بخش سوم دورۀ محمدرضا شاه
فصل ششم سیاست اقتصادی شاه
وابستگی اقتصادی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

وابستگی اقتصادی

وابستگی اقتصادی

‏ ‏

‏خطر بزرگی که برای اسلام و استقلال و کیان مملکت به واسطۀ این‏‎ ‎‏تصویبنامه، که شاید به دست جاسوسان یهود و صهیونیستها تهیه‏‎ ‎‏شده برای نابودی استقلال و به هم زدن اقتصاد مملکت، به قوت خود‏‎ ‎‏ـ به نظر دولت آقای عَلم ـ باقی است؛ و دولت خود را ذی حق می داند ‏‎ ‎‏که به آن عمل کند، هر چند مخالف قانون شرع یا قانون اساسی باشد؛ یا‏‎ ‎‏برخلاف احساسات دینی و ملی بیست میلیون جمعیت ایران یا تمام‏‎ ‎‏مسلمین باشد...‏

‏     اینجانب، حسب وظیفۀ شرعیه، به ملت ایران و مسلمین جهان‏‎ ‎‏اعلام خطر می کنم ‏‏قرآن کریم‏‏ و اسلام در معرض خطر است. استقلال‏‎ ‎‏مملکت و اقتصاد آن در معرض قبضۀ صهیونیستهاست، که در ایران‏‎ ‎‏به حزب بهایی ظاهر شدند. و مدتی نخواهد گذشت که با این سکوت‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 329

‏مرگبار مسلمین، تمام اقتصاد این مملکت را با تأیید عمال خود قبضه‏‎ ‎‏می کنند و ملت مسلمان را از هستی در تمام شئون ساقط می کنند.‏‎ ‎‏تلویزیون ایران پایگاه جاسوسی یهود است و دولتها ناظر آن هستند و‏‎ ‎‏از آن تأیید می کنند. ملت مسلمان تا رفع این خطرها نشود، سکوت‏‎ ‎‏نمی کند. و اگر کسی سکوت کند، در پیشگاه خداوند قاهر مسئول و در‏‎ ‎‏این عالم محکوم به زوال است.(578)‏

آذر 1341

*  *  *

‏ ‏

‏هدفْ اسلام است؛ استقلال مملکت است؛ طرد عمّال اسرائیل است؛‏‎ ‎‏اتّحاد با کشورهای اسلامی است. الآن تمام اقتصاد مملکت در دست‏‎ ‎‏اسرائیل است؛ عمّال اسرائیل اقتصاد ایران را قبضه نموده اند؛ اکثر‏‎ ‎‏کارخانجات در دست آنها اداره می شود: تلویزیون، کارخانۀ ارج،‏‎ ‎‏پپسی کولا.‏

‏     دو هواپیمایی که قرار بود حجّاج را به مکّه ببرند مال اسرائیل بود!‏‎ ‎‏بعد دولت عربستان سعودی به این عمل اعتراض کرد و ناچار شدند از‏‎ ‎‏این عمل خودداری کنند. امروز حتّی تخم مرغ از اسرائیل وارد‏‎ ‎‏می کنند. باید صفها را فشرده کنید. اینها عمّال استعمار هستند؛ باید‏‎ ‎‏ریشۀ استعمار را کَنْد.(579)‏

21 / 1 / 43

*  *  *

‏ ‏

‏بسیاری از این مفاسد از همان هیأت حاکمه و خانوادۀ حاکم مستبد و‏‎ ‎‏هوسران سرچشمه می گیرد. این حکام هستند که اماکن فساد درست‏‎ ‎‏می کنند؛ مراکز فحشا و میگساری می سازند و موقوفات را صرف‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 330

