بخش سوم دورۀ محمدرضا شاه
فصل سوم سیاست فرهنگی شاه
رواج مسلک انحرافی بهاییت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

رواج مسلک انحرافی بهاییت

رواج مسلک انحرافی بهاییت

‏ ‏

‏خوب بگویید آقا حرف را؛ ‏‏[‏‏مگر‏‏]‏‏ چه می کنند؟ اگر همۀ علمای اسلام‏‎ ‎‏یک مطلبی را بگویند، حالا که خطر بر اسلام وارد شده و آن خطر‏‎ ‎‏یهود است و حزب یهود ـ که همین حزب بهاییت است ـ این خطر که‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 267

‏حالا نزدیک شده، اگر آقایان، علمای اعلام، خطبا، طلاب، همه با هم‏‎ ‎‏هم صدا بگویند که آقا ما نمی خواهیم که یهود بر مقدرات مملکت ما‏‎ ‎‏حکومت کند، ما نمی خواهیم که مملکت ما با مملکت یهود هم پیمان‏‎ ‎‏بشود در مقابل پیمان اسلامی؛ آنها ـ مسلمین ـ باهم هم پیمان ‏‎ ‎‏می شوند، آقایان با یهود هم پیمان می شوند! خوب، چه وضعی است‏‎ ‎‏ این مملکت؟ اگر نوکر هم هستید چرا اینقدر نوکر؟(484)‏

12 / 2 / 42

*  *  *

‏ ‏

‏حالا مشاورین کیانند؟ اسرائیل!؟ مشاورها اسرائیل، از یهود ... . دو‏‎ ‎‏هزار نفر بهایی را به اقرار خودشان که در روزنامۀ ‏‏دنیا‏‏[ ‏‏نوشته است‏‏]‏‎ ‎‏ـ بعد فردا مردک ‏‏]‏‏شاه‏‏]‏‏ نگوید که اشاعۀ اکاذیب است ـ در روزنامه ‏‏دنیا‏‎ ‎‏دو هزار نوشته است، اسرائیل بهایی را، اسم بهایی ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ نیاورده؛‏‎ ‎‏[‏‏نوشته‏‏]‏‏ بعض وابستگان به مذاهب، اسمش را مذهب گذاشت!؛ دو‏‎ ‎‏هزار نفر را، و می گویند پنج هزار است، دوتایش را اینجا نوشته است،‏‎ ‎‏اینکه نوشته حالا؛ اینها با کمال احترام ـ نه مثل حاجیهای بدبخت ما که‏‎ ‎‏وقتی می خواهند تذکره به آنها بدهند، باید چقدر زحمت بکشند،‏‎ ‎‏چقدر رشوه بدهند، چقدر بیچارگی بکشند تا اینکه یک چند را رد‏‎ ‎‏کنند، چند تا را قبول بکنند، آن وقت در فرستادنشان چه فضاحتها‏‎ ‎‏باشد، در برگشتنشان چه فضاحتها باشد؛ وقتی هم مکه می روند، در‏‎ ‎‏«منی»، حتی آن نمایندۀ بی عرضۀ آنجا هم شکایت می کند که فلان آقا‏‎ ‎‏را بگیرید از باب اینکه جایی حرف حقی زده است، گفته اسلام در‏‎ ‎‏خطر است از دست یهود. آقا مگر شما یهودید؟ مگر مملکت ما،‏‎ ‎‏مملکت یهود است؟ ـ دو هزار نفر را با کمال احترام، با دادن به هر یک‏‎ ‎‏از اینها پانصد دلار ارز، به هر یک پانصد دلار از مال این ملت مُسْلم به‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 268

‏بهایی داده اند، ارز داده اند، به هر یک هزار و بیست تومان تخفیف‏‎ ‎‏هواپیما ‏‏[‏‏داده اند‏‏]‏‏، چه بکنند؟ بروند در جلسه ای که بر ضد اسلام در‏‎ ‎‏لندن تشکیل شده است شرکت کنند.‏

‏     وای بر این مملکت! وای بر این هیأت حاکمه! وای بر این دنیا! وای‏‎ ‎‏بر ما! وای بر این علمای ساکت! وای بر این نجف ساکت، این قم‏‎ ‎‏ساکت، این تهران ساکت، این مشهد ساکت! این سکوت مرگبار،‏‎ ‎‏اسباب این می شود که زیر چکمۀ اسرائیل، به دست همین بهاییها؛ این‏‎ ‎‏مملکت ما، این نوامیس ما، پایمال بشود. وای بر ما! وای بر این اسلام!‏‎ ‎‏وای بر این مسلمین! ای علما، ساکت ننشینید؛ نگویید عَلی مَسْلَک‏‎ ‎‏الشَّیْخ‏‎[1]‎‏ ـ رضوان الله علیه ـ والله ، شیخ اگر حالا بود، تکلیفش این بود.‏

‏    ‏‏سکوت؛ امروز سکوتْ همراهی با دستگاه جبار است؛ نکنید‏‎ ‎‏سکوت. دو هزار بهایی را با پانصد دلار ارز به هر یک، و هزار و بیست‏‎ ‎‏تومان تخفیف هواپیما؟! اینها در روزنامۀ ‏‏دنیا‏‏ست. یک شخصی به من‏‎ ‎‏گفت که یک معامله ای کرده است شرکت نفت با ثابت پاسال‏‎[2]‎‏ و در این‏‎ ‎‏معامله تخفیفی داده است که بیست و پنج میلیون تومان در این‏‎ ‎‏تخفیف نفع برده است؛ برای نفع این جمعیتی که فرستادند به لندن بر‏‎ ‎‏ضد اسلام.(485)‏

12 / 2 / 42

*  *  *

‏ ‏

‏خوب بگویید آقا حرف را؛ ‏‏[‏‏مگر‏‏]‏‏ چه می کنند؟ اگر همۀ علمای اسلام‏‎ ‎‏یک مطلبی را بگویند، حالا که خطر بر اسلام وارد شده و آن خطر‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 269

‏یهود است و حزب یهود ـ که همین حزب بهاییت است ـ این خطر که‏‎ ‎‏حالا نزدیک شده، اگر آقایان، علمای اعلام، خطبا، طلاب، همه با هم‏‎ ‎‏هم صدا بگویند که آقا ما نمی خواهیم که یهود بر مقدرات مملکت ما‏‎ ‎‏حکومت کند، ما نمی خواهیم که مملکت ما با مملکت یهود هم پیمان‏‎ ‎‏بشود در مقابل پیمان اسلامی؛ آنها ـ مسلمین ـ باهم هم پیمان می شوند،‏‎ ‎‏آقایان با یهود هم پیمان می شوند! خوب، چه وضعی است ‏‎ ‎‏این مملکت؟ اگر نوکر هم هستید چرا اینقدر نوکر.(486)‏

12 / 2 / 42

*  *  *

‏ ‏

‏از چیزهایی که سوءنیت دولت حاضر را اثبات می کند تسهیلاتی است‏‎ ‎‏که برای مسافرت دو هزار نفر یا بیشتر از فرق ضاله قائل شده است، و به‏‎ ‎‏هر یک پانصد دلار ارز داده اند و قریب هزار و دویست تومان تخفیف‏‎ ‎‏در بلیت هواپیما داده اند؛ به مقصد آنکه این عده در محفلی که در لندن از‏‎ ‎‏آنها تشکیل می شود و صددرصد ضداسلامی است شرکت کنند. در‏‎ ‎‏مقابل، برای زیارت حجاج بیت الله الحرام چه مشکلات که ایجاد‏‎ ‎‏نمی کنند و چه اجحافات و خرج تراشیها که نمی شود.‏

‏     آقایان باید توجه فرمایند که بسیاری از پستهای حساس به دست‏‎ ‎‏این فرقه است که حقیقتاً عمال اسرائیل هستند. خطر اسرائیل برای‏‎ ‎‏اسلام و ایران بسیار نزدیک است. پیمان با اسرائیل در مقابل دول‏‎ ‎‏اسلامی یا بسته شده یا می شود. لازم است علمای اعلام و خطبای‏‎ ‎‏محترم سایر طبقات را آگاه فرمایند که در موقعش بتوانیم جلوگیری‏‎ ‎‏کنیم. امروز روزی نیست که به سیرۀ سلف صالح بتوان رفتار کرد. با‏‎ ‎‏سکوت و کناره گیری همه چیز را از دست خواهیم داد.(487)‏

اردیبهشت 1342


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 270

‏آقایان بدانند که خطر امروز بر اسلام کمتر از خطر بنی امیه نیست.‏‎ ‎‏دستگاه جبار با تمام قوا به اسرائیل و عمال آنها (فرقۀ ضالّ و مضلّه)‏‎ ‎‏همراهی می کند. دستگاه تبلیغات را به دست آنها سپرده، و در دربار‏‎ ‎‏دست آنها باز است. در ارتش و فرهنگ و سایر وزارتخانه ها برای آنها‏‎ ‎‏جا باز نموده و شغلهای حساس به آنها داده اند. خطر اسرائیل و عمال‏‎ ‎‏آن را به مردم تذکر دهید.(488)‏

28 / 2 / 42

*  *  *

‏ ‏

‏آقا، یک حقایقی در کار است، من باز سرم دارد درد می گیرد؛ یک‏‎ ‎‏حقایقی در کار است. شما آقایان در تقویم دو سال پیش از این یا سه‏‎ ‎‏سال پیش از این بهاییها مراجعه کنید؛ در آنجا می نویسد: تساوی‏‎ ‎‏حقوق زن و مرد، رأی عبدالبهاء است؛ آقایان از او تبعیت می کنند.‏‎ ‎‏آقای شاه هم نفهمیده می رود بالای آنجا، می گوید: تساوی حقوق زن‏‎ ‎‏و مرد. آقا! این را به تو تزریق کردند که بگویند بهایی هستی، که من‏‎ ‎‏بگویم کافر است؛ بیرونت کنند. نکن اینطور؛ بدبخت! نکن‏‎ ‎‏اینطور...نظامی کردن زن، رأی عبدالبهاء‏‎[3]‎‏ است. آقا تقویمش موجود‏‎ ‎‏است، ببینید! شاه ندیده این را؟ اگر ندیده مؤاخذه کند از آنهایی که‏‎ ‎‏دیده اند و به این بیچاره تزریق کرده اند اینها را بگو.(489)‏

13 / 3 / 42

*  *  *

‏ ‏

‏تأسف بالاتر تسلط اسرائیل و عمال اسرائیل است بر بسیاری از شئون‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 271

‏حساس مملکت و قبضه نمودن اقتصادیات آن، به کمک دولت و‏‎ ‎‏عمال دستگاه جبار. اسرائیل با دوَل اسلامی در حال جنگ است، و‏‎ ‎‏دولت ایران با کمال دوستی با او رفتار می کند و همه نحو وسایل تبلیغ‏‎ ‎‏و ورود کالاهای آن را فراهم می سازد.‏

‏     من کراراً اعلام خطر کرده ام: خطر برای دیانت مقدسه، خطر برای‏‎ ‎‏استقلال مملکت، خطر برای اقتصاد کشور. من از کلمۀ «الکُفرُ مِلَّةٌ‏‎ ‎‏وَاحِدَةٌ»‏‎[4]‎‏ که از سازمانها به دست و دهانها افتاده متأسفم. این کلام‏‎ ‎‏برخلاف نص کلام الله ، و برای پشتیبانی از اسرائیل و عمال اسرائیل‏‎ ‎‏است، مقدمۀ شناسایی اسرائیل است، برای پشتیبانی از عمال اسرائیل‏‎ ‎‏و فرقۀ ضالۀ منحرفه است. من متأسفم از اینکه در مملکت اسلامی‏‎ ‎‏برخلاف قانون اساسی اوراق ضالۀ مخالف با نص ‏‏قرآن‏‏ و ضروریات‏‎ ‎‏دین مقدس نشر می شود، و دولتها از آن پشتیبانی می کنند. کتاب ‏‏انتقاد‏‎[5]‎‎ ‎‏که بر رد ‏‏قرآن مجید‏‏ نوشته شده، و طرح قانون خانواده که برخلاف‏‎ ‎‏احکام ضروریۀ اسلام و خلاف نص کلام الله مجید ‏‏[‏‏است ‏‏]‏‏ طرح و‏‎ ‎‏منتشر می گردد، و کسی نیست از دولتها استیضاح کند.(490)‏

18 / 1 / 43

*  *  *

‏ ‏

‏هدفْ اسلام است؛ استقلال مملکت است؛ طرد عمّال اسرائیل است؛‏‎ ‎‏اتّحاد با کشورهای اسلامی است. الآن تمام اقتصاد مملکت در دست‏‎ ‎‏اسرائیل است؛ عمّال اسرائیل اقتصاد ایران را قبضه نموده اند؛ اکثر‏‎ ‎‏کارخانجات در دست آنها اداره می شود: تلویزیون، کارخانۀ ارج،‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 272

‏پپسی کولا.(491)‏

21 / 1 / 43

*  *  *

‏ ‏

‏عمال اسرائیل در ایران ـ هر جا انگشت می گذاری می بینی که یکی از‏‎ ‎‏اینهاست مراکز حساس؛ مراکز خطرناک؛ والله ، مراکز خطرناک برای‏‎ ‎‏تاج این آقا. ملتفت نیستند اینها. اینها آنها بودند که در شمیران تهران‏‎ ‎‏توطئه کردند ناصرالدین شاه را بکشند؛ مملکت ایران را قبضه کنند.‏‎ ‎‏شما تاریخ نگاه کنید؛ تاریخ که می دانید. در نیاوران توطئه کردند؛ در‏‎ ‎‏نیاوران چند نفر رفتند ناصرالدین شاه را ترور کنند. و یک عده هم در‏‎ ‎‏تهران بودند که حکومت را قبضه کنند. اینها حکومت را از خودشان‏‎ ‎‏می دانند. اینها در کتابهایشان نوشته اند، در مقالاتشان نوشته اند:‏‎ ‎‏حکومت مال ماست؛ باید ما یک سلطنت جدیدی به وجود بیاوریم؛‏‎ ‎‏یک حکومت جدیدی به وجود ‏‏[‏‏بیاوریم‏‏]‏‏؛ حکومت عدل. همینهایی‏‎ ‎‏که یک همچو سوءنظرها و سوءنیتهایی را دارند، از دربار گرفته تا آن‏‎ ‎‏آخر مملکت، از این اشخاص آنجا موجودند.‏

‏     آقا بترسید شما از اینها؛ یک جانورهایی اند اینها. در وزارتخانه‏‎ ‎‏موجود است؛ من انگشت رویش گذاشتم پیش یکی از وزرا، گفت‏‎ ‎‏نیست اینطور. بعد شاهد برایش فرستادم؛ شاهد برایش فرستادم که با‏‎ ‎‏سند نوشته بود که این جوری است. الآن هم موجود است و من اسم‏‎ ‎‏کثیفش را نمی برم. در وزارتخانه موجود است؛ در عرض می کنم که‏‎ ‎‏ارتش موجود است. خوب، ای ارتش محترم! توی دهن اینها بزن؛ تو‏‎ ‎‏مسلمانی. صاحب منصبان ارتش، خوب بسیارشان مردم خوبی‏‎ ‎‏هستند؛ با من هم گاهی رابطه دارند؛ یعنی رابطه ای که پیغام می دهند.‏‎ ‎‏اینها بعضی شان خوبند؛ خوب، جلو بگیرند از اینها؛ جلو بگیرند از‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 273

‏یک اشخاصی که با مذهبشان مخالفند؛ با تخت و تاجشان مخالفند؛ با‏‎ ‎‏مملکتشان مخالفند؛ با استقلالشان مخالفند؛ با اقتصادشان مخالفند.‏‎ ‎‏خوب، شما جلو بگیرید؛ بروید خواهش کنید که اینها را بیرون کنند؛‏‎ ‎‏از بزرگترها خواهش کنید.(492)‏

18 / 6 / 43

*  *  *

‏ ‏

‏آقای هویدا،‏‎[6]‎‏ من وظیفه دارم شماها را نصیحت کنم. شماها از این‏‎ ‎‏ملت و در این آب و خاک پرورش پیدا کرده و صاحب عناوین‏‎ ‎‏شده اید. اینقدر با حیثیت این ملت بازی نکنید به جای این همه گزافه‏‎ ‎‏و جنجال، خدمتی به این سر و پا برهنه ها کنید یا لااقل اینقدر با‏‎ ‎‏بهانه های مختلف آنها را رنج ندهید. از این کسبه بی بضاعت اینقدر‏‎ ‎‏اخاذی نکنید؛ اینقدر برای رضای شهوات دیگران به علمای ملت و‏‎ ‎‏محصلین و دانشجویان فشار نیاورید؛ با اسرائیل دشمن اسلام و‏‎ ‎‏مسلمین، آواره کنندۀ بیش از یک میلیون مسلم بی پناه، پیمان برادری‏‎ ‎‏نبندید؛ عواطف مسلمین را جریحه دار نکنید؛ دست اسرائیل و عمال‏‎ ‎‏خائن آن را به بازار مسلمین بیش از این باز نکنید؛ اقتصاد کشور را به‏‎ ‎‏خاطر اسرائیل و عمال آن به خطر نیندازید؛ فرهنگ را فدای هوس‏‎ ‎‏آنها ننمایید؛ از خدای بزرگ بترسید؛ دخترهای جوان گول خورده را‏‎ ‎‏به سربازخانه ها نبرید؛ به نوامیس مسلمین خیانت نکنید. آیا این‏‎ ‎‏حقیقت تلخ را که قبلاً انکار کردید و گویندۀ آن را مستحق تعقیب‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 274

‏دانستید، حالا هم که عمل کردید انکار می کنید؟ آیا فجایع جشن‏‎ ‎‏بیست و پنجمین سال را و بی فرهنگیها که در آن کردید منکر‏‎ ‎‏هستید؟(493)‏

26 / 1 / 46

*  *  *

‏ ‏

‏اسلام و مذهب مقدس جعفری سدی است در مقابل اجانب و عمال‏‎ ‎‏دست نشاندۀ آنها ـ چه راستی و چه چپی ـ و روحانیت که حافظ آن‏‎ ‎‏است سدی است که با وجود آن، اجانب نمی توانند به نحوی که‏‎ ‎‏دلخواه آنهاست، با کشورهای اسلامی و خصوصْ با کشور ایران‏‎ ‎‏رفتار کنند، لهذا قرنهاست که با نیرنگهای مختلف برای شکستن این‏‎ ‎‏سد نقشه می کشند: گاهی از راه مسلط کردن عمال خبیث خود بر‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی، و گاهی از راه ایجاد مذاهب باطله و ترویج بابیت‏‎ ‎‏و بهاییت و وهابیت، و گاهی از طریق احزاب انحرافی.(494)‏

مرداد 1356

*  *  *


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 275

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 276

  • - مراد، مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی بوده است که در زمان رضاشاه به واسطۀ اطلاع از نیات پلید استعمار و نوپا بودن حوزۀ علمیه قم در سیاست، روش معتدل داشته است.
  • - وی یکی از سرمایه داران بزرگ ایران و پیرو فرقۀ بهاییت بود و از عمده ترین شرکای سرمایه گذاران خارجی در ایران محسوب می گردید.
  • - عباس افندی، معروف به «عبدالبهاء» (1260 ـ 1340 ه. ق.) پسر میرزا حسینعلی (بهاءالله ) که پس از پدر، رهبر بهاییان شد و به پاس خدمت به انگلستان، نشان شوالیه (پهلوانی) و لقب «سِر» دریافت کرد. کتاب تعالیم بهاییت اثر اوست.
  • - یعنی همه کافرها یکسان هستند. عده ای برای کم کردن حساسیت نسبت به صهیونیستها این شعار را مطرح می کردند تا احساسات مسلمین نسبت به جنایات اسرائیل در فلسطین تحریک نشود.
  • - تألیف دکتر مهرانگیز منوچهریان که در آن قوانین اساسی و مدنی و کیفری ایران از نظر حقوق زن مورد نقد قرار گرفته است. این کتاب در قطع رقعی در سال 1342 توسط سازمان داوطلبان حمایت از خانواده منتشر شده است.
  • - امیرعباس هویدا، فرزند عبدالملک و نوۀ یکی از بهاییان سرشناس ایران بود؛ وی در بیروت تحصیل کرد و در سال 1323 ه. ش. در وزارت امور خارجه به عنوان دیپلمات مشغول به کار شد، و در سال 1339 به عضویت هیأت مدیرۀ شرکت ملی نفت ایران درآمد؛ سپس در سال 1343 در کابینۀ منصور، وزیر دارایی گردید. او پس از ترور منصور در سال 1344 به نخست وزیری رسید و تا سال 1356 در این سمت باقی ماند؛ وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1358 محاکمه و اعدام گردید.