فصل هفتم: دشمن در جنگ تحمیلی
جنایات دشمن در عراق
جنایت علیه مردم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

جنایت علیه مردم

جنایت علیه مردم

‎ ‎

‏ ‏

ظلم به ملت عراق

‏سلام بر ملت مظلوم و شریف عراق که سالهای طولانی در تحت‏‎ ‎‏سلطۀ رژیم سفاک بعث متحمل انواع خیانتها و جنایتهای این حزب‏‎ ‎‏کافر فاجر بوده و هستید، و شاهد ستمگریها و فشارهای جانفرسا‏‎ ‎‏نسبت به بزرگان و مراجع و مجاهدین کشورتان بوده اید.‌... و شما و ما‏‎ ‎‏شاهد بودیم که در اربعین حسینی چه جنایتها نسبت به زُوار عزیز آن‏‎ ‎‏مظلوم کردند. و شما و ما شاهد بودیم که مردم مظلوم بیگناه را گروه‏‎ ‎‏گروه از وطن خودشان آواره کردند، که اکنون این آوارگان، در کشور‏‎ ‎‏اسلامی ایران با سلامت و عزت به سر می برند.(804)‏

12 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 484

ظلم به رجال و ملت

‏صدام انتخاباتی اخیراً در عراق پیشنهاد کرد و در مجلسشان گذراندند‏‎ ‎‏که هر کس مخالفت کند محکوم به اعدام است، حتی علمایی که ضد او‏‎ ‎‏بودند با فشار بردند و از آنها رأی گرفتند.‏

‏     صدام آنقدری که به مملکت خودش جرم مرتکب شده است و‏‎ ‎‏آنقدری که رجال دینی و اسلامی را قتل عام کرده است، آنقدر به‏‎ ‎‏مملکت ما تجاوز نکرده است. تجاوز او بر ملت خودش بیشتر از‏‎ ‎‏تجاوز اوست بر ما.(805)‏

28 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آواره کردن ملت عراق

‏مدت کثیری است که دسته دسته و فوج فوج کسانی که در مملکت‏‎ ‎‏عراق بودند و اهل آن مملکت بودند، برای اینکه در سابق اجداد آنها از‏‎ ‎‏ایران رفته آنجا و بعد هم آنجایی شده است، از آنجا بیرون کردند و‏‎ ‎‏آواره کردند. و ما آنها را به واسطۀ انسانیت و به واسطۀ اسلامیتی که‏‎ ‎‏داریم، آنها را پذیرفتیم، و با آنها با آغوش باز به طوری که با کشور‏‎ ‎‏خودمان و افراد کشور خودمان عمل می کنیم عمل کردیم.(806)‏

22 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شهادت جوانان عراق

‏شما هم در طول ‏‏[‏‏حکومت‏‏]‏‏ این حزب فاجر کافر مبتلا بودید و به‏‎ ‎‏همان نحو ابتلائاتی که ما داشتیم. جوانهای شما را، به جرم اینکه برای‏‎ ‎‏زیارت حضرت سیدالشهدا می رفتند، در بین راه گرفتند و با آنها‏‎ ‎‏آنطور سبعانه عمل کردند.(807)‏

20 / 1 / 60

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 485

آواره کردن مردم عراق

‏برادرهای من، عزیزان ما که از اوطان خودتان آواره شدید، در این‏‎ ‎‏گرفتاریهای شما در طول حکومت بعث، ما هم مبتلا بودیم در ایران،‏‎ ‎‏و شما در عراق.(808)‏

20 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آواره کردن زن و بچۀ مردم عراق

‏اینکه من عرض می کنم که دنیا تهدید به فنا ‏‏[‏‏می شود،‏‏]‏‏ از راه سراشیبی‏‎ ‎‏در اخلاق دارد حرکت می کند، برای این است که این دو طایفه ای که‏‎ ‎‏یک طایفه حمله کردند وزن و بچۀ مردم را آواره کردند و همین طور‏‎ ‎‏زن و بچۀ مردم را از عراق هم آواره کردند و کشور ما را آنطور خراب‏‎ ‎‏کردند که ما سالها باید زحمت بکشیم، تا برش گردانیم به حال‏‎ ‎‏اول.(809)‏

