فصل چهارم: عوامل اثبات کرامت
2 - عوامل اجتماعی
6 - 2 - مسئولیت علما در مقابل پرخوری و غارت گری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی فخر، سیدحسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

6 - 2 - مسئولیت علما در مقابل پرخوری و غارت گری

‏ ‏

6 - 2 -  مسئولیت علما در مقابل پرخوری و غارت گری

‏استعمارگران به دست عمال سیاسی خود که بر مردم مسلط شده اند نظامات اقتصادی ظالمانه ای را تحمیل کرده اند و بر اثر آن مردم به دو دسته تقسیم شده اند: ظالم و مظلوم. در یک طرف صدها میلیون مسلمان گرسنه و محروم از بهداشت و فرهنگ قرار گرفته است و در طرف دیگر، اقلیت هایی از افراد ثروتمند و صاحب قدرت سیاسی که عیاش و هرزه گرد و فاسدند. مردم گرسنه و محروم کوشش می کنند که خود را از ظلم حکام غارتگر نجات بدهند تا زندگی بهتری پیدا کنند و این کوشش ادامه دارد، لکن اقلیت های حاکم و دستگاه های حکومتی جائر مانع آنهاست. ما وظیفه داریم مردم مظلوم و محروم را نجات دهیم.‏

‏ما وظیفه داریم پشتیبان مظلومین و دشمن ظالمین باشیم، همین وظیفه است که امیر المؤمنین‏‏ در وصیت معروف به دو فرزند بزرگوارش تذکر می دهد و می فرماید: «‏‏وکونا للظّالم خَصماً وللمظلوم عوناً‏‏»؛‏‎[1]‎‏ دشمن ستمگر و یاور و پشتیبان ستمدیده باشید.‏

‏علمای اسلام موظفند با انحصارطلبی و استفاده های نامشروع ستمگران مبارزه کنند و نگذارند عده کثیری گرسنه و محروم باشند و در کنار آنها ستمگران غارتگر و حرام خوار در ناز و نعمت به سر ببرند. امیرالمؤمنین‏‏ می فرماید من حکومت را به این علت قبول کردم که خداوند تبارک و تعالی از علمای اسلام تعهد گرفته و آنها را ملزم کرده که در مقابل پرخوری و غارت گری ستم گران و گرسنگی و محرومیت ستم دیدگان ساکت ننشینند و بیکار نایستند...‏

‏امروز چطور می توانیم ساکت و بیکار بنشینیم و ببنیم عده ای خائن و حرام خوار و عامل بیگانه به کمک اجانب و به زور سرنیزه ثروت و دست رنج صدها میلیون مسلمان را تصاحب کرده اند و نمی گذارند از حداقل نعمت ها استفاده کنند؟ وظیفه علمای اسلام ‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 139

‏و همه مسلمانان است که به این وضع ظالمانه خاتمه بدهند و در این راه که راه سعادت صدها میلیون است، حکومت های ظالم را سرنگون کنند و حکومت اسلامی تشکیل دهند.‏‎[2]‎

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 140

  • . نهج البلاغه، ص 977، نامه 4.
  • . ولایت فقیه، ص 29 ـ 28.