مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

مشخصات کتاب

خمینی مصطفی، 1309-1356تحریرات فی الفقه واجبات فی الصلاة /مؤلف مصطفی خمینی. ـــ تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)1376 3100.صISBN:  964 - 335 – 119-xفهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا. عربی. کتابنامه: به صورت زیرنویس.1.نماز2..فقه جعفری-- تا قرن14 الف. مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س) ـ دفترقم. ب. عنوان.3 ت 84 خ/  Bp353./ 297      کتابخانه ملی ایران                                                              10685 78 م

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

کد / م 202

ARMMOA~1

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

 تعلیقات علی الحکمه المتعالیه

 المؤلف:  السید مصطفی الخمینی (قدس سره)

 التحقیق والنشر مؤسسة تنظیم ونشر اثار الإمام الخمینی(س)

‏ ‏المطبعة:‏ ‏مطبعة مؤسسة العروج

 الطبعة الثانیة:  1385ش/ 1427ق

 الکمیة:  1500نسخة        ‍

 السعر 2800 تومان

‏ ‏

0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

مراکز پخش:    0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎


کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه II

بسم الله الرحمن الرحیم


کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه III

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه IV