فصل اول: دین و ابعاد وجودی انسان
4 - ویژگی های انسان
11 - 4 - اعجوبه مخلوقات [موجودی بین دو نهایت]
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی فخر، سیدحسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

11 - 4 - اعجوبه مخلوقات [موجودی بین دو نهایت]

‏ ‏

11 - 4 -  اعجوبه مخلوقات [موجودی بین دو نهایت]

‏انسان یک موجود عجیبی است. در جمیع طبقات موجودات و مخلوقات باری تعالی، هیچ موجودی مثل انسان نیست. اعجوبه ای است که از او یک موجود الهی ملکوتی ساخته می شود و یک موجود جهنمی شیطانی هم ساخته می شود. موجودات دیگر این طور نیستند. این طور نیست که این فاصله باشد بین فرد کامل و مابین فرد جهنمی ناقص. این از مختصات انسان است که حق تعالی او را با جمیع اوصاف و صفات مقدس خودش ایجاد کرده است و همه چیز در او هست. از این موجود، پیغمبر اکرم و سایر پیغمبرها محقق شده است و «ابوجهل»‏‎[1]‎‏ و سایر «ابوجهل ها» هم هست. و واسطه ما بین این دو تا هم «‏‏الی ما لایُعلم‏‏»‏‎[2]‎‏هست. و کارهایی که از این انسان صادر می شود، حُسن و قبح و صلاح و فسادش، بستگی دارد به آن جهات روحی انسان. اعمال به حسب صورت با هم خیلی فرق ندارند.‏‎[3]‎‏  ‏

 

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 35

  • . ابوجهل، کنیه عمرو بن هشام مخزومی است که از مخالفان سرسخت حضرت رسول اکرم (ص) بود.
  • .  تا آن جا که دانسته نمی شود.
  • . صحیفه امام، ج 13، ص 285.