تأکید امام بر نام اروند رود
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، سید احمد، 1324-1373

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1383

زبان اثر : فارسی

تأکید امام بر نام اروند رود

تأکید امام بر روی اسم اروند رود 

‏اصل اسلامیت نظام و سیاست نه شرقی و نه غربی از اصول بنیادین‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی است. مخالفت حضرت امام با لیبرالها به خاطر آن بود که‏‎ ‎‏آنها به اصل اسلامیت نظام به عنوان اولویت ثانوی توجه داشتند. برای آنان‏‎ ‎‏ملی گرایی در اولویت بود. امام به کشور و تمامیت ارضی آن علاقه فراوانی‏‎ ‎‏داشتند. بعد از فتح خرمشهر به حدی نسبت به اصل ملیت و تمامیت ارضی‏‎ ‎‏حساس و جدی بودند که بر روی اسم اروند رود تأکید می‌کردند. مخالفت‏‎ ‎‏حضرت امام با لیبرالها از آنجا ناشی شد که ایشان منافع اسلامی را بر اصل‏‎ ‎‏ملی گرایی ترجیح می‌دادند حال آنکه لیبرالها منافع ملی را بر اصل‏‎ ‎‏اسلامیت نظام ترجیح می‌دادند. امام در انتخاب بین منافع ملی و اسلامی‏‎ ‎‏طرف منافع اسلامی را می‌گرفتند. همانگونه که در قضیۀ سلمان رشدی مرتد‏‎ ‎‏امام بدون در نظر گرفتن منافع ملی، حکم خدا و شریعت مقدس اسلام را‏‎ ‎‏در مورد او بیان کردند.‏

‏[مأخذ: مجموعه آثار یادگار امام. جلد دوم. ص 321]‏

‎ ‎

کتابدلیل آفتاب: خاطرات یادگار امامصفحه 131