14 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بیدارکردن مردم عراق

‏دولتمردان ما که می گویند این بیچاره هایی که از عراق بیرون کردید و‏‎ ‎‏فرستادید به اینجا و ما با آغوش باز آنها را پذیرایی می کنیم، اینها‏‎ ‎‏وطنشان آنجاست، یکی از شرایط ما این است که آنها را راه بدهید،این‏‎ ‎‏یک شرط غیر معقول است؟! یک شرطی است زاید بر آن که ما از اول‏‎ ‎‏گفتیم؟ راه دادن اهالی یک کشور در محل خودشان و اجازه دادن اینکه‏‎ ‎‏آوارگان از آنجا که به زور بیرونشان کردید، برگردند به جای‏‎ ‎‏خودشان، این یک چیزی است که ما یک شرط زیادی کردیم؟! نه، این‏‎ ‎‏امری است طبیعی.(810)‏

23 / 3 / 61

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 486

حبس مردم

‏صدام هم مبتلای به جنگ است، همه هم به او کمک می کنند. امّا‏‎ ‎‏بپرسید از آنهایی که از عراق می آیند ببینید چه می کند او، بپرسید از‏‎ ‎‏این آقایان عراقی که آمدند و فرار کردند آمدند، دارد چه می کند با این‏‎ ‎‏مردم، این حبسهای او و اشخاص اخیار را در حبسهایش چه‏‎ ‎‏می کند.(811)‏

10 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اختناق در عراق

‏امروز کشور عراق ابتلایش بیشتر از کشور ماست، مردم مسلمان‏‎ ‎‏عراق امروز بیشتر در رنج هستند از ما، اختناقی که در عراق‏‎ ‎‏حکمفرماست، در هیچ عصری شاید نبوده، مردم مالک هیچ نیستند‏‎ ‎‏در عراق. دم از اسلام می زنند این سردمدارهایی که اصل اسلام را‏‎ ‎‏اطلاع ندارند چی هست، لکن یک کلمۀ اسلامی شنیده اند و دم از‏‎ ‎‏اسلام می زنند، لکن اسلام را زیر پا گذاشته اند و این مردم مسلمان‏‎ ‎‏عراق را در فشار و اختناق قرار داده اند که سلب امنیت الآن از عراق‏‎ ‎‏هست. بعضی از آقایان که تازه آمده بودند از عراق، می گفتند اصلاً‏‎ ‎‏مردم مسلوب الأمنیّه هستند. اینها نمی دانند که فردا چه خواهند کرد با‏‎ ‎‏آنها، حزب بعث چه خواهد کرد با آنها. ما دفاع می کنیم از اسلام،‏‎ ‎‏اسلام در عراق دارد پایمال می شود.(812)‏

13 / 7 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خردشدن مردم عراق زیرپای صدام

‏ما می خواهیم به درد ملت عراق برسیم. این ملت عراق مظلوم که دارد‏‎ ‎‏خرد می شود زیرپای این ظالم و ظالمها، ما می خواهیم به درد اینها‏‎ ‎‏برسیم. مسلمان نباید به درد مسلمان برسد؟ اسلام حدود دارد؟ ما درد‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 487

‏اینها را می خواهیم ببینیم چی است. اینها فریاد «یا للمسلمین» دارند‏‎ ‎‏می زنند، ما جواب باید بدهیم. ملت عراق دارد خرد می شود زیر پای‏‎ ‎‏این خبیث. ما پیش خدا جواب باید بدهیم.(813)‏

29 / 1 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فشار بر مردم عراق

‏یک جنایتکاری که از هیچ امری از امور نمی گذرد و به هیچ قشری از‏‎ ‎‏اقشار رحم نمی کند و به اهل کشور خودش هم رحم نمی کند؛ و آنها را‏‎ ‎‏در تحت فشارها و کشتارها قرار می دهد و دائماً در صدد فرصت‏‎ ‎‏است برای اینکه خودش را تحمیل کند بر همۀ منطقه.(814)‏

25 / 1 / 66

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قساوت نسبت به مردم عراق

‏فرزندانم، دشمن در بمباران شیمیایی مناطق مسکونی نهایت قساوت‏‎ ‎‏و درندگی خود را نشان داده است؛ و با حملۀ شیمیایی به مردم بی دفاع‏‎ ‎‏عراق حتی پایه های حمایت حامیان خود را نیز سست نموده است. به‏‎ ‎‏سوی جبهه ها هجوم برید تا ضربات پی در پی شما توان و امان او را‏‎ ‎‏بگیرد، که ان شاءالله پیروز خواهید شد.(815)‏

11 / 1 / 67

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 488