فصل چهارم: عوامل اثبات کرامت
1 - عوامل فردی
6 - 1 - خود باوری، زمینه قناعت و استعداد یابی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی فخر، سیدحسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

6 - 1 - خود باوری، زمینه قناعت و استعداد یابی

‏ ‏

6 - 1 -  خود باوری، زمینه قناعت و استعداد یابی

‏ما تا بنای بر این نگذاریم که خودمان هم یک آدمی هستیم برای خودمان می توانیم ‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 132

‏کار کنیم، ما به آن نان جوی که خودمان درست کنیم تا بنای بر این نگذاریم که همان نان جو را می خوریم و از خارج نمی خواهیم، نمی توانیم درست کنیم کار خودمان را. تا بنای بر این نگذاریم که همان منسوجاتی که خودمان درست می کنیم کافی مان هست، منسوجات ما ترقی نمی کند. و ما باز تابع غیر باید بشویم، و دستمان پیش غیر دراز بشود.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 133

  • . صحیفه امام، ج 11، ص 222.