت‏‎ ‎‏عمل می کنند و باید بیشتر عمل کنند. من سفارش می کنم تمام کسانی‏‎ ‎‏را که این اُسَرا در اسارت آنها هستند، به حسن سلوک و به رفتار‏‎ ‎‏انسانی، و مهمانند اینها برای شما. و البته الآن در دست آنها اسلحه‏‎ ‎‏نیست.‌... الآن این اشخاصی که اسیر مملکت اسلامی هستند اینها‏‎ ‎‏اسلحه ندارند، و اینها باید به طور انسانی، به طور خوب با آنها رفتار‏‎ ‎‏بشود که می شود. لکن در عراق آن دستگاههای تبلیغاتی عراق که هر‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 573

‏روز دروغ می گوید، راجع به این هم دروغپردازی می کند که نه،‏‎ ‎‏اشخاصی که اسیر می شوند با آنها چه می کنند و چه می کنند. در‏‎ ‎‏صورتی که این حرف دروغ است و مملکت ما این اسرا را به طور‏‎ ‎‏انسانی، به طور اسلامی، به طور خوب با آنها رفتار می کند و پذیرایی‏‎ ‎‏از آنها می کند. و هر کس که می خواهد بیاید، از دنیا بیایند ببینند که چه‏‎ ‎‏می کنند اینها. البته تبلیغات سوء زیاد است و ما باید احتراز کنیم از‏‎ ‎‏کارهایی که تبلیغات سوء در آن کارها بهانه پیدا می کند.(979)‏

18 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عفو نظامیان تائب عراقی

‏کسانی که از ارتش بازی خوردۀ عراق به ایران پناهنده شوند مورد عفو‏‎ ‎‏و محبت و اغماض هستند و با آنان چون برادران خودمان رفتار‏‎ ‎‏می شود؛ و کسی حق ندارد به غیر از رفتار انسانی اسلامی با آنان رفتار‏‎ ‎‏کند. و به تمامی سربازان و درجه داران و افسران و صاحب منصبان‏‎ ‎‏عراقی و غیر عراقی اعلام می شود که در صورت تسلیم به لشکر‏‎ ‎‏اسلام، مورد عفو واقع می شوند؛ و پس از جنگ، در صورتی که مایل‏‎ ‎‏باشند، در ایران می مانند؛ و در صورتی که تقاضا کنند، آنان را به کشور‏‎ ‎‏خودشان با احترام برمی گردانند.(980)‏

1 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رفتار برادرانه با اسرا

‏ما در این جنگی که آنها هجوم آوردند و تحمیل به ما کردند، اُسَرای‏‎ ‎‏بسیار از آنها داریم، پناهندگان بسیار از آنها داریم؛ لکن با اُسَرا عملی‏‎ ‎‏کردیم که هیچ کس با اُسَرای خودش آن عمل را نمی کند. ما مثل‏‎ ‎‏برادرهای خودمان با آنها عمل کردیم. در صورتی که اُسَرایی که از ما‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 574

‏آنها گرفتند تحت شکنجه هستند. حتی وزیر نفت ما الآن تحت‏‎ ‎‏شکنجه است. آنطوری که حتی در روزنامه های این دو روز نوشته‏‎ ‎‏بودند، به واسطۀ شکنجه در خطر است، و شاید خدای نخواسته از‏‎ ‎‏شکنجه هایی که می کنند و کردند جان سالم به در نبرد.(981)‏

22 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رفتار اسلامی با اسیران

‏مسلمین باید همان طوری که در اسلام هست با تأنی، با طمأنینه، بدون‏‎ ‎‏اینکه دست و پای خودشان را گم بکنند، به کار خودشان ادامه بدهند و‏‎ ‎‏با اسرا رفتار خوب بکنند و آنچه که قانون اسلامی اقتضا می کند با آنها‏‎ ‎‏عمل بکنند و هرگز با عصبانیت و با دستپاچگی کاری را انجام ندهند و‏‎ ‎‏به طور متانت و طمأنینه بر موازین قانونی و بر موازین اسلامی با آنها‏‎ ‎‏عمل بکنند. مبادا یک وقت شهادت عزیزان ما اسباب این بشود که با‏‎ ‎‏شدت عمل بیشتر از آن مقداری که باید با آنها عمل بشود، عمل بکنند.‏‎ ‎‏با زندانیان رفتار خوب می کنند و بیشتر کنند و با اسرا رفتار خوب‏‎ ‎‏می کردند و می کنند و بیشتر کنند.(982)‏

10 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تأکید بر رفتار اسلامی با اسیران

‏گرچه می دانم مکتبی بودن و تعهد به اسلام راستین اقتضا می کند تا‏‎ ‎‏رزمندگان اسلام با اسرای جنگی و پناهندگان با عطوفت و فتوت، به‏‎ ‎‏گونه ای اسلامی رفتار کنند که بحمدالله می کنند، هر چند صدام و‏‎ ‎‏صدامیان برخلاف اینان رفتارشان غیرانسانی و سبعانه باشد، لکن‏‎ ‎‏تذکر و تأکید سودمند است. باید جوانان ما و کسانی که عهده دار‏‎ ‎‏نگهداری اسیران و پناهندگان هستند طعم شیرین رحمت و‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 575

