فصل اول: دین و ابعاد وجودی انسان
2 - قلمرو انسان شناسی
6 - 2 - انسان جامع عالم غیب و شهود
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی فخر، سیدحسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

6 - 2 - انسان جامع عالم غیب و شهود

‏ ‏

6 - 2 -  انسان جامع عالم غیب و شهود

‏انسان یک نسخه کوچکی هست از همه عالم. یعنی جثه کوچک، یک نسخه ای از ‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 23

‏همه عالم هست. یعنی انسان در آن همه چیزهایی که در همه چیز هست، هست. تمام عوالم غیب و شهود در انسان هست. منتها یک مقداریش بالفعل است. یک مقداریش بالقوه است. انبیا آمدند که دست این انسان را بگیرند از این چاه بیرون ببرندش. دست انسان را بگیرند از این ظلمت ها بیرون ببرند و به نور برسانند: ‏‏الله وَلِیُّ الَّذینَ آمَنْوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ اِلَی النُّور‏‏؛‏‎[1]‎‏ خدا اخراج می کند به وسیله انبیا؛ به وسیله تعلیمات. تعلیمات انبیا برای این است که این ظلمت هایی که در اطراف یک موجودی هجوم به آن آوردند از همه اطراف دست این ها را بگیرد از این ظلمت ها بیرون بیاورد. ما وقتی در همین وضع فعلی که ملاحظه می کنیم گرفتار یک ظلمت هایی هستیم غیر از این ظلمت هایی که برای ما هست راجع به ماورای طبیعت. در همین جا ما یک گرفتاری هایی داریم که این ها ظلمات اند، و انبیا آمدند که ما را از این نجات بدهند. ‏‎[2]‎‏  ‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 24

  • . سوره بقره(2)، آیه 257.
  • .  صحیفه امام، ج 11، ص 220 ـ 219.