فصل چهارم: نقش نهادها در جنگ
مردم و سازمانهای پشتیبانی جنگ
نقش دولت در پشتیبانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نقش دولت در پشتیبانی

نقش دولت در پشتیبانی

‎ ‎

‏ ‏

کمک به معاودین عراقی

‏دولت جمهوری اسلامی لازم است وسایل زندگی آنان‏‎[1]‎‏ را به طور‏‎ ‎‏شایسته ای فراهم کند و نگذارند به آنها بد بگذرد. رژیم منحوس بعث‏‎ ‎‏که خود را برای معارضه با اسلام و مسلمین آماده نموده، باید بداند که‏‎ ‎‏در اشتباه است و ملت مسلمان ایران و عراق سردمداران آنان را به‏‎ ‎‏جای خودشان می نشانند و آنان را از صحنه خارج و به دست‏‎ ‎‏فراموشی تاریخ می سپارند.(501)‏

20 / 1 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تقویت قوای مسلح توسط دولت

‏آقای رئیس جمهور و دولت، لازم است در تقویت قوای مسلح‏‎ ‎‏خصوصاً پاسداران انقلاب، کوشش کنند و نقیصه و کمبود آنان را‏‎ ‎‏جبران نمایند؛ و شورای انقلاب و پس از آن مجلس شورای اسلامی‏‎ ‎‏بودجۀ نیروهای مسلح خصوصاً پاسداران را به طور شایسته‏‎ ‎‏تصویب، که تقویت اینان حافظ استقلال کشور و ادامۀ نهضت‏‎ ‎‏است.(502)‏

26 / 3 / 59

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 298

فرمان امام در مورد هماهنگی نیروهای مسلح

‏نظر به موقعیت استثنایی دفاع از کشور اسلامی و حساسیت‏‎ ‎‏فوق العادۀ آن، تا موقعی که جنگ افروزان به کار تجاوزگرانۀ خود‏‎ ‎‏ادامه می دهند، مراتب زیر اخطار و مقرر می شود:‏

‏     1. کلیۀ امور مربوط به جنگ در تحت نظر شورایعالی دفاع باضافۀ‏‎ ‎‏یک نفر از نمایندگان از قِبل مجلس شورای اسلامی باید اداره شود. و‏‎ ‎‏این شورا موظف است تمام قوای مسلح را هماهنگ نماید. و هیچ‏‎ ‎‏گروه یا شخصی تخلف از اوامر شورای مذکور نباید بکند. و در غیاب‏‎ ‎‏آقای خامنه ای و آقای چمران، دو نفر از نمایندگان که یکی از آنها‏‎ ‎‏رئیس مجلس شورای اسلامی است باید در شورا شرکت نمایند.‏

‏     2. در ادارۀ مناطق جنگی، کلیۀ نیروها باید از شورای مذکور‏‎ ‎‏تبعیت نمایند؛ و تصمیمات در این باره با شورای مذکور است.‏

‏     3. تبلیغات مطلقاً ـ‌چه به وسیلۀ رادیو تلویزیون یا مطبوعات‌ در‏‎ ‎‏تحت نظر شورای مذکور باید اجرا شود. و رسانه های گروهی و‏‎ ‎‏مطبوعات حق پخش مصاحبات یا نطقها و نوشته ها را بدون مراجعه و‏‎ ‎‏دستور از شورای مذکور ندارند.‏

‏     4. سیاست خارجی مربوط به دفاع با شورای مذکور است، و‏‎ ‎‏کسان دیگر بدون اجازه حق دخالت ندارند.‏

‏     5‌. کلیۀ بیانها و نوشته ها و تبلیغات و پخش اعلامیه ها بدون اجازۀ‏‎ ‎‏مستقیم از شورای مذکور جداً ممنوع است.‏

‏     ‏‏6. دولت مأمور جلب متخلفین و تحویل به دادگاههای انقلاب است.‏

‏     ‏‏7. دادگاهها به جرایم، حسب وضع دفاعی و انقلابی عمل می کنند.‏

‏     8‌. شورا موظف است در مناطق جنگی نمایندگانی تعیین نماید که‏‎ ‎‏به وسیلۀ آنها امور انجام گیرد و موجب تأخیر نشود.(503)‏

