مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، مصطفی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

مشخصات کتاب

خمینی مصطفی، 1309-1356تحریرات فی الفقه کتاب الصوم/مؤلف مصطفی خمینی. ـــ تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س) 1376 405صISBN:  964 - 335 –-121-1  فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا. عربی. کتابنامه: به صورت زیرنویس.1.روزه 2..فقه جعفری-- تا قرن14 الف. مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س) ـ دفترقم. ب. عنوان.3 ت 9 خ/ 188 Bp352./ 297      کتابخانه ملی ایران                                                              10610 78 م

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ARMMOA~1

            کد / م 209

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

 کتاب الصوم 

 المؤلف:  السید مصطفی الخمینی (قدس سره)

 التحقیق والنشر مؤسسة تنظیم ونشر اثار الإمام الخمینی(س)

‏ ‏المطبعة:‏ ‏مطبعة مؤسسة العروج‏  ‏

 الطبعة الثانیة:  1385ش/ 1427ق      

 الکمیة:  1500نسخة        ‍      

 السعر 3600تومان

‏ ‏

                        0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                        0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:    0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                        0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                        0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                  نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه II

بسم الله الرحمن الرحیم


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه III

هذا الکتاب حلقة من الموسوعة الکبیرة الفقهیّة لآیة اللّٰه‎ ‎الشهید السیّد مصطفی الخمینی ‏قدس سره‏‏ المسمّاة بـ «تحریرات فی الفقه»‏‎ ‎‏وقد طبع هذا الجزء سابقاً بجهد من تلمیذی المؤلّف سماحة حجّة‏‎ ‎‏الإسلام والمسلمین السیّد محمّد السجّادی وسماحة حجّة الإسلام‏‎ ‎‏والمسلمین الشیخ محمّد علی رازی زاده شکر اللّٰه سعیهما.‏

‏ونحمد اللّٰه تعالی علی أن وفّقنا لتحقیقه ونشره ثانیاً فی ضمن‏‎ ‎‏تراث المؤلّف الشهید طیّب اللّٰه ثراه وقدّس اللّٰه سرّه وحشره مع‏‎ ‎‏اجداده الطیّبین الطاهرین والحمد لله ربّ العالمین .‏‎ ‎

مؤسسة تنظیم ونشر آثار الإمام الخمینی ‏قدس سره‏

‏فرع قم المقدّسة‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه IV