فصل سوم: نقش مردم در جنگ
اقوام و طوایف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اقوام و طوایف

اقوام و طوایف

‎ ‎

‏ ‏

ایستادگی خوزستان در جنگ

‏خوزستان دین خودش را به اسلام ادا کرد. خوزستان برای اسلام و‏‎ ‎‏برای ارزشهای انسانی و برای شرافت خود و کشور خود کوشش کرد‏‎ ‎‏و کوشش می کند و مردانه ایستاده است و شهدای بزرگوار خود را نزد‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی فرستاد. خوزستان در این عرصۀ تهاجم باطل به‏‎ ‎‏حق و دفاع حق و در برابر باطل پیشقدم است و اسوه است از برای‏‎ ‎‏سایر اهالی کشور. غرب و جنوب اسوه هستند از برای سایر کشور.‏‎ ‎‏اینها که در مَناظر ما هستند، این شهدا، که تصویر مبارکشان در پیش‏‎ ‎‏ماست، اینها به سوی خدا شتافتند و لبیک گفتند به دعوت اسلام و‏‎ ‎‏سعادت را برای خودشان تحصیل کردند و شرافت و عزت را برای‏‎ ‎‏غرب و جنوب، بلکه برای همه ایران، بلکه برای بشریت. آنچه که مایۀ‏‎ ‎‏تسلی ماها هست در این مصیبتها که همۀ ما با هم شرکت داریم، این‏‎ ‎‏است که ما از خدا هستیم و به سوی خدا برمی گردیم.‏

‏     ما از خود چیزی نداریم. هر چه داریم اماناتی است که خدا به ما‏‎ ‎‏عنایت فرموده است. ‏إنّٰا لِلّٰه‏: ما همه مال خدا هستیم؛ ملک خدا هستیم‏‎ ‎‏و عاقبت به سوی او برمی گردیم. سعادت را آنها تحصیل کردند که با‏‎ ‎‏اختیار خودشان و با جهاد خودشان و با رزمندگی خودشان در مقابل‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 207

‏کفر ایستادند و جان خودشان را تسلیم خدا کردند و برگشتند به خدای‏‎ ‎‏تبارک‌و‌تعالی با سعادت و آبرو. ما همه خواهیم مرد؛ لکن آنها‏‎ ‎‏سعادت را برای خودشان و شرافت را برای وطنشان تحصیل کردند‏‎ ‎‏که در مقابل لشکرهای کفر برای دفاع از اسلام و برای دفاع از کشور‏‎ ‎‏اسلامی ایستادند و فداکاری کردند و به سوی خدا شتافتند. انسان که‏‎ ‎‏باید این راه را برود و مردنی است، چه بهتر که این سعادت را تحصیل‏‎ ‎‏کند و امانت را به صاحب امانت بسپرد؛ موت اختیاری؛ شهادت؛‏‎ ‎‏رسیدن به خدا در لباس شهید و با ایدۀ شهدا. در بستر مردن، مردن‏‎ ‎‏است و چیز نیست، لکن در راه خدا رفتن شهادت است و سرفرازی و‏‎ ‎‏تحصیل شرافت برای انسان و برای انسانها.‏

‏     شما اهالی غرب و جنوب خوزستان و سایر مرزهای کشور در‏‎ ‎‏مقابل ستمکاران و مهاجمان به اسلام ایستادگی کردید و همچون‏‎ ‎‏شهدای صدر اسلام شهید تقدیم کردید. از شما شهدای بسیار برای‏‎ ‎‏ملت باقی ماند. ‏‏[‏‏شما‏‏]‏‏ شرافت این ملت را بیمه کردید و خدای تبارک‏‎ ‎‏و تعالی از شما راضی باشد. اسلام برای شما سرفرازی قائل است و‏‎ ‎‏ملت پشتیبان شما و سایر رزمندگان است و شهادتهایی که حاصل‏‎ ‎‏شده و شهدایی که شما تقدیم کردید به اسلام شهدای همۀ ملت است.‏‎ ‎‏مصیبتها برای همۀ ملت است و سرافرازی برای همۀ ملت. خوش به‏‎ ‎‏سعادت این جوانهای عزیز برومند که عکسهای بعضی از آنها در این‏‎ ‎‏مجلس حاضر است و موجب تأثر و سرفرازی است.(341)‏

13 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تبریک به مردم خوزستان

‏من به شما اهالی خوزستان و سایر مرزنشینانی که مورد تهاجم واقع‏‎ ‎‏شدید تبریک عرض می کنم و تذکر می دهم به شما دو جمله از کتاب‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 208

