فصل سوم: نقش مردم در جنگ
مرفهین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مرفهین

مرفهین

‏ ‏

‏ ‏

خیانت محتکران و‌گرانفروشان

‏امید و توقع است که برای حفظ اسلام و کشور اسلامی خود بر حجم‏‎ ‎‏کمکها افزوده شود که بحمدالله می شود؛ چنانچه بر حجم مخارج‏‎ ‎‏دولت هر روز افزوده می شود. در زمانی که حضور و کمک ملت‏‎ ‎‏شریف ایران به دولت و جبهه های جنگ هر روز بیشتر می گردد،‏‎ ‎‏عده ای از محتکران و گرانفروشان خدانشناس دست از این حرفۀ‏‎ ‎‏کثیف بر نمی دارند و به حال خود و کشور خود دلسوز نیستند، اینان‏‎ ‎‏باید از غضب الهی بترسند و بیش از این خود را در پیشگاه خدا و خلق‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 202

‏خدا رسوا نکنند.(335)‏

22 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم حضور مرفهین در جبهه ها

‏این مردمی که در مساجد و در نمازجمعه ها و سرتاسر کشور‏‎ ‎‏مجتمعند و فریادشان بلند است از اینکه جنگ باید کرد، و خودشان‏‎ ‎‏هم داوطلب الآن دارند به طرف جبهه ها می روند، اینها مردم ایران‏‎ ‎‏نیستند؟ اینها از کرۀ مریخ آمده اند؟ مردم ایران عبارت از یک دسته ای‏‎ ‎‏هستند که نشسته اند و نه یکی شان رفته اند به جبهه، نه یکی شان کمک‏‎ ‎‏کرده اند به جبهه با اینکه بعضی شان هم دارای کذا و کذا هستند! فقط‏‎ ‎‏مردم ایران اینها هستند که در عین حالی که دارد این کشور به طرف فنا‏‎ ‎‏خدای نخواسته می رود ـ‌اگر چنانچه سست بیایند جوانهای ما‌ شما‏‎ ‎‏چند نفر هستید مردم ایران که می گویید از جنگ خسته شده ایم؟ شما‏‎ ‎‏چه وقت جنگ کرده اید که خسته بشوید؟ شما کدام یکی تان رفته‏‎ ‎‏است به جبهه تا یک خستگی احساس بکند؟ کدامتان حاضر شده‏‎ ‎‏است که امریکا و شوروی را محکوم کند؟ شما مثل سایر آنهای‏‎ ‎‏دیگری می مانید که نشسته اید آنجا و هی اشکالتراشی می کنید به این‏‎ ‎‏ملت. ملت اینها هستند، ملت این مردم کوچه و بازار هستند، این مردم‏‎ ‎‏دهات و ـ‌نمی دانم‌ قصبات و شهرستانها، اینها هستند که دارند به‏‎ ‎‏جنگ کمک می کنند و به جبهه ها، پشت جبهه ها کمک می کنند، و‏‎ ‎‏بانوانشان و بچه هاشان و بزرگهایشان و همه شان مشغول خدمت‏‎ ‎‏هستند. اینها که خسته نشده اند. از چی خسته بشوند؟ از اسلام‏‎ ‎‏روبرگردانند؟ امروز اگر ما از این جنگ و از این دفاع مقدس، ما جنگ‏‎ ‎‏نداریم با کسی، ما دفاع داریم می کنیم از کشور خودمان. ما باز‏‎ ‎‏کشورمان تحت سلطۀ صدام هست یک مقداری از آن. مایی که داریم‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 203

