فی علم النفس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، مصطفی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

فی علم النفس

فی علم النفس

‏ ‏

‏ ‏

قد شرعنا عند الـسیّد أبی الـحسن الـقزوینی ـ مدّ ظلّـه ـ فی‎ ‎اللیلـة الـرابعـة من شهر شعبان الـمعظّم سنـة 1374. و الله‎ ‎الـموفق الـمعین.

السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه


کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 653

 

کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 654