20 / 7 / 59

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 299

تجهیز داوطلبان اعزام به جبهه

‏از شورای دفاع می خواهم که هر روز اینجانب را از وضع جبهه ها‏‎ ‎‏مستحضر کنند و چنانچه احتیاج به نیرو دارند تذکر دهند که جوانان‏‎ ‎‏پرشور در سطح کشور آماده جهاد هستند. و باید فرماندهان نظامی‏‎ ‎‏داوطلبانی را که ‏‏[‏‏برای جنگ‏‏]‏‏ می آیند بی درنگ مجهز کنند و به جبهه‏‎ ‎‏بفرستند.(504)‏

27 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حضور مسئولین در جبهه ها

‏آقای صدام در کدام جبهه ها آمده است و سرکشی کرده؟ این از‏‎ ‎‏سربازهای خودش هم می ترسد. از ملت خودش هم می ترسد. در‏‎ ‎‏کجا شما سراغ دارید که رئیس جمهورش، دائماً در جبهه از این شهر‏‎ ‎‏به آن شهر باشد؟ و رؤسای دیگرش. این آقای رئیس مجلسش هم‏‎ ‎‏جبهه برود؟ کجا این مسائل هست؟(505)‏

6 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تشکر از قوای پشتیبانی

‏در اینجا لازم می دانم از روحانیون در جبهه ها و جهاد سازندگی و‏‎ ‎‏وزارت دفاع و تمامی کسانی که در دفاع از میهن اسلامی نقش‏‎ ‎‏داشته اند تشکر نمایم.(506)‏

6 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خدمت دولت در‌جنگ

‏در عین حالی که ما در سه سال تقریباً در جنگ هستیم، مع ذلک دولت‏‎ ‎‏آنطور اقدام کرده است و آنطور خدمت کرده است که نگذاشته است‏‎ ‎‏که قرض بکند کشور ما از خارج، در حالی که صدام در عین حالی که‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 300

‏همۀ کشورهای متمکن و دارای قدرت با او موافقند و همراهی‏‎ ‎‏می کنند و مجانی به او می دهند و چه، مع ذلک، میلیاردها ارز خودش‏‎ ‎‏را از بین برده است و میلیاردها قرض کرده است.(507)‏

6 / 9 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مدیریت خوب دولت در جنگ

‏مشکلات جنگ که در دنیا اگر یک جایی واقع بشود، مردم، هم را‏‎ ‎‏می خورند. در ایران، با این مشکلات جنگ، ارز شما بالا رفته است؛‏‎ ‎‏ارزی که در اول جنگ کم بوده است، حالا بهتر از آنوقت شده است؛‏‎ ‎‏ارزی که در بین جنگ یک وقت پایین آمد، الآن بالا رفته است. و این‏‎ ‎‏دیگر چی است؟ برای این است که دولت ما یک دولت دانشمندی است‏‎ ‎‏و خدمت دارد می کند. سایر ارگانها هم همه خدمت دارند می کنند.(508)‏

11 / 9 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پشتیبانی مالی ملت از دولت

‏شما شاید بعضیتان بدانند که جنگ در هر روز چقدر خرج دارد،‏‎ ‎‏چقدر مهمات می خواهد، چقدر مخارج روزانه است برای جنگ.‏‎ ‎‏نفس جنگ امروز در هر روز بیشتر از چند صد میلیون خرج دارد.‏‎ ‎‏پهلوی این بگذارید آن خرابیهایی که در جنگ به ما وارد شده است و‏‎ ‎‏آن جنایاتی که رژیم بعث بر این ملت ضعیف کرده است. دنبال آن‏‎ ‎‏جنایات، آواره هایی که جنگی هستند، و بالغ بر بیشتر از یک میلیون،‏‎ ‎‏دو میلیون هست ـ‌که حالا من عددش را خیلی نمی دانم‌ آنها هم یک‏‎ ‎‏چیزی هست که دولت باید درست کند کارشان را. پهلوی این‏‎ ‎‏بگذارید آوارگانی که از عراق، از ایرانی هایی که سابق در عراق بودند‏‎ ‎‏و زندگی در عراق می کردند، بیرون کردند و دولت متکفل امور‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 301

