الف: اندیشه حکومتی در فقه فتوایی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

الف: اندیشه حکومتی در فقه فتوایی

الف: اندیشه حکومتی در فقه فتوایی

 

7 «احدث فتاوی الامام الخمینی مما لم یدخل فی رسالته العملیة». ‏ع. ‏التوحید‏،‏‎ ‎‏سال پنجم، ش 27 (رجب و شعبان 1407 ق). ص 158 - 159 وش 28‏‎ ‎‏(رمضان و شوال 1407). ص 156 - 157 و سال ششم: ش 31(ربیع الاول و‏‎ ‎‏الثانی 1408). ص 146 - 147. ‏

8 استفتاءات، ‏دو جلد. چاپ اول: قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1372 - 1366. ‏

9 تحریر الوسیلة، ‏چاپ ششم: 2 جلد. قم، دالرالعلم، 1370. قم، دارالعلم، 1374:‏‎ ‎‏656+646ص. ‏

‏این کتاب یک دورۀ فقه فتوایی همراه با مسائل است. نویسنده این کتاب را در‏‎ ‎‏ترکیه شروع کرده و در نجف اشرف به اتمام رسانده اند. قبلاً ایشان تعلیقاتی بر‏‎ ‎وسیلة النجاة‏ ابوالحسن اصفهانی نوشته بود و در هنگام تبعید در ترکیه در‏‎ ‎‏1384 ق بر اساس متن و تعلیقات به تحریر و بازنویسی آن پرداخت و مسائلی‏‎ ‎‏بسیار بر آن فزود‏‎[1]‎‏، گفته می شود به جهت منعی که در زمان طاغوت در نشر کتاب‏‎ ‎‏بوده با نامهای مختلف مثل ‏کتاب فقه‏ یا ‏وسیله‏ تألیف آیت الله اصفهانی چاپ‏‎ ‎‏شده است. این کتاب شامل مباحث: ‏الطهارت، الصلوة، الصوم، الزکاة، الخمس،‎ ‎الحج، الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، الدفاع، المکاسب و المتاجر، الرهن،‎ ‎الحجر، الضمان، الحوالة و الکفالة، الوکالة، الاقرار، الهبة، الوقف و أخواته،‎ ‎الوصیة، الایمان و النذور، الصید و الذباحة، الأطعمة و الأشربة، الغصب، الاحیاء‎ ‎الموات و المشترکات، اللقطة، النکاح، الطلاق، الخلع و المبارات، الظهار، الایلاء،‎ ‎اللعان، المواریث، القضاء، الحدود، الدیات، البحث حول المسائل المستحدثة،‎ ‎


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 45

الخاتمة‏ می باشد. ‏

‏این اثر دو بار به فارسی برگردانده شده است: یکبار توسط آقای سید محمد باقر‏‎ ‎‏موسوی همدانی (قم، انتشارات دارالعلم، 1367) و بار دیگر توسط آقای‏‎ ‎‏قاضی زاده و همکاری آقای اسلامی (انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،‏‎ ‎‏1366، 451 صفحه). ‏

مستند تحریر الوسیلة‏ توسط آقای احمد مطهری تدوین و بعداً توسط هاشم‏‎ ‎‏نوری ترجمه شده است. ‏

‏مجموعه خلاصه شده ای از ‏تحریر الوسیله‏ به نام ‏زیدة الاحکام‏ نیز منتشر‏‎ ‎‏شده است. ‏‎[2]‎‏ ‏

‏از جمله مباحث مهم کتاب ‏تحریر الوسیلة‏ موضوع «کتاب الامر بالمعروف و‏‎ ‎‏النهی عن المنکر» می باشد. در این مبحث امام پس از بیان اهمیت امر به معروف و‏‎ ‎‏نهی از منکر از نظر قرآن و روایات آنرا واجب کفائی دانسته و شرائط وجوب آن را‏‎ ‎‏بیان می کند. در شرایط چهارم به مسائل اجتماعی و سیاسی اشاره کرده و عقیده‏‎ ‎‏دارند که اگر معروف و منکر از اموری باشد که خداوند متعال به وجود یا نفی آن‏‎ ‎‏اهتمام دارد مانند حفظ جان و یا هتک ناموس مسلمانان و آنچه که موجب محو‏‎ ‎‏شعائر اسلام می شود در این موارد مطلق ضرر حتی ضررجانی موجب رفع تکلیف‏‎ ‎‏نمی شود. امام می فرمایند که اگر بدعتی در اسلام وارد شود سکوت علماء دین و‏‎ ‎‏رؤسای مذهب موجب هتک اسلام و ضعف عقاید مسلمانان شود برعلما واجب‏‎ ‎‏است به هر وسیله ای که ممکن است به انکار آن بپردازند. همچنین اگر سکوت‏‎ ‎‏علما موجب جرأت ظالمین در ارتکاب محرمات و بدعت در دین شود این سکوت‏‎ ‎‏حرام است و باید به انکار آن بپردازند اگر چه تأثیری در ارتکاب آن حرام‏‎ ‎‏نداشته باشد. همینطور سکوتی که موجب انتساب علمای دین به چیزهائی شود که‏‎ ‎‏صحیح نیست انتساب آنان به آن مثل اینکه مثلاً از اعوان ظلمه حساب شوند بر‏‎ ‎‏آنان واجب است به انکار چنین انتسابی بپردازند. ‏

