رویارویی با تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: ستاد بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

رویارویی با تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(ره)

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ح. 1): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 1


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ح. 1): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 2

 

رویارویی با تهدیدات معاصر

در اندیشۀ امام خمینی(ره)

 

 

مجموعۀ مقالات و رویدادهای همایش

 

بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(ره)

 

 

 

 

 

 

15 و 16 شعبان 1420 ﻫ . ق

برابر با 3 و 4 آذر ماه 1378 ﻫ . ش

مطابق با 23 ـ 24 نوامبر 1999 م

بیروت ـ لبنان

‎ ‎

کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ح. 1): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 3