‏آنهاست؛ آواره هایی که از افغانستان الآن در ایران هستند و مشکلات‏‎ ‎‏زیادی دارند آنها هم. این خرابیهایی که بخواهند ترمیم بکنند ـ‌البته‏‎ ‎‏ملت خیلی کمک می کند در همۀ این امور لکن اینطور نیست که کمک‏‎ ‎‏ملت کافی باشد، این مقدار از کمک که کردند‌ دولت هست که متکفل‏‎ ‎‏این امور هست و مسئول این امور هست، هر روز مواجه با یک‏‎ ‎‏مشکلات عظیم است. می خواهد که کامیون برای جنگ بفرستد راجع‏‎ ‎‏به خواربار که باید از اینجا به آنجا ببرند گرفتار است، بخواهد‏‎ ‎‏خواربار را بفرستد راجع به جنگ گرفتار است، مع ذلک با تمام قوا‏‎ ‎‏جنگ را مقدم می دارد. الآن گرفتاری دولت به قدری است که این‏‎ ‎‏بودجه هایی که ملاحظه می کنید اینها نمی تواند کار دولت را درست‏‎ ‎‏کند، این ملت است که باید درست کند.(509)‏

10 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تقویت جبهه و قوای‌مسلح

‏بحمدالله مجلس اختلافی ندارد و قریب به اتفاق مجلس افراد صالحی‏‎ ‎‏هستند که باید بین خودشان و دیگران و سایر قوا تفاهم ایجاد کنند و‏‎ ‎‏دولت و جبهه ها و قوای مسلحه را تأیید و تقویت نمایند و مردم را‏‎ ‎‏ارشاد کنند که به نیروهای مسلحه کمک کنند، چه در پشت جبهه و چه‏‎ ‎‏در جبهه ها.(510)‏

17 / 5 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم استقراض دولت در جنگ

‏شما نمی دانید که در وقتی که جنگ است، جنگ داخلی است، جنگ‏‎ ‎‏خارجی است، همه چیز هست، محاصرۀ اقتصادی است، همۀ‏‎ ‎‏کشورها با ما مخالف هستند، همۀ قدرتهای بزرگ به ضد ما هستند و‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 302

‏دولت را در آن مضیقه گذاشته اند؛ مع ذلک دولت تا کنون یک شاهی‏‎ ‎‏قرض نکرده و دارد کارها را انجام می دهد.(511)‏

4 / 7 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

توصیه دولت به خدمت

‏دولت خدمت کند به این کسانی که در راه اسلام آن قدر فداکاری‏‎ ‎‏کردند. خدمت کند به این اهالی دزفول و اهالی اندیمشک و خوزستان‏‎ ‎‏که همۀ چیز خودشان را از دست دادند، خدمت کنند. این یک تکلیف‏‎ ‎‏شرعی است برای همۀ ما.(512)‏

13 / 7 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رسیدگی دولت به مصیبت دیدگان

‏جناب مستطاب حجت الاسلام آقای مهدوی کنی ـ‌دامت افاضاته‏

‏     با توجه به حوادث ناگوار فوق العادۀ ناشی از حملات وحشیانۀ‏‎ ‎‏موشکی و بمبارانهای مکرر مناطق مسکونی شهرها و روستاها به‏‎ ‎‏وسیلۀ عوامل استکبار جهانی و حزب بعث عفلقی عراق، ناچار نیاز به‏‎ ‎‏کمکهای فوری و ضربتی احساس می شود. در این رابطه لازم است‏‎ ‎‏ستادی تشکیل شود که با اختیارات کامل و فوق برنامه نیازهای‏‎ ‎‏تدارکاتی و عاطفی مردم محترم مصیبت زده و داغدیده را بدون وقفه‏‎ ‎‏برآورده سازد. لازم به تذکر است که به متصدیان و مأموران این امر‏‎ ‎‏اسلامی امر و سفارش اکید شود که با احترامات فایقه با این عزیزان‏‎ ‎‏مظلوم بر خورد گردد.‏

‏     انتظار دارد که جناب آقای رئیس جمهور محترم و رئیس محترم‏‎ ‎‏دولت، أیّدهم الله ، در اقدام به این مهم تمام سعی و کوشش لازم را‏‎ ‎‏مبذول دارند. و تلاش در بهبود وضع این عزیزان محترم را به عنوان‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 303

‏یک وظیفۀ شرعی تلقی فرمایند. لازم است این ستاد با تشکیل‏‎ ‎‏گروههای نجات و پشتیبانی و اسکان فوری موقت و تهیۀ لوازم مورد‏‎ ‎‏احتیاج، گوشه ای از وظایف انسانی اسلامی خود را عملی سازد.‏

