فصل سوم: عوامل و شرایط نقض کرامت انسان
2 - 2 - عوامل اجتماعی
16 - 2 - 2 - عقب نگه داشتن فرهنگ، زمینه وابستگی اقتصادی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی فخر، سیدحسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

16 - 2 - 2 - عقب نگه داشتن فرهنگ، زمینه وابستگی اقتصادی

‏ ‏

16 - 2 - 2 -  عقب نگه داشتن فرهنگ، زمینه وابستگی اقتصادی

‏و از سال های طولانی با مطالعه هایی که کرده اند کارشناس ها، به این جا رسیدند که این سدهایی که ممکن است جلو منافع آنها را بگیرد باید شکست، و کیفیت شکستش چه جور باید باشد؛ بعد از مطالعات به این جا رسیدند که خوب، این سدها یکی فرهنگ مملکت است که اگر چنان چه یک دانشگاه صحیح، دانشگاه غیر انگل و مستقل، ما داشته باشیم و ایران داشته باشد، در آن جا آدم های صحیح پیدا می شوند، دانشمندهای مستقل در فکر پیدا می شوند و نمی گذارند؛ یک سدی است خودش که نمی گذارند استفاده چی ها استفاده خودشان را بکنند. پس باید فرهنگ را عقب نگه داشت تا این که ‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 122

‏استفاده ها را کرد.‏‎[1]‎‏   ‏

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 123

  • . صحیفه امام، ج 4، ص 196.