‏خدا را: ‏لِکَیلاَ تأسَوْا عَلیٰ مٰا فٰاتَکُمْ وَلاٰ تَفْرَحُوا بِمٰا آتیٰکُمْ.‎[1]‎‏ این تعلیم خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی است به انسانها از اول تا آخر که در پیشامدها چنانچه‏‎ ‎‏پیشامدی بود که برای شما ضرری داشت، به حسب ظاهر و چشمهای‏‎ ‎‏ظاهربین، شما محزون نباشید، که اینها ضرر نیست. نه تأسف بخورید‏‎ ‎‏و نه محزون باشید. برای آن چیزی که از دستتان رفته است؛ برای‏‎ ‎‏اینکه بظاهر از دست رفته است و در واقع آنها باقی هستند و برای شما‏‎ ‎‏شرافت تحصیل کرده اند و نه فرحناک باشید برای چیزهایی که به‏‎ ‎‏دست می آید از دنیا؛ برای آنکه آنچه از دنیاست فانی است و آنچه‏‎ ‎‏برای خدا تقدیم می شود باقی و ابدی است. و این شهدا زنده هستند و‏‎ ‎‏در پیش خدای تبارک و تعالی: ‏عِندَ رَبِّهِم یُرزَقُونَ،‎[2]‎‏ آنها الآن در درگاه‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی روزیهای معنوی و روزیهای همیشگی را به آن‏‎ ‎‏نایل شدند و آنچه که از خدا بود تقدیم کردند و آنچه که داشتند و آن‏‎ ‎‏جان خودشان بود، تسلیم کردند و خدای تبارک و تعالی آنها را‏‎ ‎‏پذیرفته است و می پذیرد و ماها عقب ماندیم. ما باید تأسف بخوریم‏‎ ‎‏که نتوانستیم این راه را برویم. آنها پیشقدم بودند و رفتند و به سعادت‏‎ ‎‏خود رسیدند و ما عقب ماندیم و نتوانستیم در این قافله سیر کنیم و در‏‎ ‎‏این راه راهرو باشیم. ما از خدا هستیم همه، همۀ عالم از خداست،‏‎ ‎‏جلوۀ خداست و همۀ عالم به سوی او برخواهد گشت. پس چه بهتر‏‎ ‎‏که برگشتن اختیاری باشد و انتخابی و انسان انتخاب کند شهادت را در‏‎ ‎‏راه خدا و انسان اختیار کند موت را برای خدا و شهادت را برای اسلام.‏‎ ‎‏خداوند تمام شهدای راه اسلام را و تمام کسانی که در راه اسلام معلول‏‎ ‎‏شدند، در راه اسلام خانمان خودشان را از دست دادند، در راه اسلام به‏‎ ‎‏آوارگی رسیده اند، خداوند تمام آنها را به سعادتهای ابدی برساند.‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 209

‏     این مصیبتها بر همۀ ما وارد است و آن شرافتی که این جوانها‏‎ ‎‏تحصیل کردند برای انسانیت است، شرافت انسانی است. ارزش‏‎ ‎‏انسانی را اینها به ثبوت رساندند؛ خدایشان رحمت کند و خدایشان‏‎ ‎‏بپذیرد.‏

‏     و من به تمام بازماندگان این شهدا، به همۀ آنها، هم تسلیت عرض‏‎ ‎‏می کنم و هم تبریک. مبارک باد بر اهالی خوزستان و بر اهالی جنوب و‏‎ ‎‏غرب این خدمتگزاری و این جان نثاری و این پایداری. کسانی که در‏‎ ‎‏آنجا رفت و آمد دارند و برای این طرفیها صحبت می کنند از روحیۀ‏‎ ‎‏عظیم بزرگ شما اهالی خوزستان و اهالی جنوب و غرب صحبتهای‏‎ ‎‏زیاد می کنند و شما را به این روحیۀ بزرگ ستایش می کنند. و من‏‎ ‎‏امیدوارم که ملت ایران با این روحیۀ بزرگی که دارد به تمام قدرتهای‏‎ ‎‏فاسد غلبه کند و من امید آن دارم که بزودی کشور ما از لوث این‏‎ ‎‏جنایتکاران پاک شود و دوستان ما در هر جا هستند به محل خودشان‏‎ ‎‏برگردند. و تنفر و عیب بر دشمنان اسلام و دشمنان شما و رحمت و‏‎ ‎‏عزت و شرف بر شما برادران و خواهران و رحمت بر شهدای‏‎ ‎‏شما.(342)‏

