بخش دوم دورۀ رضاخان
فصل چهارم سیاست فرهنگی رضاخان
تغییر لباس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

تغییر لباس

تغییر لباس

‏ ‏

‏در زمان رضاخان حادثه هایی پیشامد کرد از قبیل نظام وظیفه و لباس‏‎ ‎‏متحدالشکل یا کلاه پهلوی؛ و از اول مشروطه تاکنون صدها حوادث‏‎ ‎‏و تازه ها در مملکت پیدا شده که پیشتر سابقه نداشته.(236)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏از نجف مرکز شیعه فتوا صادر شد که کلاه لگنی و صلیب، شعار‏‎ ‎‏مسیحیت و حرام است و آن علاوه بر آنکه حرام است می دانیم که‏‎ ‎‏خلاف مصالح کشور نیز هست.(237)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏این کلاه لگنی پس ماندۀ اجانب، ننگ کشور اسلام است و استقلال ما‏‎ ‎‏را لکه دار می کند و به قانون خدا حرام است.(238)‏

‏ ‏

*  *  *


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 131

‏آن روز که کلاه پهلوی سر آنها گذاشتند همه می گفتند مملکت باید ‏‎ ‎‏شعار ملی داشته باشد. استقلال در پوشش، دلیل استقلال مملکت و ‏‎ ‎‏حافظ آن است. چند روز بعد کلاه لگنی گذاشتند سر آنها؛ یک دفعه ‏‎ ‎‏حرفها عوض شد. گفتند ما با اجانب مراوده داریم باید همه هم شکل ‏‎ ‎‏باشیم تا در جهان با عظمت باشیم. مملکتی که با کلاه، عظمت برای ‏‎ ‎‏خود درست می کند یا برایش درست می کنند هر روزی کلاهش را ‏‎ ‎‏ربودند عظمتش را هم می برند.‏‏ ‏‏ ‏

‏     در همۀ این مراحل اجانب که نقشه های خود را می خواستند ‏‎ ‎‏عملی کنند و با کلاه گذاشتن سر شما می خواستند کلاه را از سر شما ‏‎ ‎‏بردارند از دور با چشم استهزا به شماها نگاه می کردند و به کارهای ‏‎ ‎‏کودکانه شما می خندیدند. شما با یک کلاه لگنی دور خیابانها قدم ‏‎ ‎‏می زدید و با دخترهای برهنه سرگرم بودید و به این وضع افتخار ‏‎ ‎‏می کردید، غافل از آنکه در سرتاسر کشور افتخارات تاریخی شما را ‏‎ ‎‏بردند و در سرتاسر کشور منابع ثروت شما رفت و از دریا تا دریای ‏‎ ‎‏شما را زیر پا درآوردند و با یک خط سرتاسری شما را به این روز ‏‎ ‎‏نشاندند.(239)‏‏ ‏

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 132