بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
فصل هفتم عوامل پیروزی
ایمان به خدا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

ایمان به خدا

ایمان به خدا

‏ ‏

‏مردم ایران هیچ نداشتند، از مدرسه فیضیه شروع شد و وقتی مردم‏‎ ‎‏دیدند که اختلافی نیست، مجتمع شدند و با نیروی ایمان پیروز‏‎ ‎‏گردیدند. مردم ایران که سلاح نداشتند، آنها با مشت گره کرده و فریاد‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 659

‏بر دشمن پیروز شدند. این قدرفریاد کشیدند که دشمن تا بن دندان‏‎ ‎‏مسلح را شکست دادند.(1042)‏

29 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏روی موازین مادی، روی موازین عادی باید با یک یورش، ما از بین‏‎ ‎‏رفته باشیم. باید همۀ ما یک لقمۀ آنها باشیم! لکن قدرت ایمان،‏‎ ‎‏پشتیبانی خدای تبارک و تعالی، اتکال به ولی عصر ـ سلام الله ـ علیه شما‏‎ ‎‏را پیروز کرد. برادران من! از یاد نبرید این رمز پیروزی را. این ‏‎ ‎‏وحدت کلمه ای که در تمام اقشار ایران پیدا شد معجزه بود. کسی ‏‎ ‎‏نمی تواند این را ایجاد کند؛ این معجزه بود. این امر الهی بود. این وحی ‏‎ ‎‏الهی بود نه کار بشر. رمز پیروزی شما اول ایمان ثابت؛ و بعد وحدت ‏‎ ‎‏کلمه. این دو مطلب را حفظ کنید.(1043)‏

14 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏رنجهایی که در این سال ملت ما کشیدند شاید در تاریخ کم سابقه یا‏‎ ‎‏بی سابقه باشد، و قدرتی که ملت ما نشان داد و عَرْضه کرد بر جهان،‏‎ ‎‏باید بگویم بی سابقه بوده است؛ برای اینکه ملتی که پنجاه و چند سال‏‎ ‎‏در تحت فشار طاقت فرسا بود و همۀ قدرتها را از او سلب کرده بودند‏‎ ‎‏و تمام زندگی آنها را تباه کرده بودند، اینها در عین حال قیام کردند و‏‎ ‎‏نهضت کردند. و من نمی توانم اسمی روی این نهضت بگذارم الاّ‏‎ ‎‏اینکه نهضتْ اسلامی و به قدرتِ اسلام بود و به قدرت ایمان بود.(1044)‏

29 / 12 / 57

*  *  *


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 660

‏ما به قوّت ایمان که در شَعْب ما حاصل شد ـ با آن قوّت ایمان با این‏‎ ‎‏ابرقدرتها مخالفت کردیم و بحمدالله پیروز شدیم و دست آنها را‏‎ ‎‏کوتاه کردیم.(1045)‏

17 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ما اگر وحدت کلمه نداشتیم، هر یکْ یک مقصدی داشت، هر گروهی‏‎ ‎‏به طرفی می کشیدند، ممکن نبود بر این قوۀ شیطانی و قدرتهای بزرگ‏‎ ‎‏که در دنبال او بود پیروز شویم.‏

‏     اجنبیها فهمیدند که ما با قدرت واحد، که قدرت ایمان است و‏‎ ‎‏وحدت کلمه و اجتماع گروههای مختلف در یک کلمه، پیروز‏‎ ‎‏شدیم.(1046)‏

30 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏این ایمان را، این ایمان را که جوانهای عزیز ما، بسیار عزیز ما می آیند‏‎ ‎‏استدعا می کنند که دعا کنید ما شهید بشویم. این جوان سی ساله،‏‎ ‎‏بیست ساله، بیست و پنج ساله، کمتر هجده ساله، می آید می گوید که‏‎ ‎‏دعا کنید من شهید بشوم. این احساس، این تحولی که در جامعۀ ما پیدا‏‎ ‎‏شد، اینها رمز پیروزی ما بود، این را نگهش دارید. این روحیه، این‏‎ ‎‏روحیۀ بزرگ، این روحیۀ الهی ـ غیبی، این را حفظش کنید.(1047)‏

16 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏آن رمزی که شما را پیروز کرد که ایمان به خدا، توجه به خدا‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 661

‏[‏‏بود‏‏]‏‏.(1048)‏

18 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏این پیروزی که برای ملت ما حاصل شد یک عنایت الهی بود؛ یک‏‎ ‎‏عنایت بزرگی که متحول کرد روحیۀ ملت ما را به روحیۀ اسلام و‏‎ ‎‏مسلمین صدر اسلام. و این قدرت ایمان و اعتقاد به اسلام بود که‏‎ ‎‏پیشرفتی را که کسی احتمال نمی داد، نصیب ما کرد. ملت ما با دست‏‎ ‎‏خالی ـ هیچ اسلحه نداشت ـ با همان قدرت ایمان، در مقابل ‏‎ ‎‏اسلحه های مدرن و قدرت عظیم نظامی ایستادگی کرد و تمام قدرتها ‏‎ ‎‏را درهم شکست. و این دلیل بر این است که ملتی اگر قیام کرد، با حفظ ‏‎ ‎‏قدرت ایمان، هیچ قدرتی در مقابل آن نمی تواند بایستد. تمام قدرتها ‏‎ ‎‏و ابرقدرتها پشتیبانی از شاه مخلوع می کردند، و گاهی ما را تهدید‏‎ ‎‏می کردند؛ ولکن قدرت اسلام با تأیید خداوند تعالی موجب شد که ما‏‎ ‎‏با دست خالی بر قدرتهای بزرگ غالب شویم.(1049)‏

25 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏کشور ما و ملت عزیز با اینکه هیچ کس و هیچ کشوری از او حمایت‏‎ ‎‏نظامی نکرد و در دست خودش هم هیچ چیزی که بتواند مقابله کند با‏‎ ‎‏قدرت شیطانی محمدرضا نداشت الاّ ایمان راسخ به مکتب، قیام کرد‏‎ ‎‏و در 22 بهمن نظام فاسد شاهنشاهی را شکست داد و نظام مترقی‏‎ ‎‏اسلامی را برپا کرد و همه برای خدا بود. فریادها از سرتاسر کشور‏‎ ‎‏فریاد الهی بود.(1050)‏

15 / 11 / 60

*  *  *


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 662

‏ملت ایران هیچ نداشت و ایمان داشت، و ایمان او را بر همۀ قدرتها‏‎ ‎‏غلبه داد. و مسلمانهای همۀ کشورها، دولتهاشان همه چیز دارند، لکن‏‎ ‎‏ایمان ندارند. آنچه که کشور ما را، ملت ما را پیروز کرد، ایمان به خدا و‏‎ ‎‏عشق به شهادت بود. عشق به شهادت در مقابل کفر، در مقابل نفاق،‏‎ ‎‏برای حفظ اسلام، برای حفظ ‏‏قرآن کریم‏‏.(1051)‏

23 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 663