مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : تهیه و تنظیم مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

عنوان ونام پدیدآور:  قدس ایران، بانوی بزرگ انقلاب/ تهیه و تنظیم مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س).مشخصات نشر:  تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، مؤسسه چاپ ونشر عروج، 1388. مشخصات ظاهری:  410 ص.: مصور (بخشی رنگی). ISBN:  978 - 964 - 212 - 054 - 3شابک:  وضعیت فهرستنویسی:  فیپا یادداشت:  کتابنامه:  به صورت زیرنویس.موضوع:  ثقفی، خدیجه(خمینی)، 1293 ـ 1388. شناسه افزوده: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، معاونت فرهنگی. مؤسسه چاپ ونشر عروج.رده بندی کنگره:   4  ق /  1577          DSR                                             رده بندی دیویی:   0844 /  955 شماره کتابشناسی ملی:   1735650                                                              

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

    

     کد/ م 2512

ARMORU~1       

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

قدس ایران، بانوی بزرگ انقلاب

تهیه وتنظیم:  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

ناشر: چاپ و نشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س))

چاپ دوم:   1392 / 2000 نسخه           

قیمت:  19000 تومان

‏ ‏

‏                   ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                    0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکزپخش: 0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                    0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                    0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                  نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

کتابقدس ایران، بانوی بزرگ انقلابصفحه IV