مسائل مستحدثه
بانک ‏ها
معامله با بانک‏ ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

معامله با بانک‏ ها

معامله با بانک ها

[سؤال 11720]‏ ‏ ‏ 6753‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 28 / 2 / 1361‏

‏محضر مبارک مرجع عالی قدر، آیت الله‌ العظمی امام خمینی دام ظله العالی‏

‏پس از اهدای سلام و تحیّات و استدعای دوام عمر و عزّت آن وجود ذی جود از‏‎ ‎‏حضرت باری تعالی؛ از آن مرجع عالی قدر در خصوص مسائل شرعی ذیل استفتا‏‎ ‎‏می نماید:‏

‏1. در جمهوری اسلامی، وضعیت فعلی بانک ها چگونه است، آیا شرعی هستند و‏‎ ‎‏داد و ستد پول با آن ها مجاز است یا خیر؟ با علم به این که هنوز مسأله بهره در این داد‏‎ ‎‏و ستدها منتها با نرخ خیلی کمتر و با اسم کارمزد، وجود دارد.‏

بسمه تعالی، اصل بانک شرعی است، ولی بهره پول ربا و حرام است.

‏2. بانک مسکن برای دایر کنندگان حساب پس انداز و سپرده ثابت، امتیازی قائل شده و آن دادن وام‏‎ ‎‏خرید خانه، یا تکمیل ساختمان، پس از مدت معیّن و با شرایط معیّن است، که البته بهره ای با نرخ گویا‏‎ ‎‏4% به این وام تعلّق می گیرد. گرفتن و استفاده از این وام در صورت ضرورت و احتیاج (خرید خانه یا‏‎ ‎‏تکمیل ساختمان)، و غیر ضرورت؛ و مصرف آن در محل تعیین و مشخص شده، ویا در غیر محل‏‎ ‎‏معیّن شده منتها در صورت ضرورت و احتیاج چگونه است؟ متشکرم‏

بسمه تعالی، قرض گیرنده مبلغی را که به قرض گرفته مالک شده و می تواند تصرف در آن بنماید و بهره پول ربا و حرام است.

[سؤال 11721]‏ ‏ ‏ 6754‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 17 / 11 / 1360‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دامت برکاته، با کمال احترام‏‎ ‎‏به عرض مبارک می رساند:‏

‏این جانب از سال 1330 به کارهای تولیدی به اتفاق برادرانم مشغول بودم. در تمام‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 240

‏دوران زندگی ام فردی مسلمان و متعهد به اجرای احکام اسلامی بوده و هستم؛ تا کنون‏‎ ‎‏دیناری مال حرام وارد زندگی من نشده و از بدو شروع به کسب، همه ساله وجوهات‏‎ ‎‏شرعی خود را پرداخت نموده ام. در سال 1348 از برادرانم جدا شدم و چون سرمای‏‏ۀ‏‎ ‎‏من تبدیل به مقداری ماشین آلات شده بود اجباراً در سال 1354 کارخانه ای را در شهر‏‎ ‎‏ساوه تأسیس نمودم. برای راه اندازی این کارخانه مجبور شدم مبالغی از بانک قرض‏‎ ‎‏نمایم. به گواهی بانک طلبکار کلی‏‏ۀ‏‏ اقساط بدهی در سررسید آن پرداخت می شده و‏‎ ‎‏بانک طلبکار تا کنون بهر‏‏ۀ‏‏ خود را دریافت نموده.‏

‏آیا از نظر شرع مقدس اسلام طلبکار می تواند با توجه به این که بهر‏‏ۀ‏‏ خود را‏‎ ‎‏دریافت نموده، از بدو تأسیس کارخانه بدون رضایت این جانب، در مال من شریک‏‎ ‎‏شود و به زور اختیار اداره کارخانه را از من سلب نماید یا نه؟ متمنّی است جواب آن را‏‎ ‎‏مشروحاً مرقوم و مزین فرمایید تا موجب ارشاد مؤمنین گردد. ‏

بسمه تعالی، اگر قرار شرکت در بین نبوده و طلبکار پول را بابت وام پرداخته، غیر از وامی که داده چیزی حق ندارد و چنانچه نزاعی در بین باشد برای فیصلۀ آن به محاکم صالحه مراجعه شود.

[سؤال 11722]‏ ‏ ‏ 6755‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 14 / 7 / 1358‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دامت برکاته‏

‏1. سالیانه کمکی از طرف بانک کشاورزی به این منطقه می شود، ولی صدی هشت‏‎ ‎‏به عنوان بهره دریافت می نمایند. آیا اجازه می فرمایند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، گرفتن پول از بانک مانع ندارد و بهره را ضامن نیستند.

[سؤال 11723]

‏2. داد و ستدها (معاملات) با بانک های فعلی کشور (در حکومت اسلامی) چه‏‎ ‎‏صورت دارد؟ ‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 241

بسمه تعالی، مانع ندارد، ولی از ربا باید اجتناب شود.

[سؤال 11724]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6509

‏4. کسی که چند سهم از بانک صادرات را خریده و قصدش هم این بوده که دست‏‎ ‎‏هژبر از این بانک کوتاه شود، فعلاً تکلیف او چیست؟ آیا معامله صحیح بوده یا باطل؟‏‎ ‎‏بر فرض بطلان، سهام خریداری شده را به کی واگذار کند؟ پولی که داده، از دستش‏‎ ‎‏رفته یا قابل جبران است؟‏

بسمه تعالی، معامله صحیح است.

[سؤال 11725]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 644

‏7. پول هایی که در بانک های نظام جمهوری اسلامی گذاشته شده و گرفته می شود،‏‎ ‎‏مشمول ربای شرعی هست یا خیر؟‏

بسمه تعالی، معاملات بانکی اشکال ندارد. بهره پول رباست و دادن و گرفتن آن جایز نیست.

[سؤال 11726]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2381

‏2. اکنون بانک ها ملی شده اند و زیر نظر دولت اسلامی اداره می شوند اما هنوز‏‎ ‎‏بهرۀ  معمولی دریافت می کنند، حکم معامله با آن ها و کار کردن در آن ها را بیان‏‎ ‎‏فرمایید.‏

بسمه تعالی، معامله و کار کردن در صورتی که ارتباطی به ربا نداشته باشد  مانع ندارد و از کارها و معاملاتی که مربوط به ربا است باید اجتناب شود.

[سؤال 11727]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6749

‏3. سهامی که بلاعوض بانک به این جانب داده چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 242