‏دفاع از اسلام می کنیم اگر خسته بشویم معنایش این است که ما از‏‎ ‎‏قرآن کریم دیگر خسته شده ایم، از اسلام خسته شده ایم. کدام یک از‏‎ ‎‏این افرادی که در این کشور هستند الا یک دسته اقلیت فاسد، خسته‏‎ ‎‏هستند از این امور؟ این جوانهای ما می دانند که اگر خدای نخواسته،‏‎ ‎‏صدام غلبه پیدا کند به این کشور چه خواهد کرد و با همه چیز مردم‏‎ ‎‏چه خواهد کرد. این جوانهای غیوری که یک همچو احساسی دارند‏‎ ‎‏می نشینند تو خانه شان و می گویند که خسته شده ایم از جنگ؟! از چی‏‎ ‎‏خسته شده اند؟ از دفاع از نوامیسشان خسته شده اند؟! از دفاع از‏‎ ‎‏کشورشان خسته شده اند؟! از دفاع از اسلام خسته شده اند؟! از چه‏‎ ‎‏خسته شده اند؟ یک دسته هم نشسته اند هر کار صحیحی هم بشود آنها‏‎ ‎‏می گویند خراب است.هر خدمتی هم که دولت می کند آنها می گویند‏‎ ‎‏خراب است. آنها از اول دلشان می خواهد که وضع، این وضع نباشد،‏‎ ‎‏برگردد به آن زمانهای رفاه نمی دانم چی که جوانها تو قهوه خانه بروند‏‎ ‎‏و توی کاباره ها بروند و چه بکنند و پیرها هم مجالسی داشته باشند به‏‎ ‎‏عیش و نوش. اینها دلشان می خواهد این بشود و این خواب را‏‎ ‎‏نخواهید ترجمه اش را دید. این خواب تعبیر برای شما نخواهد شد.‏

‏     ... آقایان نشسته اند توی خانه شان می گویند هیچی نشده است.‏‎ ‎‏چی چی می خواهید بشود؟ آنچه که شده در زمان رضاخان شده است‏‎ ‎‏و در زمان محمدرضا شده است که خیابانها را آنطور مرکز فساد‏‎ ‎‏قرارداده بودند؟ شما آنها را صحیح می دانید! آن چیزی که در این چند‏‎ ‎‏سال شده است، از همۀ جهات، آن تحولی که در جوانهای ما پیدا شده‏‎ ‎‏است که از کاباره ها کشیده شده اند به میدان جنگ با کفار، از مراکز‏‎ ‎‏فساد کشیده شدند به مراکز صلاح و دعا و نیایش، بانوان ما که آنطور با‏‎ ‎‏آنها ظلم شده بود امروز در سرتاسر کشور مشغول تعلیم و تعلم‏‎ ‎‏هستند و مشغول جهاد هستند فی سبیل الله . چی می خواهید بشود؟‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 204

‏آقایان چرا چشمهایتان را هم گذاشته اید و گوشهایتان را به بوقهای‏‎ ‎‏امریکا و اروپا باز کرده اید؟ چشمهایتان را باز کنید ببینید چه خبر شده‏‎ ‎‏است در ایران. دیگران باید بگویند؟ گاهی هم می گویند البته. شماها‏‎ ‎‏که باید تبلیغ کنید از این اسلام، تبلیغ کنید از این دیانت، تبلیغ کنید از‏‎ ‎‏این کشور، دفاع کنید از این کشور با قلمتان، با صحبتتان، با چی، هی‏‎ ‎‏اشکال، اشکال، اشکال، برای چی؟ شما چی کم دارید که اشکال‏‎ ‎‏می کنید؟ این مردم، این مستضعفین، این بیچاره ها، این جنوب‏‎ ‎‏شهریهای همۀ کشور ما اینطور دارند جانفشانی برای اسلام می کنند و‏‎ ‎‏هیچ هم اظهار خستگی نکرده اند. الآن هم وقتی که می بینید فوج فوج‏‎ ‎‏حرکت می کنند به جبهه ها برای جنگ و برای دفاع از اسلام، اینها ملت‏‎ ‎‏نیستند؟ این جوانها که دارند می روند جزء این ملت نیستند؟ ملت‏‎ ‎‏اینجا، ملتی باشد که از امریکا باید بیاید؟ بیدار بشوید یک قدری،‏‎ ‎‏توجه کنید یک قدری به مسائل.(336)‏

