فصل دوم: دین و ابعاد حقوقی ـ سیاسی انسان
2 - تبار شناسی قدرت و کرامت
12 - 2 - مشارکت و حقوق تعیین سرنوشت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی فخر، سیدحسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

12 - 2 - مشارکت و حقوق تعیین سرنوشت

‏ ‏

12 - 2 -  مشارکت و حقوق تعیین سرنوشت

‏آزادید لکن با آزادی، سرنوشت خودتان را تعیین کنید. همه قشرها باید رأی بدهند و شرکت کنند، و همه قشرها آزادند در رأی دادن. تمام قشرها به حقوق خودشان خواهند رسید.‏‎[1]‎

 

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 80

  • . صحیفه امام، ج 6، ص 433.