بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
فصل ششم رویدادهای انقلاب
شورای انقلاب و دولت موقت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شورای انقلاب و دولت موقت

شورای انقلاب و دولت موقت

‏ ‏

‏به موجب حق شرعی و براساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران‏‎ ‎‏که نسبت به اینجانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامی‏‎ ‎‏ملت، شورایی به نام «شورای انقلاب اسلامی» مرکب از افراد‏‎ ‎‏باصلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً تعیین شده و‏‎ ‎‏شروع به کار خواهند کرد. اعضای این شورا در اولین فرصت مناسب‏‎ ‎‏معرفی خواهند شد. این شورا موظف به انجام امور معین و مشخصی‏‎ ‎‏شده است؛ از آن جمله مأموریت دارد تا شرایط تأسیس دولت انتقالی‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 636

‏را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مقدمات اولیۀ آن را فراهم سازد.‏‎ ‎‏دولت موقت در اولین فرصت که مناسب و صلاح دانسته شود به ملت‏‎ ‎‏معرفی و شروع به کار خواهد نمود. دولت جدید موظف به انجام‏‎ ‎‏مراتب زیر است:‏

‏     الف) تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم به منظور‏‎ ‎‏تصویب قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی.‏

‏     ب) انجام انتخابات براساس مصوبات مجلس مؤسسان و قانون‏‎ ‎‏اساسی جدید؛‏

‏     ج) انتقال قدرت به منتخبین جدید.(1008)‏

22 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏حضرت آیت الله ، اهداف «شورای انقلاب» چیست؟‏‏]‏

جواب:‏ هدف این است که «شورای انقلاب» یک حکومت موقتی‏‎ ‎‏ایجاد کند که آن حکومت موقت، مجلس مؤسسان را تأسیس کند‏‎ ‎‏برای تصویب قانون اساسی و بعد بقیۀ کارها.(1009)‏

25 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏جناب آقای مهندس مهدی بازرگان‏

‏     بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، بر حَسَب حق شرعی و حق قانونی‏‎ ‎‏ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی‏‎ ‎‏اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به‏‎ ‎‏رهبری جنبش ابراز شده است، و به موجب اعتمادی که به ایمان‏‎ ‎‏راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابقتان در‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 637

‏مبارزات اسلامی و ملی دارم، جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط‏‎ ‎‏حزبی و بستگی به گروهی خاص، مأمور تشکیل دولت موقت‏‎ ‎‏می نمایم تا ترتیب ادارۀ امور مملکت و خصوصاً انجام رفراندوم و‏‎ ‎‏رجوع به آرای عمومی ملت دربارۀ تغییر نظام سیاسی کشور به‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت‏‎ ‎‏تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت‏‎ ‎‏بر طبق قانون اساسی جدید را بدهید.‏

‏     مقتضی است که اعضای دولت موقت را هر چه زودتر با توجه به‏‎ ‎‏شرایطی که مشخص نموده ام تعیین و معرفی نمایید.‏

‏     کارمندان دولت و ارتش و افراد ملت با دولت موقت شما‏‎ ‎‏همکاری کامل نموده و رعایت انضباط را برای وصول به اهداف‏‎ ‎‏مقدس انقلاب و سامان یافتن امور کشور خواهند نمود.‏

‏     موفقیت شما و دولت موقت را در این مرحلۀ حساس تاریخی از‏‎ ‎‏خداوند متعال مسئلت می نمایم.(1010)‏

15 / 11 / 57

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 638