بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
فصل اول انگیزۀ قیام
خیانتهای رژیم شاه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

خیانتهای رژیم شاه

خیانتهای رژیم شاه

‏ ‏

‏تمام اینها با تحریک خود ایشان است، نه تحریک من. من یک طلبه ای‏‎ ‎‏هستم که مثل سایر آقایان طلاب، مثل سایر آقایان شهرها، من هم یک‏‎ ‎‏ناله ای می کنم از دست این. آنکه اساس مطلب است، آنکه اساس این‏‎ ‎‏انقلابات است، آنکه اساس این انفجارهاست خود این آقاست، خود‏‎ ‎‏این آدم است. اساسْ خود این است. آنکه خیانت می کند، باید اگر‏‎ ‎‏آمدند گفتند خیانت و داد و قال بلند شد ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ خیانت می کنند، نگویند‏‎ ‎‏محرک دارند. تو محرکی؛ به خیانتت تحریک کردی مردم را، تو به این‏‎ ‎‏مردم خیانت کردی. مردم هم در مقابلش ایستادند و حرف می زنند؛‏‎ ‎‏حرف است، الآن بیچاره ها چه بکنند. تو همۀ حیثیت این مملکت‏‎ ‎‏اسلامی را از دست دادی و بردی، و الآن هم مشغول فعالیتی برای‏‎ ‎‏بیشتر از دست دادن و بردن.(756)‏

23 / 2 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ملت غیور ایران به پا خاسته تا کشور را از پرتگاه نیستی نجات دهد و‏‎ ‎‏دست غارتگران را کوتاه کند، و طرحهای خائنانه را بر هم زند. ملتی‏‎ ‎‏که در عزای عزیزان خویش به سوگ نشسته و تمام جنایات را از شاه‏‎ ‎‏می داند، طرح سازش با شاه را چگونه می پذیرد؟(757)‏

14 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ملت که اکنون رشد پیدا کرده و خیانتها و جنایتهایی که در این پنجاه‏‎ ‎‏سال در ایران شده ملاحظه کرده است، خدعه ها را نمی پذیرد. و اینکه‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 470

‏ما نپذیرفتیم، برای اینکه ملت نمی پذیرد ما هم نمی پذیریم.(758)‏

19 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏شورویها می گویند که علت انقلاب دینی بر ضد شاه این است‏‎ ‎‏که اصلاحات اراضی، امتیاز املاکی را که روحانیون داشته اند از آنها‏‎ ‎‏گرفته است. جواب شما به چنین اتهامی چیست؟‏‏]‏

جواب:‏ اگر کسی از وضع زندگی روحانیون مطلع باشد، خوب می داند‏‎ ‎‏که روحانیون املاکی نداشته و ندارند. روحانیون از طبقۀ سوم هستند.‏‎ ‎‏مسأله، مسأله اصلاحات ارضی نیست. مبارزات ملت ایران، معلول‏‎ ‎‏جنایات و خیانات سی و پنج سالۀ شاه است که توسط روحانیون،‏‎ ‎‏برملا گردید و برای در هم کوبیدن رژیم شاه است.(759)‏

22 / 8 / 57

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 471