13 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حضور بی نظیر ملت در جنگ

‏در دنیا شاید بی نظیر باشد و شاید در طور تاریخ هم نظیری برایش‏‎ ‎‏نتوانیم پیدا بکنیم که بچه های کوچک و جوانهای نیمسال و زنها،‏‎ ‎‏پیرزنها، نوعروسها، نودامادها، همه با هم در این جبهه حاضرند و‏‎ ‎‏صحنه جنگ، صحنه ای است که ملت همه در آن حاضر هستند.(343)‏

16 / 1 / 60

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 210

مقاومت مردم خوزستان در جنگ

‏همه می بینیم که در خوزستان و آنجاهایی که مرکز جنگ و آنهمه‏‎ ‎‏بساط هست، مردم چطور مقاوم هستند.‏

‏     من وقتی جماعتهای روز جمعۀ بعضی از بلاد خوزستان را، مثل‏‎ ‎‏آبادان و اهواز، اینها را و دزفول و اینها را می بینیم واقعاً پیش خودم‏‎ ‎‏یک مباهاتی می کنم که ما یک همچه جاهایی را داریم. اسلام یک‏‎ ‎‏همچه مناطقی را دارد؛ منطقه ای که هر آنش دارد بمباران می شود،‏‎ ‎‏جماعتش به آن قدرت، امام جماعتهایش به آن قدرت صحبت‏‎ ‎‏می کند، جمعه اش به آن طور با عظمت ایجاد می شود. جمعه ای که در‏‎ ‎‏بلاد جنگی ایجاد می شود غیر جمعه ای است که در تهران یا در قم یا‏‎ ‎‏در جاهای دیگر ایجاد می شود، آنجا یک خاصیّت خاصی دارد.‏‎ ‎‏جمعه های این بلاد جنگی، روحیه به ایران می دهد، روحیه به ارتش‏‎ ‎‏می دهد.(344)‏

14 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حضور شهادت طلبانه ملت در جنگ

‏شما می بینید که مردم، توده های میلیونی مردم، چقدر خوبند. و من با‏‎ ‎‏جرأت می توانم عرض کنم که در طول تاریخ یک همچه وضعی در‏‎ ‎‏هیچ جا نبوده است؛ یعنی، ایران با سی و چند میلیون جمعیت ـ‌به‏‎ ‎‏استثنای یک اقلیت بسیار کم‌ متحول شده اند به یک کشور اسلامی که‏‎ ‎‏همه در فکر این هستند که اسلام در اینجا تحقق پیدا بکند و در همه‏‎ ‎‏چیزی که برای دولت پیش می آید، مشکلاتی که برای دولت پیش‏‎ ‎‏می آید، پیشقدم هستند و گمان نکنید که جای دیگری بلکه در‏‎ ‎‏عصرهای دیگر، یک همچه مسأله ای بوده. شما اگر ملاحظه بکنید این‏‎ ‎‏داوطلبی از برای رفتن به جبهه ها و این با آغوش باز شهادت را‏‎ ‎‏پذیرفتن، این در زمانهای سابق حتی در زمان رسول الله و حتی زمان‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 211

‏امیر المؤمنین ـ‌سلام الله علیه‌ به این شکل نبوده است. می بینیم که در‏‎ ‎‏قرآن از این اشخاصی که پیغمبر دعوت می کرده است که بیایید برای‏‎ ‎‏جنگ، عذر می خواستند که امروز نه فردا، حالا گرم است، حالا چطور‏‎ ‎‏است، قرآن آنها را ذکر می کند که اینها مردمی هستند یک وقتی بهانه‏‎ ‎‏می گرفتند که ما برگردیم، کار داریم، عایله مان چطور است. قرآن‏‎ ‎‏می فرماید که نه، اینها می خواهند فرار کنند، فرار در کار بوده، عدم‏‎ ‎‏اطاعت زیاد بوده است در کار. زمان حضرت امیر که بالاتر، زمان ائمه‏‎ ‎‏دیگر هم که می بینید که مردم آنطور نبوده اند. برای حضرت امیر در‏‎ ‎‏کوفه هم ملاحظه کردید که آنطور اطاعتی که باید بکنند نداشتند و‏‎ ‎‏حضرت امیر از آنها شکایت می کند.‏

