فصل سوم: عوامل و شرایط نقض کرامت انسان
1 - 2 - عوامل فردی
11 - 1 - 2 - خودباختگی در مقابل علوم غربی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی فخر، سیدحسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

11 - 1 - 2 - خودباختگی در مقابل علوم غربی

‎ ‎

11 - 1 - 2 -  خودباختگی در مقابل علوم غربی

‏ما از اروپاییان چنان وحشت کردیم که یکسره خود را باخته و علومی که خود در او تخصص داریم و اروپاییان تا هزار سال دیگر نیز به او نرسند، به سستی تلقی می کنیم. کسی که منطق الشفا و ‏‏حکمه‏‏ الاشراق و حکمت متعالیه صدرای شیرازی دارد، به منطق و حکمت اروپاییان که باز در کلاس تهیه است چه احتیاج دارد؟! این ها گمان کرده اند که اگر مملکتی در سیر طبیعی پیشرفت کرد، در سیر حکمت الهی نیز پیش قدم است و ‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 113

‏این از اشتباهات بزرگ ما است و یکی از تبهکاری های نویسندگان مشرق اسلامی باید دانست.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 114

  • .  کشف اسرار، ص 34.