بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
فصل پنجم جنایات رژیم شاه
سرکوب و کشتار مردم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

سرکوب و کشتار مردم

سرکوب و کشتار مردم

‏ ‏

‏کشتار بی رحمانۀ قم، ایران را به هیجان در آورد و تبریز عزیز را به قیام‏‎ ‎‏همگانی مردانه در قبال ظلم و بیدادگری کشاند، و کشتار دسته جمعی‏‎ ‎‏تبریز، ملت غیور ایران را چنان تکان داد که در آستانۀ انفجار است.‏‎ ‎‏انفجاری که دست اجانب را به خواست خدای متعال برای همیشه‏‎ ‎‏قطع کند؛ انفجاری که انتقام مظلومان را از شاه بگیرد و دودمان‏‎ ‎‏سیاهروی پهلوی را برای همیشه از تاریخ ایران محو کند و این ننگ را‏‎ ‎‏از صفحۀ آن بزداید.(932)‏

4 / 1 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ملت ایران که الآن اینقدر در خاک و خون کشیده شده است،‏‎ ‎‏جوانانشان را آنقدر کشته اند، تمام شهرهای ایران، شهرهای مهم‏‎ ‎‏ایران، قصبات ایران الآن انقلاب است. زنجان را نوشته است، تمام‏‎ ‎‏زنجان در آتش دارد می سوزد. تهران هر گوشه اش انقلاب است. قم،‏‎ ‎‏سایر شهرها، همه جا این مسائل هست و یک قیام همه جانبه، و منتهی‏‎ ‎‏به یک انقلابی من می ترسم بشود که دیگر نشود جلویش را‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 585

‏بگیرند.(933)‏

7 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏الآن ثبات است در ایران؟ الآن شاه هست، الآن که شاه نرفته، الآن که شاه‏‎ ‎‏نرفته است سرتاسر ایران این اختلافات هست؛ مردم ایستاده اند و‏‎ ‎‏می گویند ما نمی خواهیم این مردِکه را. آن هم با توپ و تفنگ و چماقِ‏‎ ‎‏اراذل و اوباش به جان مردم ریخته و مردم را دارد قتل و غارت می کند.‏‎ ‎‏الآن ثبات است؟! در دو ـ سه روز پیش از این در مشهد، مشهد مقدس، ‏‎ ‎‏در معبد مسلمین، در حرم حضرت رضا ـ سلام الله علیه ـ با تانک رفتند ‏‎ ‎‏تا تویِ ـ اینطور که ‏‏[‏‏گزارش‏‏]‏‏ شده است گفته اند ـ با تانک رفتند تا توی‏‎ ‎‏صحن؛ و به دیوارهای صحن و به دیوارهای ایوان می گویند که آثار‏‎ ‎‏گلوله هست. این چندمین بار است که این سلسلۀ پهلوی به معابد ما‏‎ ‎‏اینطور می کند. به همان معبد حضرت رضا. این ثبات! الآن مملکت ما‏‎ ‎‏ثبات دارد؟! خوب شاه هست الآن؛ الآن یک مملکت ثابتی است!؟ الآن‏‎ ‎‏مملکتی است که هیچ تزلزلی در آن نیست یا می خواهی یک چیزی‏‎ ‎‏برای خودت بگویی همین طوری؟! یکی نیست آنجا که جلویش‏‎ ‎‏بایستد بگوید آقا اینها چیست تو داری می گویی! خوب این مردم دارند‏‎ ‎‏کشته می شوند، این مردم دارند چه می شوند، سر تا ته ایران الآن مثل‏‎ ‎‏زلزله آمده به هم ریخته، یک دسته می گویند ما نمی خواهیم شاه را، یک‏‎ ‎‏دسته اراذل و اوباش هم به جان مردم ریختند که نخیر حتماً باید ملت‏‎ ‎‏بخواهد شاه را! با زور باید مردم دوست داشته باشند شاه را! این ثباتی‏‎ ‎‏است که دارد که ایشان می فرمایند ثبات دارد ایران و این ثبات را ما‏‎ ‎‏نمی توانیم ببینیم که متزلزل بشود!(934)‏3 / 9 / 57

