مسائل مستحدثه
قوانین و مقررات دولتی
استخدام و فعالیت افراد غیر مسلمان در ادارات دولتی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

استخدام و فعالیت افراد غیر مسلمان در ادارات دولتی

استخدام و فعالیت افراد غیر مسلمان در ادارات دولتی

[سؤال 12329]‏ ‏ ‏ 7123‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏آیا افراد ملحد، مشرک و یا بی دین (مانند مارکسیست ها و یا بی تفاوت ها)‏‎ ‎‏می توانند  به عنوان عضو دولت جمهوری اسلامی، جزو کارکنان حقوق بگیر دولت‏‎ ‎‏باشند؟‏

بسمه تعالی، مربوط به مقررات دولت اسلامی است.

[سؤال 12330]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 436

‏3. آیا جایز است یک نفر یهودی رئیس کل کارگزینی کارخانه باشد؟‏

بسمه تعالی، استخدام غیر مسلمان تابع مقررات دولت اسلامی است و اشکال ندارد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 524