25 / 5 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خستگی مرفهین از جنگ

‏آنهایی که تو خانه نشسته اند و می گویند که مردم خسته شده اند از‏‎ ‎‏جنگ، و خسته شده اند از چه و چه، آنها خودشان خسته هستند، از‏‎ ‎‏اول هم خسته بوده اند.(337)‏

25 / 5 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم حضور مرفهین در جنگ

‏بیایند بشمرند، چند نفر از آن مرفه ها، چند نفر از آنهایی که حالا نشستند‏‎ ‎‏و بدگویی می کنند برای جمهوری اسلام، از آنها چند نفر رفتند به جبهه؟‏‎ ‎‏آنها چند تا شهید دادند؟ اگر یکی پیدا کردید! مگر آن یکی از آنها منفصل‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 205

‏شده باشد، ممکن است، ممکن است که یک نفر از آن خانۀ مرفه اش‏‎ ‎‏منفصل شده باشد و حزب الله شده باشد او برود، اما این کم است.(338)‏

16 / 2 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مخالفت مرفهین با جنگ

‏اگر ـ‌خدای نخواسته‌ این حزب بعث بیاید و غلبه ـ‌خدای نخواسته‌‏‎ ‎‏بکند که نخواهد کرد به کی رحم می کند؟ به شمایی که آن وقت نشسته‏‎ ‎‏بودید و می گفتید بیایید جنگ را برداریم و از بین ببریم و جنگ خوب‏‎ ‎‏نیست و مردم با جنگ مخالفند؟ این مردم از کجا آمدند که با جنگ‏‎ ‎‏مخالفند. غیر از این جوانهای ما هستند؟ ملت ما اینها هستند؛ این‏‎ ‎‏کاروانهای کربلا و آن پاسدارها و آن بسیجیها و آن سایر قشرهایی که،‏‎ ‎‏قشرهای محرومی که الان دفاع از شما دارند می کنند و شما نشستید‏‎ ‎‏آنها را تضعیف می کنید که شاید موافق رضای خدا نباشد.(339)‏

4 / 1 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از مرفهین بی درد

‏باید سعی شود تا از راه رسیده ها و دین به دنیافروشان، چهرۀ‏‎ ‎‏کفرزدایی و فقرستیزی روشن انقلاب ما را خدشه دار نکنند و لکۀ‏‎ ‎‏ننگ دفاع از مرفهین بیخبر از خدا را بر دامن مسئولین نچسبانند و‏‎ ‎‏آنهایی که در خانه های مجلل، راحت و بی درد آرمیده اند و فارغ از‏‎ ‎‏همۀ رنجها و مصیبتهای جانفرسای ستون محکم انقلاب و‏‎ ‎‏پابرهنه های محروم، تنها ناظر حوادث بوده اند و حتی از دور هم‏‎ ‎‏دستی بر آتش نگرفته اند، نباید به مسئولیتهای کلیدی تکیه کنند، که‏‎ ‎‏اگر به آن جا راه پیدا کنند چه بسا انقلاب را یکشبه بفروشند، و حاصل‏‎ ‎‏همۀ زحمات ملت ایران را بر باد دهند، چرا که اینها هرگز عمق راه طی‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 206

‏شده را ندیده اند و فرق و سینۀ شکافتۀ نظام و ملت را به دست از خدا‏‎ ‎‏بیخبران مشاهده نکرده اند و از همۀ زجرها و غربتهای مبارزان و‏‎ ‎‏التهاب و بیقراری مجاهدان که برای مرگ و نابودی ظلم بیگانگان دل‏‎ ‎‏به دریای بلا زده اند، غافل و بیخبرند.(340)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 207