*  *  *


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 586

سؤال: ‏[‏‏حضرت آیت الله ، نظر شما دربارۀ وقایع چند روزۀ اخیر‏‎ ‎‏چگونه است؟‏‏]‏

جواب:‏ وقایع اخیر ایران را می گویید، همین دو ـ سه روزۀ تظاهرات و‏‎ ‎‏کشتار؟ بله، وقایعی است که دنبال این حکومت نظامی و دولت نظامی‏‎ ‎‏و ظلمهای شاه پشت سر هم واقع می شود و مردم از هر فرصتی برای‏‎ ‎‏اظهار حق خود استفاده می کنند. مطلب همان است که تا شاه هست‏‎ ‎‏این وقایع هست.(935)‏

15 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ملت آگاه باید بداند که این آخرین حمله ای است که از جنون و حملۀ‏‎ ‎‏روحی که به شاه دست داده است ناشی شده و باید این جنایات بسیار‏‎ ‎‏احمقانه و سَبُعانه موجب تضعیف روحی ملت نشود. شاه خود را از‏‎ ‎‏ملتْ جدا و تنها می بیند؛ ناچار با تمام وجود به آغوش اشرار و‏‎ ‎‏مزدوران پناه برده تا شاید عقده های روحی خود را خالی کند. شاه‏‎ ‎‏خود را از سلطنت خیالی مخلوع می بیند و ادامۀ حکومت خود را با‏‎ ‎‏رفراندوم تاسوعا و عاشورا غیر ممکن می داند؛ از این جهت از هیچ‏‎ ‎‏جنایت غیر انسانی رویگردان نیست و با دست اشرار و بعضی از‏‎ ‎‏سران ارتش، که شریک جرم او هستند، می خواهد آخرین تیر ترکش‏‎ ‎‏را رها کند. شاه رفتنی است! لکن سران ارتش که با او و به امر او‏‎ ‎‏مرتکب جنایات هستند و می شوند، در کار خود تجدید نظر کنند و از‏‎ ‎‏عواقب امر بترسند. درجه داران جوانْ خود را به این جنایات‏‎ ‎‏وحشتناک آلوده نکنند؛ مگر آنان نمی خواهند پس از شاه، در این‏‎ ‎‏کشور آبرومندانه زندگی کنند؟‏

‏     جنایاتی که در اصفهان و نجف آباد و بعضی از شهرستانها شده‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 587

‏است، به قدری با شرافت انسانی منافی است که وجدان هر انسانی را‏‎ ‎‏سخت رنج می دهد. از قرار اطلاع، مأمورین شاه با مسلسل به داخل‏‎ ‎‏منازل مردم محروم و بی دفاع حمله کردند، مساجد را به آتش‏‎ ‎‏کشیدند، به زنان محترم اهانت کردند، هرکس را که دیدند «جاوید‏‎ ‎‏شاه» نمی گوید، بیدریغ کشتند و آزادی به منطق کارتر را به خوبی و‏‎ ‎‏خیلی سریع اجرا کردند.(936)‏

23 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏این آدم خودش و پدرش، این سلسله به ما خیانت کرده است، جنایت‏‎ ‎‏کرده است، هر روز دارد جنایت می کند. الآن که ما اینجا نشستیم اینها‏‎ ‎‏مشغول جنایت هستند، همین الآن، همین الآن مشغولند، همین‏‎ ‎‏دیشب و دیروز قم را به آتش کشیدند، همین دو روز، خراسان را،‏‎ ‎‏تبریز را، یزد را ـ هر شهری را که شما اسم ببرید ـ اینها یک دسته ای‏‎ ‎‏آوردند خرابکاری کردند.(937)‏

25 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏اگر دنبال این معنا که مردم روز تاسوعا و عاشورا آرام گفتند ما این را‏‎ ‎‏نمی خواهیم، و همۀ عالم دیدند که اکثریت قاطع قریب به اتفاق است‏‎ ‎‏که ایشان را نمی خواهند، همۀ بازارهای ایران، همۀ مملکت ایران، و‏‎ ‎‏شهرستان‏‏[‏‏های‏‏]‏‏ ایران، همۀ دهات ایران فریاد کردند ما نمی خواهیم‏‎ ‎‏شما را. اگر ایشان بعد از این کاری که مردم کردند و این رفراندومی که‏‎ ‎‏مردم کردند گفته بود که بسیار خوب نمی خواهید، من می روم یک‏‎ ‎‏کس دیگر بیاید، جنگ و نزاع می شد دیگر؟ دعوا داشت دیگر؟ ایشان‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 588

