فصل سوم: نقش مردم در جنگ
پزشکان و پرستاران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

پزشکان و پرستاران

پزشکان و پرستاران

‏ ‏

‏ ‏

خدمات پزشکان و پرستاران

‏آنچه باید به پرستارها و اطبا و بهیارها و مستخدمین بیمارستانهای‏‎ ‎‏خوزستان و جاهای جنگزده عرض کنم، این است که کارهای شما در‏‎ ‎‏آن بیمارستانها ارزشمندتر از همه جا هست؛ کارها در آنجا در‏‎ ‎‏معرض خطر است و شما مواجه هستید با یک جمعیتهایی که به‏‎ ‎‏بیمارستان هم رحم نمی کنند و به مدارس هم رحم نمی کنند، در آنجا‏‎ ‎‏خدمت می کنید، این یک ارزش بسیار بزرگ است. و پرستاری از‏‎ ‎‏کسانیکه در راه اسلام اعضای خودشان را، صحت خودشان را،‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 219

‏سلامت خودشان را، از دست داده اند این یک خدمت بسیار بزرگ‏‎ ‎‏ارزشمندی است در بارگاه خداوند تبارک و تعالی. لکن باید خیلی‏‎ ‎‏توجه داشته باشید به اینکه هم وضع بیمارستانها وضع اسلامی باشد و‏‎ ‎‏هم رفتارتان با این مَرضیٰ و با این معلولین و با این بیمارها یک وضع‏‎ ‎‏مادرانه و پدرانه و خواهرانه و برادرانه باشد. بسیار کار مشکل‏‎ ‎‏ارزشمندی است و بسیار پر مسئولیت.(357)‏

18 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تقدیر از پزشکان و پرستاران

‏باید از دکترهای محترم و پرستاران و کارکنان عزیز بیمارستانها که‏‎ ‎‏فداکاران اسلام و کشور را با گشاده رویی و مهر برادری و خواهری‏‎ ‎‏پذیرایی می کنند و به کمک قشری از ارزشمندترین قشرها‏‎ ‎‏به پاخاسته اند تقدیر و تشکر کنم. خدمت به همۀ بیماران محترم‏‎ ‎‏خصوصاً فداکارانی که در راه هدف مقدس فداکاری کرده اند ارزشی‏‎ ‎‏است که با موازین طبیعی و مادی نتوان ارزیابی نمود. از خداوند‏‎ ‎‏تبارک و تعالی برای آنان که در خدمت بیماران و فداکارانِ در راه‏‎ ‎‏هدف مقدس کوشش شبانه روزی می نمایند طلب سعادت و رحمت‏‎ ‎‏می نمایم. امید است از این نعمت و رحمتی که خداوند تعالی نصیب‏‎ ‎‏آنان فرموده است هر چه بیشتر بهره برداری نموده و بر حجم خدمت‏‎ ‎‏بر این فداکاران ارزشمند و سایر بیماران که برادران و خواهران آنانند‏‎ ‎‏با لطافت و مهر و عطوفت بیفزایند.‏

‏     از خداوند تعالی پیروزی برای اسلام و صحت و سلامت برای‏‎ ‎‏آسیب دیدگان و بیماران و رحمت برای شهیدان خواستارم.(358)‏

12 / 11 / 60

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 220

خدمتگزاری بیشتر وزارت بهداری

‏من امیدوارم که شما آقایان که دریک وزارتخانه ای هستید که برای‏‎ ‎‏مستمندان، برای مریضان، برای بیماران و علیلان و مجروحان خدمت‏‎ ‎‏می کنید، خداوند توفیق زیادتر به شما عنایت کند، و برای شما خداوند‏‎ ‎‏اخلاص نصیب کند که کارهای شما برای خدا باشد و برای خدا این‏‎ ‎‏زحمت ارزنده را بکشید و اجر را از خدای تبارک و تعالی امید داشته‏‎ ‎‏باشید.‌... بهداری در اینجا مشغول خدمت هست و راجع به جبهه ها از‏‎ ‎‏قراری که گفته می شود بسیار خدمت کرده اند و مورد تقدیر هستند.(359)‏

16 / 9 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پزشکان، مجاهدین راه خدا

‏خدای تبارک و تعالی مجاهدین در راه خودش را برایشان مقام بزرگ‏‎ ‎‏قائل است و مجاهد در راه خدا مراتب دارد؛ یکی از مراتبش هم این‏‎ ‎‏است که برای خدا انسان مداوا کند کسانی ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ که مبتلا هستند، خصوصاً‏‎ ‎‏در این زمان و در این وقتی که ما واقع هستیم که انصافاً کارهای شما یک‏‎ ‎‏مجاهده در راه خداست. منتها باید توجه کنید و مجاهده لله باشد، برای او‏‎ ‎‏باشد. وقتی برای او باشد، همیشگی می شود. چیزهایی که برای‏‎ ‎‏خداست، اینها دائم است؛ همیشگی است. چیزهایی که برای طبیعت و‏‎ ‎‏ماده است، خود ماده و طبیعت از بین می رود. آنهایی که برای اوست، آنها‏‎ ‎‏هم از بین می روند. شما پزشکان که الآن باید گفت یکی از مجاهدین در‏‎ ‎‏راه خدا هستید، توجه بکنید که اغراضتان یک اغراض مادی نباشد؛‏‎ ‎‏اغراض الهی باشد. اغراض الهی داشتید، مادی هم دنبالش هست، اما این‏‎ ‎‏مادی دیگر الهی شده است که دنبالش هست. ‏‏[‏‏اگر دارای‏‎ ‎‏]‏‏اغراض مادی‏‎ ‎‏شُدید، هرچه هم بگویید برای خدا، درست نخواهد شد.(360)‏

8 / 1 / 66

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 221