مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 ـ 1368. تاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی(س)/ تدوین محمد هاشمی تروجنی، حمید بصیرت منش.] ویرایش2[. ــ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1378. 763 ص. (تبیان: آثارموضوعی؛ دفتربیستم)ISBN:   978 - 964 - 335 - 050 - 5فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.کتابنامه: ص. 707 ـ 761 ؛ همچنین به صورت زیرنویس. 1. خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. ـ ـ پیامها و سخنرانیها ـ ـ نظریه درباره تاریخ جدید ایران. 2. تاریخ جدید ایران ـ ـ مقاله‌ها و خطابه‌ها. الف. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، معاونت پژوهشی.  ب. هاشمی تروجنی، محمد‎‎ ؛ بصیرت منش، حمید، گردآورنده. ج. عنوان.      ت 2  ت 2 / 5/  1574 DSR                                                   0842/ 955            کتابخانه ملی ایران                                                          10368 ـ 78 م 

‏ ‏

‏     ‏

    کد/ م 511

‏ ‏

ARMMOA~1‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی(س)ـ تبیان آثارموضوعی(دفتربیستم)

تدوین:  محمد هاشمی تروجنی، حمید بصیرت منش

تحقیق ونشر:  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

چاپ وصحافی:  مؤسسه چاپ و نشر عروج

چاپ ششم:  1392 / 2000 نسخه

قیمت:  28000  تومان

‏   ‏

‏ ‏

‏              ‏‎ ‎‏     ‏0 خیابان انقلاب، بین 12فروردین و فخر رازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873- دورنگار: 66400915

                      0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره 1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:  0 خیابان انقلاب، خیابان 12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره 2، تلفن: 66955737

                      0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره 3، تلفن: 55203801

                      0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                    نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎‏ ‏

‏   ‏

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه IV