فصل سوم: عوامل و شرایط نقض کرامت انسان
1 - 2 - عوامل فردی
5 - 1 - 2 - مد گرایی و هرزه گی در جامعه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی فخر، سیدحسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

5 - 1 - 2 - مد گرایی و هرزه گی در جامعه

‎ ‎

5 - 1 - 2 -  مد گرایی و هرزه گی در جامعه

‏آن ارزشی که امروز در کشورهای اسلامی و خصوصاً در کشور ایران پیدا شده است، این است که در رژیم سابق شأن و مرتبت؛ عبارت از آرایش مهوِّع و لباس های کذا و منزل گاه های کذا بود؛ و امروز ارزش، ارزش انسانی است، ارزش اخلاقی است، ارزش انسانی است به واسطه همین تحول در قشر بانوان، دیگر آنهایی که با آرایش های فاسد و لباس های فاخر می خواستند فخرفروشی کنند در بین جامعه نسوان ما محکوم اند و خجالت زده اند. آن روز، بانوان اسلامی ما خجلت می کشیدند که با لباس اسلامی و لباسی که در آن مراعات شده باشد [ظاهر بشوند]. طبقات ضعیف هم اگر این کار را می کردند، خجالت می کشیدند در بین قشرهای فاسد و مرفَّه بروند، امروز امر به عکس است؛ آن اشخاصی که دارای آن طور کارهای فاسد و آرایش فاسد و خودنمایی های ‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 108

‏مُفْسِد بودند، آنها احساس شرم می کنند در بین شما. این تحول یک تحولی است که بالاترین تحول است در جامعه. جامعه ما از بانوان - یعنی بعضی بانوان - زمان محمدرضا و رضاخان برگشتند به یک بانوانی که زینب گونه شدند و تابع فاطمه. آن روز تابع آرایش اروپایی بودند و این که باید از اروپا طرح لباس بیاید. امروز تابع مکتب هستند و آنچه اسلام بپسندد مقبول است. این یک تحولی است که بالاترین تحولات است در جامعه ما. نگه دارید این تحول را. توجه کنید به این که دست های فاسد و قلم های فاسد و گفتارهای فاسد، شما را به اغفال نکشاند و شما را برنگرداند به حال سابق.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 109

  • . صحیفه امام، ج 14، ص 197.