‏بزرگواری اسلام را به آنان بچشانند و با آنان آنگونه رفتار کنند که‏‎ ‎‏مولای آنها و پیشوای عظیم الشأنشان با بدترین خلق خدا و‏‎ ‎‏جنایتکارترین انسانها ـ‌ابن ملجم ـ‌لعنة الله علیه‌ رفتار فرمود، تا‏‎ ‎‏اسیران که ضربۀ روحی خورده اند احساس آرامش و جبران در‏‎ ‎‏حکومت اسلامی نمایند، و پس از آزادی در سلک مبلغین اسلام و‏‎ ‎‏احیاناً فداکاران آن درآیند که این خود خدمت پرارزشی به اسلام و‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی است. و چه بسا که این اسیران و پناهندگان با اجبار‏‎ ‎‏و تهدید به مرگ خود و خانواده هایشان به جبهه ها فرستاده شده‏‎ ‎‏باشند، چنانچه بعضی از آنها این ادعا را دارند. و گمان نکنید آن خوی‏‎ ‎‏جنایتکاری و سبعیتی که در امثال صدام است، در اینان باشد. و چه‏‎ ‎‏نیکوست که جوانان عزیز و نگهبانان این بازیخوردگان از یک موجود‏‎ ‎‏صدامی یا در خدمت جنایت، یک انسان اسلامی و در خدمت مکتب‏‎ ‎‏مقدس قرآن بسازند، و بدانند که مَنْ اَحْیٰا نَفْساً فَکَانّمٰا اَحْیَا النّٰاسَ‏‎ ‎‏جَمیعاً‏‎[1]‎‏ و هدایت از بزرگترین مظاهر احیا است.(983)‏

12 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سفارش به مداوای اسیران زخمی

‏برادران، از اسرای جنگ که در دست شمایند، هر چند گناهکارند‏‎ ‎‏دلجویی کنید و با آنان رفتار اسلامی انسانی داشته باشید. و‏‎ ‎‏آسیب دیدگان عراقی را به اسرع وقت به بیمارستانها بفرستید تا تحت‏‎ ‎‏معالجه قرار گیرند. و دکترها و پرستارهای بیمارستانها که کوششهای‏‎ ‎‏ارزندۀ آنان چه در جبهه ها و چه در بیمارستانها بر مردم شریف ما‏‎ ‎‏پوشیده نیست و باعث تشکر بسیار است، با آنان چون نزدیکان و‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 576

‏برادران خود رفتار نمایند و تلخی آسیب و اسارت را با رفتار اسلامی‏‎ ‎‏خود از ذائقۀ آنان کاهش دهند.(984)‏

6 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بازدید خبرنگاران از اسرا

‏ما که می گوییم هزاران اسیر گرفتیم، همۀ این اشخاصی که، نویسنده ها‏‎ ‎‏و مخبرین که از خارج آمدند، بردیم نشانشان دادیم که بابا، اینها در این‏‎ ‎‏شهر، اینها هستند، در شهرهای دیگر هم آنجا، آنجا، آنجا. در‏‎ ‎‏تلویزیون هم نشان دادیم یک مقدارش را البته و ما می گوییم داریم‏‎ ‎‏این مقدار و هر وقت بخواهیم تحویل بدهیم، تحویل می دهیم.(985)‏

31 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تربیت نمودن اسرا

‏در جبهه ها که بحمدالله ، همۀ شماها منسجم و مشغول خدمت هستید،‏‎ ‎‏وقتی که اسرا را می گیرید، اسرای مجروح را می گیرید یا اسرای سالم‏‎ ‎‏را می گیرید، توجه بکنید که اینها اسیر شما هستند، اینها امروز تحت‏‎ ‎‏سلطۀ شما هستند و شما با اسرا باید رفتارتان رفتار بسیار اسلامی و‏‎ ‎‏انسانی باشد، که وقتی که این اسرا یک وقتی در محالّ خودشان رفتند،‏‎ ‎‏همه برای شما تبلیغ کنند، نه اینکه ـ‌خدای نخواسته‌ برای یک کار‏‎ ‎‏جزئی، اینها دشمن بشوند و وقتی رفتند در محالّ خودشان، تبلیغ‏‎ ‎‏سوء بکنند. اینها مسائلی است که باید تمام جهاتش را ملاحظه‏‎ ‎‏کرد.(986)‏

17 / 5 / 61

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 577

علت اسیرشدن سربازان عراقی

‏آن ارتشی که مشروب بخورد آنجا و قماربازی کند آنجا، برای کی‏‎ ‎‏[‏‏کار‏‏]‏‏ کند؟ آن تا ببیند پاسدار آمد، سی هزار نفرشان اسیر می شوند،‏‎ ‎‏می آیند خودشان را به بند هم می اندازند.(987)‏

28 / 9 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مهربانی با اسرا

‏اینان اکنون اسیران شما هستند، و به دست خود به اسارت کشیده‏‎ ‎‏شده اند. با اسرای خود، چه اینان و چه اسرای جنگی، رئوف و مهربان‏‎ ‎‏باشید و برادرانه رفتار کنید؛ و زندانها را به یک مدرسۀ آموزش و‏‎ ‎‏تربیت اخلاقی مبدل کنید، چنانچه تاکنون عمل کرده اید، تا منحرفان‏‎ ‎‏و گناهکاران شیرینی عدالت اسلامی را بچشند، و به اسلام و نظام‏‎ ‎‏اسلامی روآورند؛ و از روی حقیقت توبه کنند و بازگشت به اسلام و‏‎ ‎‏خدای متعال نمایند، که باب رحمتْ گنهکاران را بهتر جذب می کند.‏‎ ‎‏حتی آن کس که مستحق حدود الهی است، از قتل و دیگر جزاها، باید‏‎ ‎‏از عطوفت مأموران، تا پای دار و محل مجازات، برخوردار‏‎ ‎‏باشند.(988)‏

22 / 11 / 62

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 578

  • )) برگرفته از آیۀ 32 سورۀ مائده: «هر که نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده است».