الجواهر و الأعراض
فا‏‏لـمطلب الأوّل فی أحکام ا‏‏لـجواهر
الفنّ الثانی ا‏‏لـبحث عن حال ا‏‏لـهیولیٰ ماهیة و حقیقة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، مصطفی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الفنّ الثانی ا‏‏لـبحث عن حال ا‏‏لـهیولیٰ ماهیة و حقیقة

الفنّ الثانی الـبحث عن حال الـهیولیٰ ماهیة و حقیقة

‏ ‏

 

کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 521