باب اول اعمال عمرۀ تمتع
فصل پنجم: نماز طواف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

فصل پنجم: نماز طواف

‏ ‏

‏ ‏

فصل پنجم: 

‏نماز طواف‏

‏و در آن مسائلی است:‏

‏مسألۀ 1- واجب است بعد از تمام شدن طواف عمره دو رکعت نماز ‏‎ ‎‏بخواند،مثل نماز صبح.‏

‏مسألۀ 2- می‌تواند نماز طواف را با هر سوره‌ای که خواست،بخواند ‏‎ ‎‏مگر سوره‌های سجده[دار]،و مستحب است در رکعت اول بعد از ‏‎ ‎‏«حمد»سورۀ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ را بخواند،و در رکعت دوم سورