بخش دوم دورۀ رضاخان
فصل پنجم قیام علیه حکومت رضاخان
مقاومت در برابر کشف حجاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مقاومت در برابر کشف حجاب

مقاومت در برابر کشف حجاب

‏ ‏

‏روحانی می گوید این کشف حجاب ننگین یا نهضت با سرنیزه برای‏‎ ‎‏کشور ضررهای مادی و معنوی دارد و به قانون خدا و پیغمبر حرام‏‎ ‎‏است. روحانی می گوید این کلاه لگنی پس ماندۀ اجانب، ننگ کشور‏‎ ‎‏اسلام است و استقلال ما را لکه دار می کند و به قانون خدا حرام است.‏‎ ‎‏روحانی می گوید این مدرسه های مختلط از دخترهای جوان و‏‎ ‎‏پسرهای جوان شهوت پرست، عفت و ریشۀ زندگی و قوۀ جوانمردی‏‎ ‎‏را می کشد و برای کشور ضررهای مادی و معنوی دارد.(305)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏وقتی مردم می بینند به جای آنکه پاسبان، حفظ آسایش آنها را بکند با‏‎ ‎‏چکمه و سرنیزه با زنهای مظلومِ آنها برای کشف حجاب یا راه‏‎ ‎‏انداختن فحشای عمومی و با خود آنها برای گذاشتن کلاه لگنی‏‎ ‎‏شرم آور آن طور سلوک کردند، باز توقع دارید مالیات را حقوق حقۀ‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 166

‏دولت بدانند.(306)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏این حیوانهای شهوتران که می خواهند با نام ترقی کشور با دخترهای‏‎ ‎‏جوان مردم به رقص و عیش و نوش بپردازند، باز دست از این کشف‏‎ ‎‏حجاب ننگین که عفت و درستی عضو جوان حساس ما را به باد داد و‏‎ ‎‏از خیانتهای بزرگ رضاخان به این کشور بود، بر نمی دارند.(307)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏شمایی که می گویید زمان رضاشاه بهتر از حالا بود، در زمان رضاشاه،‏‎ ‎‏شما چه وضعی داشتید؟ نه شما، مرحوم شیخ‏‎[1]‎‏ ما ـ رضوان الله علیه ـ ‏‎ ‎‏چه حالی داشت؟ در یک قضیه ای، که شاید قضیۀ کشف حجاب بود،‏‎ ‎‏مرحوم شیخ ـ رحمه الله ـ مرحوم آقا شیخ عبدالکریم ـ رضوان الله علیه ـ‏‎ ‎‏یک کاغذی به رضاشاه نوشت و راجع به این معنا تذکری داد.‏‎ ‎‏ جواب نداد. نخست وزیر گفت: به عرض اعلیحضرت رسید، ایشان ‏‎ ‎‏گفتند: شما خوب است که مشغول کار خودتان باشید.‏‎[2]‎‏ یک دانه ‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 167

‏پاسبان اگر می آمد در این شهر مذهبی که چقدر جمعیت مذهبی و ‏‎ ‎‏چقدر اهل علم داشت می آمد، هر کاری با هر یک از شما می کرد، ‏‎ ‎‏احدی صحبت نمی کرد.‏

‏     شهربانی حالا مثل شهربانی زمان رضاشاه است؛ محمدرضا شاه‏‎ ‎‏است؟!(308)‏

1 / 1 / 61

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 168

  • - آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری (1276 ـ 1355 ه. ق.) از بزرگان فقها و مراجع شیعه است که در سال 1340 ه. ق. حوزۀ علمیۀ قم را بنیان نهاد و شاگردان زیادی را تربیت کرد؛ حضرت امام خمینی(س) از جمله شاگردان ایشان بودند.
  • - تلگراف آیت الله حائری به رضاشاه به تاریخ 11 تیرماه 1314 است که طی آن اظهار داشتند: «اوضاع حاضره که برخلاف قوانین شرع مقدس و مذهب جعفری(ع) است، موجب نگرانی داعی و عموم مسلمین است» و خواستار جلوگیری حتمی از منهیات خلاف شرع و در واقع امر، جلوگیری از کشف حجاب شدند که چندی بود با اجرای جشنهایی در مدارس دخترانه و تشویق دختران به بی حجابی و حمایت نیروهای انتظامی از زنان بی حجاب و سایر تبلیغات دولتی بویژه در نشریات و مطبوعات آغاز شده بود.     این تلگراف برای رضاشاه غیرمنتظره بود، از این رو در پاسخ به آن در 12 تیر 1314 از سوی رئیس الوزرا(فروغی) با اظهار تعجب از تلگراف آیت الله حائری و انکار اقدامات خلاف شرع و افترا خواندن شایعات، دستور رضاشاه مبنی بر تحت تعقیب قراردادن محرکین، به اطلاع ایشان رسانده شد.