فهرست مطالب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: ستاد بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1379

فهرست مطالب

 

فهرست مطالب

‏- پیام نوروزی مقام معظم رهبری در آستانۀ یکصدمین سالگرد میلاد امام خمینی(ره)‏ ‏                 9‏

‏- مقدمه ناشر‏            ‏15‏

‏- مقدمه همایش‏            ‏21‏

‏ برنامه های روز اول همایش:‏

    ‏مراسم افتتاحیه:‏        ‏27‏

‏- سخنان رئیس همایش، جانشین دبیر کل حزب الله‏               ‏29‏

    ‏حجت الاسلام شیخ نعیم قاسم‏

‏- سخنان فرزند گرامی یادگار امام(ره)،‏              ‏35 ‏

‏حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج سیدحسن خمینی‏

‏- سخنان رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان‏       ‏        43‏   

    ‏آیت الله شیخ محمد مهدی شمس الدین‏

‏- سخنان دبیر کل جنبش حزب الله لبنان‏              ‏49‏

    ‏حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله‏

‏- سخنان جناب آقای محمدیوسف بیضون، وزیر فرهنگ و آموزش عالی لبنان‏       ‏57‏

‏- سخنان سر اسقف انتوان نبیل عنداری به نمایندگی از اسقف اعظم مارونی های لبنان،‏ ‏      63‏

    ‏جناب پطرس صفیر‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ح. 1): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 5

‏- سخنان شیخ احمد زین به نمایندگی از مفتی اعظم لبنان، ‏                  ‏69‏

    ‏شیخ محمد رشید قبانی‏

‏- سخنان سراسقف الیاس نجم به نمایندگی از ‏            ‏75‏

    ‏اسقف اعظم اغناطیوس هزیم‏

‏- سخنان اسقف بارین وارطانیان به نمایندگی از رهبر ارامنۀ جهان‏            ‏85‏

    ‏جناب آرام کشیشیان‏

‏ ‏

‏ محور اول: اندیشۀ جهاد و مبارزه در افکار امام خمینی(ره)؛‏

‏مفاهیم کلّی و وظایف مسلمانان در برخورد با تهدیدات خارجی‏

‏و مسائل داخلی جهان اسلام‏

‏ ‏

‏جلسۀ اول:‏               ‏91‏

‏- سخنان رییس جلسه،‏               ‏93‏

    ‏حجت الاسلام سید محمدحسن امین‏

‏- اصول و ابعاد مبارزه از دیدگاه امام خمینی(ره)‏       ‏  97‏

    ‏شیخ مرسل نصر‏

‏- نقش مبارزه در حیات امت؛ خودسازی و همکاری با دیگران‏     ‏   111‏

    ‏شیخ محمدیزبک‏

‏- تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی در اندیشه و عملکرد جنبش جهاد اسلامی‏        ‏127‏

‏فلسطین‏

    ‏دکتر انور ابوطه‏

‏- نقش جهاد و مبارزه در حیات امت‏             ‏151‏

    ‏شیخ عفیف النابلسی‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ح. 1): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 6

‏ محور دوم: دین و سیاست در اندیشۀ امام خمینی‏

‏(بررسی حوزه های نظری و عملی)‏

‏جلسۀ دوم:‏                   ‏179‏

‏- نقش ولی فقیه در تحول اندیشۀ سیاسی جهان اسلام از دیدگاه امام خمینی(ره)‏       ‏181‏

    ‏استاد ممدوح شیخ از مصر‏

‏- امام خمینی(ره) و نظامهای سیاسی معاصر؛ در اندیشه و عمل‏       ‏193‏

    ‏شیخ مصطفی ملص‏

‏- تأثیرات عملی پیروزی اندیشه و انقلاب امام خمینی(ره)‏               ‏255‏

    ‏استاد فضل شرورو‏

‏- احیاگر حکومت جمهوری؛ مواضع امام خمینی(ره) در برابر انواع حکومتها در جهان‏        ‏303‏

‏معاصر‏

    ‏دکتر خلیل احمد خلیل‏

‏- موضع امام خمینی(ره) در برابر انواع حکومتها در جهان معاصر‏        ‏327‏

    ‏استاد بیان جبر از عراق‏

‏- جلسه پرسش و پاسخ (نقد و بررسی مقالات)‏       ‏351‏

‏جلسۀ سوم:‏            ‏361‏

‏- سخنان رییس جلسه، اسقف سلیم غزال‏       ‏363‏

‏- مسأله وحدت و چندگانگی از دیدگاه امام خمینی(ره) – دکتر علی لاغا‏       ‏365‏

‏- دیدگاه امام خمینی(ره) دربارۀ «وابستگی» و «خودکفایی»‏       ‏385‏

‏(اصل نه شرقی – نه غربی) – عبدالله قصیر‏

‏- عوامل، اولویتها و موانع رسیدن به وحدت از دیدگاه امام خمینی(ره) – سید هانی فحص‏ ‏417‏

‏- روش امام خمینی؛ اصول ثابت فکری و منافع امت اسلام – دکتر حسن البنا‏         ‏427‏

‏- جلسه پرسش و پاسخ (نقد و بررسی مقالات)‏       ‏465 ‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ح. 1): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 7

کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ح. 1): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 8