‏ساختن سینما می کنند. اگر این تشریفات پر خرج سلطنتی و این ‏‎ ‎‏ریخت و پاشها واختلاسها نبود، بودجۀ مملکت کسر نمی آورد تا در ‏‎ ‎‏برابر امریکا و انگلیس خاضع شوند و تقاضای قرض و کمک کنند. ‏‎ ‎‏مملکت به خاطر این ریخت و پاشها و اختلاسها محتاج شده است؛ ‏‎ ‎‏وگرنه نفت ما کم است؟ یا ذخایر و معادن نداریم؟ همه چیز داریم لکن ‏‎ ‎‏این مفتخوریها و اختلاسها و گشادبازیهایی که به حساب مردم و از ‏‎ ‎‏خزانۀ عمومی می شود مملکت را بیچاره کرده است. اگر اینها نبود، ‏‎ ‎‏احتیاج پیدا نمی کرد که از اینجا راه بیفتد برود امریکا، در برابر میز آن ‏‎ ‎‏مردک (رئیس جمهور امریکا) گردن کج کند که مثلاً به ما کمک کنید!(580)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏اصلاحات ارضی برای ما کردند! چه کردند؟ آن اصلاحات ارضی که‏‎ ‎‏خدا ـ ان شاءالله ـ لعنتشان کند. اینها این کار را کردند که زراعت را از‏‎ ‎‏دست مردم بکلی گرفت و الآن جوری شده است که تمام این‏‎ ‎‏چیزهایی که روی هم بگذارند ـ اگر این مجله راست گفته باشد، سی و‏‎ ‎‏سه روز، و الاّ ممکن است کمتر هم باشد؛ اگر یک روز نیاید این‏‎ ‎‏کشتیها و آنهایی که یک بازار درست کرده اند. برای این چیزهایی که‏‎ ‎‏می خواهند آذوقه ها را بفرستند اینجا، بازار درست کرده اند.‏‎ ‎‏اصلاحات ارضی یعنی بازار درست کردن برای ممالک خارجی. اینها‏‎ ‎‏گندمهایشان را به دریا می ریختند؛ زیاد بود ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏دریا می ریختند.‏‎ ‎‏اصلاحات ارضی است! خوب، حالا گندم را به ایران می فرستند و‏‎ ‎‏وقتی ایران فرستادند پول می گیرند؛ چرا به دریا بریزند؟! زراعت‏‎ ‎‏ایران را فلج کردند. حالا هم همه چیز از آنجا می آید، همه چیز از‏‎ ‎‏خارج می آید. شما ببینید مجلات را. اینها گاهی وقتها خودشان خیلی‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 331

‏با مبالغه، خیلی با مباهات ‏‏[‏‏می گویند‏‏]‏‏که ما چقدر گندم وارد کردیم،‏‎ ‎‏چقدر جو وارد کردیم، چقدر مثلاً چه وارد کردیم. خوب بیچاره!‏‎ ‎‏اینکه باید خجالت بکشید. شمایی که باید گندم صادر کنید، شمایی که‏‎ ‎‏یک آذربایجانتان بس بود برایتان و باقی اش را باید صادر کنید، حالا‏‎ ‎‏نشستید مباهات می کنید که ماییم که باید وارد کنیم! باید خجالت‏‎ ‎‏بکشید از این «اصلاحات ارضی تان»! و هکذا و هکذا همۀ‏‎ ‎‏اصلاحاتشان.(581)‏

10 / 8 / 56

*  *  *

‏ ‏

‏از آن طرف «اصلاحات» ـ «اصلاحات ارضی»، از آن طرف بازار برای‏‎ ‎‏امریکا درست می کنند! تمام «اصلاحات ارضی» ما این شد که ما ‏‏[‏‏که‏‏]‏‎ ‎‏یک گوشه ای از مملکتمان برای تمام مملکتمان آذوقه داشت باقی اش‏‎ ‎‏باید برود بیرون و پول بگیرند، حالا هر چی دست می زنی می گویند از‏‎ ‎‏خارج باید بیاید! آن وقت هم افتخار می کنند به اینکه ما آنیم که گندم از‏‎ ‎‏خارج آوردیم، جو از خارج آوردیم، پرتقال از خارج آوردیم، تخم مرغ‏‎ ‎‏از خارج آوردیم! گریه دارد این، و حیا در کار نیست. اصلاحاتشان هم‏‎ ‎‏یک همچو اصلاحاتی است که همۀ آن مفسده است.(582)‏