‏     کلیۀ ارگانهای دولتی و نهادهای انقلابی، اعم از وزارتخانه ها و‏‎ ‎‏ادارات تابعه، خصوصاً وزارت صنایع و بازرگانی، موظفند‏‎ ‎‏همکاریهای لازم را مبذول دارند. امید است مردم معظّم و روحانیون‏‎ ‎‏و ائمۀ جمعه و جماعات عظیم الشأن در سراسر ایران با یاری و‏‎ ‎‏همکاری خود موجب جلب عنایات خاصۀ خداوند متعال و رضای‏‎ ‎‏حضرت بقیة الله الاعظم ـ‌ارواحنا فداه‌ گردند.‏

‏     لازم است جنابعالی اینجانب را از جریان امور، و خدای نخواسته‏‎ ‎‏اگر در تحقق اهداف فوق به مانعی برخوردید، مستحضر نمایید. از‏‎ ‎‏خداوند متعال توفیق و تأیید همگان را خواستار است.(513)‏

14 / 7 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جهاد دولتمردان ایران اسلامی

‏شما‏‎[2]‎‏ در خدمت اسلام هستید و شما مجاهد هستید در پشت جبهه ها.‏‎ ‎‏همان طوری که مجاهدین ما در جبهه ها مجاهدت می کنند، و عبادت‏‎ ‎‏خدا را در آنجا می کنند، شما هم در پشت جبهه ها هستید و عبادت‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی را با همین کارهایتان انجام می دهید. و من‏‎ ‎‏امیدوارم که با فعالیت شما عزیزان، با فعالیت همۀ جوانهای ایران،‏‎ ‎‏همۀ قشرهای ملت، زن و مرد ملت، این کشور دیگر از آسیب دهر‏‎ ‎‏مصون باشد و دست همۀ ابرقدرتها تا ابد از آن کوتاه باشد.(514)‏

1 / 8 / 62

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 304

نقش دولت در اداره امور

‏دولت با این همه کاری که می بینید کرده است، یعنی این مملکتی که‏‎ ‎‏به‌هم خورده است و اینطوری است، نگذاشته به هم بخورد. نگذاشته‏‎ ‎‏که این همه جرحهایی که، این همه، این مصائبی که، و مجروحینی که‏‎ ‎‏هر روز دارند می آورند، اینها زمین بمانند. نگذاشته است که مردم‏‎ ‎‏گرسنه بمانند. نگذاشته چه بشود.(515)‏

26 / 9 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پشتیبانی مجلس از دولت

‏حضرات وکلای محترم دورۀ دوم مجلس شورای اسلامی که در آغاز‏‎ ‎‏خدمت به اسلام و جمهوری اسلامی می باشند با توجه به اوضاع‏‎ ‎‏کنونی کشور و فشارهای اقتصادی و نظامی و گرفتاری فوق طاقت‏‎ ‎‏دولت و مخارج عظیم جنگ و پیامدهای آن و گرفتاری آوارگان جنگ‏‎ ‎‏و مهمانان افغانی و عراقی که قشرهای عظیمی هستند و خرابیهای‏‎ ‎‏جنگی و فسادهای موروث از رژیم سابق و بسیاری از مشکلات‏‎ ‎‏کمرشکن دیگر، لازم است به دولت کمک نمایند که مشکلات را با‏‎ ‎‏پشتیبانی شما نمایندگان یکی پس از دیگری حل نماید. در عین حال‏‎ ‎‏که حق نظارت و حق جلوگیری از انحرافات را دارید لکن در وضعیت‏‎ ‎‏کنونی مسائل را روی هم بسنجید و اگر چیزی به نظرتان ناروا بود با‏‎ ‎‏وضع گرفتاریهای حاضر بسنجید و ببینید اگر شما به جای دولت‏‎ ‎‏بودید با چه قدرتی می توانستید با مشکلات موجود مقابله کنید. و‏‎ ‎‏بدانید که روی هم رفته دولت تا کنون به وضع خارق العاده ای خدمت‏‎ ‎‏کرده و نقایصی که هست مطمئناً اجتناب ناپذیر است و بالجمله لازم‏‎ ‎‏است همه پشتیبان هم باشید تا بر حوادث پیروز شوید.(516)‏

7 / 3 / 63

*  *  *

‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 305

  • )) منظور حضرت امام، معاودین عراقی بوده است.
  • )) وزیر صنایع و کارکنان و نماینده های واحدهای تولیدی این وزارتخانه و مخترعین و مبتکرین.