جلسه هفتم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

جلسه هفتم

‏ ‏

 جلسه هفتم : 

 ‏رئیس جلسه ‏دکتر طلال عتریسی

 ‏دیدگاه امام خمینی(ره) درباره مبارزه استکبار و استضعاف در عرصه‏‏ ‏‏تمدن_‏شیخ محمد مهدی تسخیری

 ‏اصول عقیدتی، فکری وسیاسی اندیشه های امام خمینی (ره)_‏استاد رشاد بولس سلامه

 ‏مکتب فکری امام خمینی(ره) در رویارویی با انحرافات فکری‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏تهدیدات امریکا و صهیونیسم_‏دکتر فتحی یکن وخانم منی یکن

 ‏دیدگاه امام خمینی(ره) درباره گفتگو وهمکاری میان فرهنگها و‏‏ ‏‏تمدنها - ‏حارس شهاب

 جلسه ‏پرسش و پاسخ (نقد وبررسی مقالات) ‏

‏ ‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 307

کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 308