دی 1356

*  *  *

‏ ‏

‏زراعت ما را بکلی به هم زدند به اسم «اصلاحات ارضی» که تز امریکا‏‎ ‎‏بود. اصلاحات ارضی به ما چه مصیبتها وارد آورد؛ مصیبتی که وارد‏‎ ‎‏آورد تمام زراعتهای ایران را از بین برد. یک مملکت زراعی، که یک‏‎ ‎‏استان آذربایجان یا خراسانش می توانست که قوت این ملت را بدهد،‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 332

‏حالا رسیده به آنجا که برای سه روز یا سی و سه روز ـ فوقش سی و‏‎ ‎‏سه روز ـ تمام زراعت ایران برای سی و سه روز جمعیت فعلی ایران‏‎ ‎‏کافی است، مابقی اش از کجا؟ مابقی یک بازار درست کردند برای‏‎ ‎‏امریکا؛ آنها زیاد داشتند، می سوزاندند یا به دریا می ریختند، حالا‏‎ ‎‏می دهند پول می گیرند، نفت می گیرند؛ این یک باب که زراعت ما را از‏‎ ‎‏بین بردند و ما شدیم جیره خوار آنها و بازار برای آنها؛ ما‏‎ ‎‏مصرف‏‏[‏‏کننده‏‏]‏‏ شدیم.(583)‏

23 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏می رویم سراغ «اصلاحات ارضی»ای که این هم خودش یکی از لغات‏‎ ‎‏است. «اصلاحات»! می بینیم که آنقدر که فاسد کردند این زراعت ما‏‎ ‎‏را، آنقدر کشاورزی ما را برگرداندند به هیچ و منهدم کردند که ما در‏‎ ‎‏همه چیز محتاجیم، دستمان را دراز کرده ایم به اسرائیل که به ما حتی‏‎ ‎‏میوه بدهد! هر چه، گندم، جو، چه، هی دائماً دارد می آید که اگر یک‏‎ ‎‏روز جلویش را بگیرند این ملت باید گرسنگی بخورد! می گویند برای‏‎ ‎‏سی روز یا سی و سه روز ـ تمام زراعت ایران برای سی و سه یا سی‏‎ ‎‏روز ایران کافی است، مابقی آن را باید از خارج بیاورند! یک مملکتی‏‎ ‎‏که صادرکننده بود، حالا باید اینطور باشد. «اصلاحات»! کلمۀ‏‎ ‎‏«اصلاحات» محتوا ندارد. لفظْ لفظ خوبی است، خیلی قشنگ!‏‎ ‎‏«انقلاب سفید»! انقلاب «سفید»! انقلابش انقلاب است اما سیاه است!‏‎ ‎‏سرخ است! اینها ـ همۀ این حرفهایی که اینجاست ـ همه اش همان‏‎ ‎‏الفاظی است که خیلی لفظْ قلمبه است و جالب است، نقاشی شده‏‎ ‎‏است الفاظ اما این الفاظ را روی چه گذاشتند؟ وقتی زیر این لفظ را‏‎ ‎‏می بینیم چه دارد؟ کی چه چیز را معرفی می کند؟ وقتی زیر پرده را‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 333

