بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
فصل ششم رویدادهای انقلاب
زلزلۀ شهر طبس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

زلزلۀ شهر طبس

زلزلۀ شهر طبس

‏ ‏

‏اینجانب از واقعۀ اسفناکی که موجب مرگ عدۀ کثیری از برادران و‏‎ ‎‏خواهران ما شد، در سوگ هستم. زلزلۀ طبس هر انسانی را متأثر و‏‎ ‎‏متألم می کند. مسلمین غیرتمند لازم است مستقیماً به برادران خود‏‎ ‎‏کمک کنند و چیزی به دست عمال دولت ندهند که باز راه برای‏‎ ‎‏چپاولگران باز شود. لکن در این موقع حساس آنچه لازم است به‏‎ ‎‏ملت شریف ایران تذکر دهم آن است که دولت و بوقهای تبلیغاتی شاه‏‎ ‎‏از فرصت استفاده کرده و به اغفال مردم دست زده اند. آنهایی که‏‎ ‎‏هزاران نفر از بهترین فرزندان ما را دیروز بی رحمانه قتل عام کرده و‏‎ ‎‏ملتی را به عزا نشانده اند، امروز برای انحراف اذهان به تعزیه سرایی‏‎ ‎‏پرداخته و اشک تمساح برای زلزله زدگان می ریزند و عزای ملی اعلام‏‎ ‎‏می کنند. آنهایی که مسلمانان عزیز و پیرو ‏‏قرآن کریم‏‏ را با رگبار مسلسل‏‎ ‎‏درو کردند، و از قرار معروف از سربازان اسرائیلی برای کشتار مردم‏‎ ‎‏شجاع و بی پناه تهران ـ که تعداد کشتگان را بیش از چهار هزار نفر نقل‏‎ ‎‏می کنند ـ کمک گرفته و پس از قتل عام، آنان را کمونیست و ‏‎ ‎‏مارکسیست خوانده اند، امروز دلسوز ملت شده اند.‏

‏     دیروز گفتند مشتی خرابکار از خارج با گذرنامۀ جعلی آمده اند و‏‎ ‎‏خرابکاری کرده اند و ملت را خارجی معرفی کردند. امروز‏‎ ‎‏تظاهرکنندگان شعار ضد دیکتاتوری سراسر کشور را که داده اند و از‏‎ ‎‏شاه جنایتکار اظهار تنفر کرده اند، مشتی مارکسیست و کمونیست‏‎ ‎‏خوانده اند. ملت ایران از روحانی تا سیاسی، از تجار و کسبه تا کارگر و‏‎ ‎‏دهقان چون شعارشان «مرگ بر شاه» است، کمونیستند!! و فقط شاه و‏‎ ‎‏مفتخواران اطراف او که با ملت مسلمان آن کردند و می کنند که چنگیز‏‎ ‎‏نکرد، مسلمانند و ایرانی!!‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 616

‏     ملت مسلمان ایران! بیدار باشید و زلزله و سیل و سایر عوامل، شما‏‎ ‎‏را از مسیر خود منحرف نکند؛ و به تبلیغات اغفال کنندۀ دستگاه شاه‏‎ ‎‏گوش ندهید و نهضت اسلامی را ادامه دهید، و تا برچیده شدن دستگاه‏‎ ‎‏قلدری و استبداد، از قیام خود دست نکشید. روحانیون معظم در این‏‎ ‎‏موقع حساس که شاه زلزله را بهانه قرار داده و دست به بهره برداری‏‎ ‎‏زده است، وظیفۀ الهی و سنگین خود را عمل فرمایند و به مردم‏‎ ‎‏هشدار دهند. سیاسیون و روشنفکران و دانشگاهیان وظیفۀ اسلامی و‏‎ ‎‏ملی خود را به جا آورند و نگذارند نهضت را به وسیلۀ تبلیغات پر‏‎ ‎‏سروصدا منحرف کنند. دولت به پشتیبانی شاه، با اینکه صریحاً اعلام‏‎ ‎‏می کند که عهده دار کشتار بی رحمانۀ سراسر ایران است، امروز دست‏‎ ‎‏به تبلیغات مضری زده است، ولی ملت ایران گول این تبلیغات را‏‎ ‎‏نخورده و از او انتقام خواهد کشید. ملت بزرگ مسلمان ایران باید از‏‎ ‎‏اعلام پشتیبانی غارتگران تاریخ، ترس و سستی به خود راه ندهند، که‏‎ ‎‏نمی دهند و با اتکا به خدای بزرگ و حقانیت خود مطمئن باشند که‏‎ ‎‏پیروزند.‏

‏     اکنون که برادران ما در کشتار سراسر ایران و مناطق زلزله زده‏‎ ‎‏بی خانمان و بی سرپرست شده اند، اکنون که شهر از گِل ساخته شدۀ‏‎ ‎‏طبس بر سر برادران ما خراب شده است، اکنون که مجروحین‏‎ ‎‏تظاهرات سراسری ایران از بی دارویی و بی غذایی در رنجند، بر‏‎ ‎‏برادران ایمانی لازم است هر چه بیشتر به سرپرستی بازماندگان و تهیۀ‏‎ ‎‏وسایل آسایش برای آنان بشتابند، و به جار و جنجال دولت اکتفا‏‎ ‎‏نکنند و به صندوق اعانۀ آنان کمک نکنند که جز زراندوزی برای‏‎ ‎‏مجریان امور هیچ حاصلی نمی تواند داشته باشد. و پیام تأثربار‏‎ ‎‏اینجانب را در تسلیت مصیبت بزرگ، به بازماندگان آنان برسانند. از‏‎ ‎‏خداوند تعالی آزادی و استقلال کشور و صلاح حال مسلمین را‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 617

‏خواستار است.(971)‏

27 / 6 / 57

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 618