‏     امروز من معتقدم که خدای تبارک و تعالی موفق کرده است این‏‎ ‎‏کشور را که اینطور باشد و اینطور تحول که همۀ مردم، همۀ توده ها،‏‎ ‎‏خصوصاً، این توده های مستضعف، اینهایی که محروم بودند در طول‏‎ ‎‏تاریخ، اینها همه، در همه چیز حاضرند. اگر نبود این همراهی توده ها،‏‎ ‎‏نمی توانست حکومت برقرار باشد و نمی توانستند ارتش این جنگ‏‎ ‎‏را به اینطور که الآن به پیروزی رسانده اند به پیروزی برسانند. این‏‎ ‎‏اسباب تشکر است از همه.(345)‏

19 / 12 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ادای وظیفه ملت

‏اگر جهاد فی سبیل الله و دفاع از حریم قرآن کریم و اسلام عزیز و میهن‏‎ ‎‏اسلامی تا مرز شهادت وظیفه ای الهی و آرمانی انسانی است، بحمدالله ‏‎ ‎‏تعالی ملت عظیم الشأن متعهد ایران از طبقات و قشرهای گوناگون،‏‎ ‎‏زن و مرد و کبیر و صغیر، این وظیفه را در جبهه ها و پشت جبهه ها‏‎ ‎‏بطور شایسته ایفا نموده اند و با شهادت و فداکاری از ارزشهای‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 212

‏اسلامی ـ‌انسانی خود دفاع شجاعانه نموده اند.(346)‏

7 / 9 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آمادگی ملت برای ادامۀ جنگ

‏بحمدالله کشور ما، جوانهای ما، پیرمردهای ما، زنها، بزرگها، کوچکها‏‎ ‎‏همه مهیا هستند به اینکه جنگ را تا پیروزی ادامه بدهند و ادامه‏‎ ‎‏خواهند داد. و کسانی که مخالف با این مسائل هستند، خوب، بنشینند‏‎ ‎‏توی خانه شان هر چی می خواهند بگویند، اما بدانند که خلاف رضای‏‎ ‎‏خدا دارند می گویند. اگر حرفهای آنها تضعیف کند روحیۀ ده نفر‏‎ ‎‏جوان ما را، عاقبتشان به خیر نخواهد شد، توجه کنند به‏‎ ‎‏حرفهایشان.(347)‏

4 / 1 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حضور ملت در جنگ

‏بار دیگر ملت دلاور ایران صحنۀ حماسه های همیشگی حضور خود‏‎ ‎‏را در دفاع از اسلام عزیز و کشور اسلامی ایران به نمایش می گذارند،‏‎ ‎‏و با شرکت بی سابقۀ خود در کاروان راهیان کربلا جهانیان را به حیرت‏‎ ‎‏واداشته، و می روند تا باهمت والای خود بقایای ریشه های پوسیدۀ‏‎ ‎‏حزب عفلقی عراق را بَر کنند، و مردم مظلوم عراق و ایران و منطقه را‏‎ ‎‏از یوغ این بردگان شیطان رهایی بخشند.(348)‏

15 / 1 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ملت حامی حکومت

‏ما الآن تکلیف زیاد داریم. ما مواجه هستیم با یک ملتی که همه چیز‏‎ ‎‏خودش را در طبق اخلاص گذاشته است و برای اسلام دارد صرف‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 213

‏می کند؛ جوانها را می دهد، جوانها جان خودشان را می دهند، زنها‏‎ ‎‏جوانهای عزیز خودشان را می دهند و با آن شور و شعف، آنها به میدان‏‎ ‎‏می روند و مردم با آن شور و شعف در جبهه و خارج جبهه دارند‏‎ ‎‏فداکاری می کنند. تکلیف ما با اینها چی هست؟ ما چه جواب بدهیم از‏‎ ‎‏این همه جهاتی که اینها عرضه می دارند؟ ما چی داریم که در جواب‏‎ ‎‏آنها بدهیم؟ مع ذلک، باید آن مقداری را که توان هست انجام بدهیم.‏‎ ‎‏شکر این نعمت به این است که ما مردم را شریک بزرگ بدانیم در این‏‎ ‎‏حکومت. حکومت نیست، باید همه خدمتگزار باشیم برای این ملت،‏‎ ‎‏برای این جوانها و برای این پیرها و زنها و مردها.(349)‏