‏برخلاف قوانین بین المللی دنیا عمل کرده است: دنبال این معنی که‏‎ ‎‏مردم آرام گفتند ما شما را نمی خواهیم، چماقدار کشیده، ارتشش را و‏‎ ‎‏ـ نمی دانم ـ قوای انتظامی اش و همه را وادار کرده به اینکه مردم را‏‎ ‎‏بزنند، و به اسم مثلاً چماق به دستها و... بیایند توی راه، توی شهرها‏‎ ‎‏بگویند «جاوید شاه»! خوب این معنا واقع شده است که مردم آرام‏‎ ‎‏گفتند نه، و ایشان کتک زده مردم را، ایشان کشته از مردم، ایشان‏‎ ‎‏خانه های مردم ریخته، با مسلسل توی خانه ها هم حمله کردند،‏‎ ‎‏مساجد را آتش زدند، این همه وحشیگری را کردند؛ شما می فرمایید‏‎ ‎‏که بعد از همۀ این وحشیگریها شما ایشان را باز پشتیبانی کردید و‏‎ ‎‏می گویید آنهایی که می گویند که چرا این کارها می شود، آنهایی که‏‎ ‎‏تظاهر آرام کردند، آنها خلاف می گویند! اینها میزان ندارد‏‎ ‎‏حرفهایشان! حرف ما این است، حرف شما آن است، کدام میزان‏‎ ‎‏ندارد؟ هر عاقلی بشنود این دوتا را، کدام را می گوید بی میزان است؟‏‎ ‎‏میزانْ حقوق بشری است که حقوق بشر می گوید که همۀ افراد یک‏‎ ‎‏ملتی آزادند در اینکه عقاید خودشان را بگویند، در اینکه سرنوشت‏‎ ‎‏خودشان را خودشان تعیین بکنند؛ مردم ایران این را می گویند، شما‏‎ ‎‏خلاف این را می گویید، کدام یکی مطابق میزان است؟ کدامِ ما‏‎ ‎‏بی میزان صحبت می کنیم؟! شما می گویید که شماها مردم را به کشتن‏‎ ‎‏دادید! معاویه هم همین حرف را می زد، منتها او حرفش منطقی تر از‏‎ ‎‏شما بود. معاویه هم می گفت که حضرت امیر او‏‎[1]‎‏ را فرستاده جنگ،‏‎ ‎‏وقتی فرستاد جنگ ما کشتیمش؛ پس او کشته است. مثل اینکه یک‏‎ ‎‏مظلومی توی راه بیاید و داد بزند از ظلم یک کسی، او بکشدش و بعد‏‎ ‎‏بگوید نه، این مظلوم خودش خودکشی کرده برای اینکه خوب چرا‏‎ ‎‏داد کرد؟! مردم ایران چرا فریاد می زنند؟! بگذار هرچه توسری دارند‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 589

‏بخورند و فریاد نکنند! آقای کارتر این را می فرمایند که هرچه توی‏‎ ‎‏سرتان زدند، هر کاری کردند اینها، شما حرف نزنید برای اینکه اگر‏‎ ‎‏حرف بزنید کشته می شوید! پس خودتان، خودتان را به کشتن‏‎ ‎‏دادید.(938)‏

25 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏آقا! امروز اطلاع دادند که نمی دانم در تهران کشته، در خراسان کشته،‏‎ ‎‏در کجا کشته. اینها افتاده اند به جان مردم برای کشتن. این مردکه آخر‏‎ ‎‏هم که دارد نفس آخر را می کشد می خواهد برود، باز تا یک‏‎ ‎‏قتل عامهایی نکند دلش آرام نمی گیرد.(939)‏

10 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏سلام بر اهالی محترم مشهد مقدس و قزوین و کرمانشاه و سراسر‏‎ ‎‏ایران که در این روزها با مصیبتهای گوناگون و وحشیگریهای‏‎ ‎‏دژخیمان شاه و دولت یاغی نظامی و حکومت سفاک روبه رو شده و با‏‎ ‎‏دادن هزاران کشته و زخمی دلاورانه مقاومت کرده و می کنند!‏

‏     قتل عامهای پیاپی و وحشتناک و سفاکانه ای ـ که جز به دستور شاه‏‎ ‎‏خائن که خود را در حال نَزْع می بیند و از تشبثات و دولتهای جنگ و‏‎ ‎‏آشتی مأیوس و از پشتیبانیهای غیر انسانی قلدرهای بین المللی طَرْفی‏‎ ‎‏نَبَست ـ نمی تواند باشد. این چند روز آخر عمر این جنایتکار از‏‎ ‎‏خطرناکترین لحظات تاریخ کشور ما است. ملت مظلوم و شریف‏‎ ‎‏ایران باید در مقابل باقیماندۀ جنایات شاه پایداری کند تا به خواست‏‎ ‎‏خداوند تعالی پیروزی نهایی را به دست آورد.‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 590

