مشخصات اثر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: ستاد بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

مشخصات اثر

 

رویارویی با تهدیدات معاصر در اندیشۀ امام خمینی(ره)

ناشر: ستاد بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(ره)

به کوشش: علی داستانی بیرکی

ترجمه: مهدی سرحدی

حروفچینی و لیتوگرافی، چاپ و صحافی: مؤسسه چاپ و نشر عروج

چاپ اول زمستان 79 ـ 3000 نسخه

قیمت: 1300 تومان

 

 

کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ح. 1): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 4