19 / 3 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

احساس مسئولیت همگانی

‏خداوندا، به ملت ما و رزمندگان لشکر اسلام و به مسئولین و‏‎ ‎‏فرماندهان که با دقت و نظم و‌سعۀ‌صدر و جلب رضایت حق به‏‎ ‎‏برنامه ریزی و هدایت امر جنگ مشغولند و به رزمندگان با اخلاص و‏‎ ‎‏با ایمان، از نیروهای زمینی، هوایی و دریایی ارتش و سپاه و‏‎ ‎‏جنگاوران بسیج که اسلام و انقلاب و میهن اسلامی خود را بیمه‏‎ ‎‏کرده اند و دست تجاوزگران را شکسته اند، و به روحانیون عزیزی که‏‎ ‎‏حوزۀ علم را به مکتب عشق مبدل ساخته و پیشاپیش ارتش اسلام‏‎ ‎‏سینه ها را سپر کرده اند، و به جهادگران بی سنگری که در سخت ترین‏‎ ‎‏شرایط به پاسداری از حریم رزمندگان و تحکیم مواضع بیقرار آنان‏‎ ‎‏همت گمارده و با ایثار و فداکاریْ جانِ عزیزانمان را در سنگر و‏‎ ‎‏مواضع دفاعی حفظ کرده اند، و به امدادگران و طبیبانی که از خانه های‏‎ ‎‏امن خود به جبهه می روند و پا به پای خط شکنان به نجات مصدومین‏‎ ‎‏و مجروحین همت می گمارند و یا ابدان مطهر شهیدان را حمل‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 214

‏می کنند و به دانشگاهیان و دانشجویان و متخصصین از ارگانها و‏‎ ‎‏وزارتخانه ها که در امور مختلف یار و مددکار ارتش اسلامند، و به‏‎ ‎‏فیلمبرداران و خبرنگارانی که در خطوط مقدم جبهه ها حماسه های‏‎ ‎‏بی نظیر و جلوه های ملکوتی جنود خدا را به نمایش می گذارند و ملت‏‎ ‎‏ایران و مردم جهان را در عصر حاضر و آیندگان را به فرهنگ دفاع‏‎ ‎‏مقدس خود و تاریخ انقلاب آشنا می سازند، و به همۀ پشتیبانان و‏‎ ‎‏مراکز پشتیبانی از جبهه، از کشاورزان در گوشه های دهات که از‏‎ ‎‏ثمرات رنج خود می گذرند گرفته تا کارگران و مردم شهرها و بخشها‏‎ ‎‏و اقشار گوناگون بازاری و اداری و غیره که با جان و مال و قول و فعل‏‎ ‎‏خود رزمندگان را حمایت و دلگرم می کنند، نصرت و برکت و‏‎ ‎‏پیروزی و شرافت و عزت دنیا و آخرت کرامت فرما.(350)‏

16 / 11 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هنرآفرینان مدرسه عشق و شهادت

‏ملت و دولت و مسئولین و ارتش و سپاه و بسیج و نیروهای مردمی و‏‎ ‎‏همۀ اقشار دلاور کشورمان در آمادگی کامل به سر می برند و همه اهل‏‎ ‎‏جنگ و هنرآفرینان مدرسۀ عشق و شهادتند و به خوبی از پس‏‎ ‎‏توطئه های استکبار و ایادی جاسوس و منافق آنان برآمده اند و‏‎ ‎‏می روند که به یاری خداوند بزرگ آخرین معابر پیروزی را باز کنند و‏‎ ‎‏علاوه بر حضور برتر خود در خلیج فارس و جزایر و سواحل و‏‎ ‎‏مناطق غرب و جنوب، هم اکنون نیز به سازماندهی و بسیج و تشکل‏‎ ‎‏مردم ستمدیدۀ عراق پرداخته اند که این از مهمترین خواسته ها و‏‎ ‎‏هدفهای ما بوده است، چرا که از اول جنگ به صراحت اعلام کرده ایم‏‎ ‎‏که ایران حتی به یک وجب از خاک عراق چشم ندوخته است و مردم‏‎ ‎‏عراق در تصمیم گیریها و انتخاب حکومت خود آزادند و چه بهتر‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 215

‏آنکه قبل از سقوط حاکمیتِ مطلق بعث عراق، به دست رزمندگان‏‎ ‎‏دلاور اسلام در جبهه های نبرد، حکومت دلخواه و موردنظر خود را‏‎ ‎‏انتخاب کنند که بحمدالله طلیعۀ این حرکت بزرگ آشکار شده‏‎ ‎‏است.(351)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 216

  • )) «تا هرگز بر آنچه از دست شما رود دلتنگ نشوید و به آنچه به شما برسد دلشاد نگردید»؛ (حدید / 23).
  • )) «در نزد خدا متنعم خواهند بود»؛ (آل عمران / 169).