‏امام در مبارزه با دستگاه حکومتی ظالم ورود طلاب دینی در مؤسساتی که دولت‏‎ ‎‏تأسیس نموده را جایز نمی داند و حتی قبول مسئولیت مدارس دینی که دولت‏‎ ‎‏تأسیس نموده را نفی می کنند و طلابی که در چنین مؤسساتی وارد شود را از عدالت‏‎ ‎‏ساقط می دانند و استفاده از سهم امام و سادات را برای آنان جایز نمی داند. ‏

‏سپس به مراتب امر به معروف و نهی از منکر پرداخته و در این قسمت نیز بر‏‎ ‎


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 46

‏خودداری از رابطه با دستگاه ظلمه و اعتراض به اعمال او اشاره شده و در پایان از‏‎ ‎‏علمای دین می خواهند تا از مواضع تهمت دوری کنند که مهمترین آن نزدیکی به‏‎ ‎‏سلاطین جور و رؤسای ظالم می باشد. سپس مردم مسلمان را نصحیت می کنند که‏‎ ‎‏اگر حرکتی از علما مشاهده کردند که ظن به نزدیکی آنان به دستگاه ظلمه را نشان‏‎ ‎‏می دهد در صورتی که شرایط یاری کند حمل بر صحت نمایند و اگر بصورتی باشد‏‎ ‎‏که نتوان آن را حمل بر صحت کرد باید از آن عالم دوری کنند چرا که او فردی غیر‏‎ ‎‏روحانی است که لباس روحانیت را پوشیده و شیطانی است در لباس علماء دین که‏‎ ‎‏به خدا پناه می بریم از شر چنین علمائی. ‏

‏در خاتمه بحث امر به معروف و نهی از منکر به موضوع ولایت فقیه اشاره کرده و‏‎ ‎‏فقهای جامع الشرایط فتوی و قضاوت را در همۀ مسائل اجرائی و سیاسی‏‎ ‎‏جانشینان ائمه معصومین می دانند مگر در مورد جهاد ابتدائی که با اجازۀ معصوم‏‎ ‎‏صورت می گیرد. ‏

‏سپس بر فقها که نایب عام امام زمان(عج) هستند واجب کفائی می دانند که بقدر‏‎ ‎‏وسع خویش در قیام به امور سیاسی و اجتماعی کوشش کرده و بر مردم نیز واجب‏‎ ‎‏کفائی می دانند که آنان را در دین کار یاری دهند، پس از آن به شرایطی که فقها‏‎ ‎‏جامع الشرایط می توانند کارگزاری سلاطین جور را قبول نماینده اشاره می کنند. ‏

‏البته کتاب ‏تحریر الوسیلة‏ در برگیرنده احکام فقهی - سیاسی دیگری مانند‏‎ ‎‏مسائل دفاعی، اقتصادی و حقوقی می باشد. این اثر به عنوان مبنایی برای قانون‏‎ ‎‏گذاری اجتماعی و سیاسی و حکومتی که هر حکومتی بی نیاز از آن نیست،‏‎ ‎‏می باشد. ‏

چاپ های دیگر

‏دو جلد: چاپ سوم: بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1401 ق / 1981م. ‏

‏دو جلد: قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1390 ق. ‏

‏دو جلد: بیروت، دارالمنتظر، 1405 ق، ‏

‏دو جلد: قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1370. ‏

ترجمه ها

ترجمه تحریر الوسیله، ‏چهار جلد، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی،‏‎ ‎‏چاپ سوم: قم، انتشارات دارالعلم. 1367. 262ص. ‏

ترجمه تحریر الوسیله، ‏چهار جلد. ترجمه علی اسلامی و قاضی زاده (جلد دوم تا‏‎ ‎‏چهارم به نام علی اسلامی ثبت شده است). چاپ دوازدهم: قم، دفتر انتشارات‏‎ ‎‏اسلامی، 1374. ‏

‏تحریر الوسیله بانی جمهوری اسلامی، ترجمه به اردو. چهار جلد، تهران،‏‎ ‎


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 47

‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1413 - 1417 ق. ‏

شرح ها و راهنماها 

‏تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة. محمد فاضل لنکرانی‏‎[3]‎‏. قم، مطبعة‏‎ ‎‏مهر، 1399 - 1400 ق. ‏

‏قم، مؤلف، 1408 – 1399ق. ‏

‏جزء اول: اجتهاد وتقلید‏

‏جزء دوم: کتاب المیاه‏

‏جزء سوم: احکام التخلی و الوضوء‏

دلیل تحریر الوسیلة. ‏تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1370.‏‎ ‎‏438ص. ‏

دلیل تحریر الوسیله للامام الخمینی فی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر‏. ع.‏‎ ‎‏علی اکبر السیفی. قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1415 ق. 214ص. ‏

