کتاب حدود
حد محارب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حد محارب

حد محارب

[سؤال 11409]‏ ‏ ‏ 6550‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مقدس حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دامت برکاته‏

‏شخصی که سلاح خود را در دست می گیرد برای تهدید اشخاص و قصد او این‏‎ ‎‏بود که اموال آن ها را سرقت کند و البته این عمل دائمی نبوده بلکه یک یا دو مرتبه‏‎ ‎‏بوده، آیا همچون شخصی محارب و مفسد فی الارض است یا خیر و بر فرض این که‏‎ ‎‏صدق نکند که محارب است اگر در حین تهدید تیر هوایی خالی کند برای تهدید و‏‎ ‎‏کسی کشته شود در این صورت محارب و مفسد فی الارض است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، در هر دو فرض صدق محارب می کند.

[سؤال 11410]‏ ‏ ‏ 6551‏

‏حکم: [ نقل از صحیفه امام، ج 20، ص 397] ‏

‏زمان: 9 مهر 1366 / 7 صفر 1408‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 79

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: حکم اعدام شخص مفسد‏

‏مخاطب: موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم (رئیس دیوان عالی کشور)‏

‏[بسمه تعالی. حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی ـ دام عزه‏

‏اعدام شخص مفسد که در نظر مبارک مورد احتیاط است به نظر آیت الله‌ منتظری‏‎ ‎‏جایز است و این مسأله در محاکم قضایی مورد احتیاج است. اگر اجازه می فرمایید در‏‎ ‎‏مراجع قضایی طبق نظر ایشان عمل شود. ادام الله‌ عمرکم الشریف.‏

‏ 9 / 7 / 66 ـ عبدالکریم موسوی]‏

بسمه تعالی، مجازید بر طبق نظر شریف ایشان عمل نمایید. 

‏ ‏ ‏ روح الله‌ الموسوی الخمینی‏

[سؤال 11411]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 389

‏3. محارب در صورتی که مجبور به ارعاب و محاربه بوده، ولیکن آدم نکشته، چه‏‎ ‎‏حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، موارد مختلف است و موکول به دادگاه های اسلامی است.

[سؤال 11412]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6176

‏2. محارب و مفسد فی الارض فقط کسانی هستند که تجرید و تجهیز سلاح‏‎ ‎‏می کنند برای ترساندن مردم و ایجاد فساد در زمین یا اگر اشخاصی هم بدون تجهیز‏‎ ‎‏سلاح در کشور افساد می کنند ـ مثل قطاع الطریق و آن ها که سوء قصد نسبت به بعضی‏‎ ‎‏مقامات می کنند و آن ها که مردم را تحریک می کنند که بر ضد انقلاب اسلامی عملی‏‎ ‎‏انجام دهند ـ محارب محسوب می شوند؟‏

بسمه تعالی، محارب و مفسد دو موضوع است و تشخیص آن با محاکم صالحه است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 80

[سؤال 11413]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 389

‏5. اگر کسی هم شرایط دزدی برایش صادق است و هم محارب، حدش چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر سارق بوده، اولاً حد سرقت و بعد از آن، حد محارب بر او جاری می شود، ولی در لصّ یعنی راهزن اگر محارب بوده، فقط حد محارب دارد.

[سؤال 11414]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 389

‏4. آیا فقیه می تواند در صورت اثبات حکم محارب به واسطۀ علم یا بیّنه، حد آن را‏‎ ‎‏عفو کند؟‏

بسمه تعالی، عفو صحیح نیست، مگر در مواردی که فقیه مصلحت اسلام را در عفو ببیند.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 81