‏     اتهاماتی را که رادیو ایران با کمال بیشرمی به ملت نسبت داده‏‎ ‎‏است ـ نظیر جنایات وحشیانۀ سینما رکس،‏‎[2]‎‏ تنها به دست جنایتکاران‏‎ ‎‏حرفه ای شاه می تواند باشد. اینان از هیچ جنایتی برای استفادۀ‏‎ ‎‏تبلیغاتی روگردان نمی باشند. فرم جنایات و طرز تبلیغاتْ شهادت‏‎ ‎‏می دهد که دست جنایتکار دستگاه ظلم که بدین گونه وحشیگریها‏‎ ‎‏عادت دارند در کار بوده است.(940)‏

12 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏من هر چه مصیبت بر برادرهای ایرانی وارد بشود یا تحمل زحمتها‏‎ ‎‏بکنند، این به منزلۀ یک بار گرانی است که بر دوش من واقع می شود و‏‎ ‎‏من از عهدۀ جواب آن نمی توانم برآیم. همین دو ـ سه روز، باز‏‎ ‎‏کشتارهایی در ایران واقع شده است که موجب تأثر ماست. و اهالی‏‎ ‎‏ایران، از جاهای مختلف ایران به تهران آمدند و تحمل زحمات‏‎ ‎‏کردند، در این سرمای زمستان هجوم کردند طرف تهران. و این هم‏‎ ‎‏موجب تأثر من است؛ و تمام آنها یک باری است به دوش من که‏‎ ‎‏سنگینی می کند.(941)‏

8 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏شما نمی گذارید که این منطقه مثلاً یا این ملت یا این مملکت آرام‏‎ ‎‏باشد؛ شما ناآرامی می آورید! شما دزدها را راه می اندازید این طرف و‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 591

‏آن طرف، مردم را بزنند و چپاول کنند. شما نجف آباد را به صورت‏‎ ‎‏یک خرابه درآوردید. شما آنقدر قتل عام در تبریز و قم و تهران و‏‎ ‎‏قزوین همۀ شهرها ـ من نمی توانم یکی ‏‏[‏‏یکی نام ببرم‏‏]‏‏ ... ـ آن بساط‏‎ ‎‏درست کردید. همه را شما درست کردید. اگر شما کنار بروید و کار به‏‎ ‎‏مردم نداشته باشید، مردم دعوا ندارند؛ مردم آرامند؛ مُسْلمند. مردم‏‎ ‎‏می دانند که قواعد اسلام اقتضای این چیزها را نمی کند.(942)‏

13 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏این مرد، که محمدرضا پهلوی اسمش است، این رفت و همۀ اوضاع‏‎ ‎‏مملکت را خراب کرد؛ یک مملکت خرابی برای ما گذاشت.‏‎ ‎‏هرجایش را دست بگذارید خرابی است: اقتصاد از هم ریخته است؛‏‎ ‎‏زراعت ما را بکلی از بین بردند؛ به اسم «اصلاحات ارضی» فاسد‏‎ ‎‏کردند کشاورزی ما را، و بازار درست کردند برای اربابهای خودشان.‏‎ ‎‏به اسم «تمدن» و «ترقی» ما را به عقب بردند؛ فرهنگ ما را عقب‏‎ ‎‏راندند. تمام اوضاع ایران را خراب کردند، جز قبرستانها را که آباد شد!‏‎ ‎‏یعنی قبرستانهای ما که عددش چند بود، عدد زیادتر پیدا کرد، آباد‏‎ ‎‏شد؛ اما اوضاع مملکتمان همه خراب شد.(943)‏

16 / 11 / 57

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 592

  • - اشاره به عمار یاسر، صحابی بزرگ پیامبر که در جنگ صفین به شهادت رسید.
  • - فاجعه سینما رکس آبادان در 28 مرداد 1357 روی داد. در این جنایت که نقشه آن از قبل آماده شده بود حدود چهارصد نفر به طرز فجیعی زنده زنده در آتش سوختند. رژیم فوراً اعلام کرد که گروههای مخالف به این جنایت دست زده اند. دلایلی که بعد از انقلاب به دست آمد، نشان می داد رژیم برای منفور ساختن انقلابیون از قبل چنین نقشه ای داشت.