‏می بینیم، می بینیم محتوا ندارد! الفاظی است ... برای دلخوشی ماها‏‎ ‎‏ـ دلخوشی ملت ـ آن وقت که ملت نمی توانست صدا بکند و غافل بود از‏‎ ‎‏این مسائل؛ حالا این جور نیست دیگر، محتوا ندارد. «اصلاحات ارضی»‏‎ ‎‏یعنی بازار درست کردن برای امریکا و شعب امریکا و اذناب امریکا! ما‏‎ ‎‏بازار مصرفیم! آنها گندمهایشان زیادی است ـ که گاهی از زیادی برای‏‎ ‎‏اینکه خراب می شود می ریزند به دریا ـ خوب چه بهتر که «اصلاحات‏‎ ‎‏ارضی» شروع کنند! «اصلاحات ارضی» که شروع کردند، آن گندمها را‏‎ ‎‏دیگر ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏ دریا نمی‏‏[‏‏ریزند‏‏]‏‏ ... «اصلاحات ارضی» شده! گندمها دیگر تو‏‎ ‎‏دریا ریخته نمی شود، گندمها را می دهند و پول می گیرند!(584)‏

11 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏آنها کارهایی کردند که بعضی از آن کارها ابتدائاً شاید به نظر اشخاصِ‏‎ ‎‏غافل یک کار مثبت مفید بود. و کارهای دیگری کردند که با اسم‏‎ ‎‏اصلاح، با اسم تمدن، انجام دادند. کارهایی را که فسادش کشف شد.‏‎ ‎‏مثلاً «اصلاحات ارضی». اصلاحات ارضی! ابتدائاً خیلی سر و صدا‏‎ ‎‏کردند که ما می خواهیم برای دهقانان چه، دیگر رعیت و اربابی از بین‏‎ ‎‏رفت! دهقان شدند همه چه ! از این حرفهایی که در روزنامه ها‏‎ ‎‏نوشتند، در رادیوها گفتند، در نطقها پخش کردند، که مردم را گول‏‎ ‎‏بزنند. لکن حالا ما فهمیدیم ـ قبلاً هم می دانستیم ـ حالا هم ملت ‏‎ ‎‏فهمید که قضیۀ اصلاحات نبود؛ نمی خواستند دهقان را آزاد کنند؛‏‎ ‎‏نمی خواستند دهقان و طبقۀ مستمند را به نوایی برسانند؛ بلکه مقصد‏‎ ‎‏این بود که ایران را بازاری کنند برای امریکا؛ و کشاورزی ایران را تباه‏‎ ‎‏کنند تا ایران محتاج بشود به امریکا در همه چیز،که الآن باز این احتیاج‏‎ ‎‏به خارج هست. صحبت از «اصلاحات ارضی» بود، لکن فهمیدیم که‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 334

‏به فساد کشیدند مملکت را.(585)‏

26 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏مملکت ما یک آذربایجانش چنانچه درست کشاورزی بشود، یک‏‎ ‎‏خراسانش اگر درست کشاورزی بشود، برایمان کافی است؛ مابَقیش‏‎ ‎‏را باید صادر بکنیم. مع الأسف با اسم «اصلاحات ارضی» ما را به این‏‎ ‎‏روز نشاندند که می بینید، و چیزهای دیگرِ ما هم همین طور.(586)‏

11 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏شما می دانید که کشور، به این عرض و طول و بزرگی که همه جایش‏‎ ‎‏را خراب کردند، کشاورزیش را با اسم اصلاحات خراب کردند،‏‎ ‎‏کارخانه های ما را همه را وابسته کردند، تمام شئون ما، فرهنگ ما،‏‎ ‎‏اقتصاد ما، ارتش ما، همه وابسته بودند.(587)‏

‎[1]‎27 / 11 / 59

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 335

  • علاوه بر موارد مذکور برای اطلاع بیشتر رجوع شود به:     1. صحیفه امام؛ ج 3، ص 255ـ256.     2. همان؛ ص 520 ـ521.     3. همان؛ ج 4، ص 84 ـ 85 .     4. همان؛ ص 76ـ 78.     5. همان؛ ج 6، ص 12ـ14.     6. همان؛ ص 46ـ47.     7. همان؛ ج 8 ، ص 154ـ 155.     8 . همان؛ ص 286ـ287.     9. همان؛ ج 9، ص 83 ـ84 .     10. همان؛ ص 2ـ3.     11. همان؛ ج 10، ص 345ـ346.