رساله نمونه: احکام تقلید و اجتهاد (مطابق با فتاوی و نظریات حضرت امام‎ ‎خمینی). ‏عبدالرحیم موگهی. چاپ اول: قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات‏‎ ‎‏اسلامی، 1371. ‏

‏احکام امام خمینی در کتابهای ‏رساله عملیه‏ و ‏تحریر الوسیله‏ را به طور مختصر‏‎ ‎‏شرح کرده است. فصل چهارم آن زیر عنوان «اقسام نظریات مجتهد و وظایف‏‎ ‎‏مرجع تقلید و ولی فقیه». به تبیین وظایف ولی فقیه از دیدگاه امام خمینی‏‎ ‎‏پرداخته است. ‏

رساله نوین، ‏چهار جلد در دو مجلد. نگارش و ترجمه عبدالکریم بی آزاز‏‎ ‎‏شیرازی. چاپ چهاردهم: [تهران]، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1367. ‏

‏برپایه آراء امام خمینی در کتابهای رساله عملیه و تحریر الوسیله نگارش یافته است. عناوین چهار جلد آن عبارتند از: ‏

‏جلد اول(عبادت و خودسازی): طهارت، نماز، اعتکاف، روزه، حج. ‏

‏جلد دوم( مسائل اقتصادی): نظام اقتصاد سالم اسلامی، اقتصاد تدبیری، اقتصاد‏‎ ‎‏سیاسی، زکات، خمس، انفال، بیمه، بانک، اقتصاد مردمی، اقتصاد کشاورزی،‏‎ ‎‏اقتصاد بازرگانی(صلح، ودیعه، وام و دین، رهن، قرض الحسنه، بلیت های بخت‏‎ ‎‏آزمایی)، اقتصاد صنعتی. ‏

‏جلد سوم(مسائل خانواده): مظلومیت زن در طول تاریخ، خانواده در جامعه‏‎ ‎


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 48

‏اسلامی، حقوق خانواده، تغذیه و بهداشت، تفریح و سرگرمیها، طلاق، مرگ، ارث. ‏

‏جلد چهارم( مسائل سیاسی و حقوقی): تاریخچه سیاسی اسلام در آغاز تا عصر‏‎ ‎‏امام خمینی، اصول فلسفۀ سیاسی اسلام، کشورداری، مسائل حقوقی و قضایی و‏‎ ‎‏جزایی. ‏

مستند تحریر الوسیله‏. ع. شرح احمد مطهری. قم، خیام، 1401 - 1408 ق.‏‎ ‎‏قم، انتشارات اسلامی، 1403 - 1408 ق. ‏

مصباح الشریعه فی شرح تحریر الوسیله. ‏عبدالنبی نمازی. [تهران]. مؤسسه‏‎ ‎‏تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی، 1375. 250 ص. ‏

‏بخشی از آن‏

مسائل حول الدفاع و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر‏. ع. چاپ اول: طهران،‏‎ ‎‏معاوینة العلاقات الدولیة فی منظمة الاعلام الاسلامی، 1407 ق / 1987م.‏‎ ‎‏44ص. ‏

‏چندین مسئله در مورد امر به معروف و نهی از منکر که از ‏تحریر الوسیله‏ اقتباس‏‎ ‎‏شده است. ‏

10 «فتاوی امام؛ تئوری سیاسی اسلام». ‏محسن آرمین. کیهان، 24 دی 1366،‏‎ ‎‏ش 13229 - 13231. ص 14. ‏

‏ضمن تحلیل نامه امام به ریاست جمهوری وقت در خصوص اختیارات ولی فقیه و‏‎ ‎‏حکومت اسلامی به تأثیر آن فتاوی در مسائل حکومتی اشاره می کند. ‏

11 من هنا المنطلق: مجموعة مسائل حیویّة‏. ع. چاپ دوم: بیروت، دارالتوجیه‏‎ ‎‏الاسلامی، 1399ق / 1979 م. 19ص. ‏

‏فقه فتوایی در موضوعات امر به معروف، دفاع، نماز جمعه و مسائل مستحدثه. ‏

12 «نظرات آیت الله کاشانی پیرامون فتاوی امام و تأثیر آن در وضع قوانین». ‏محمد‏‎ ‎‏امامی کاشانی. رسالت، 23دی ماه 1366، ش 587. ص 2. ‏

‏آیت الله امام کاشانی پس از ارسال نامه امام به آیت الله خامنه ای در خصوص‏‎ ‎‏مسائل حکومتی و اختیارات ولی فقیه به تأثیر این دیدگاه در وضع قوانین و‏‎ ‎‏اختیارات حکومت از نظر امام اشاره می کند. ‏

 

 

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 49

  • - که از جملۀ آن مبحث بسیار مهم امر به معروف و نهی از منکر می باشد که در وسیلة النجاة مانند دیگر رساله های عملیه وجود ندارد.
  • - زیدة الاحکام چاپ های مختلفی دارد از جمله: تهران، منظمة الاعلام الاسلامی، 1404 ق؛ تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1360؛ بیروت، دارالمصطفی للطباعة و النشر، 1402 ق.
  • - محمد موحدی مشهور به فاضل لنکرانی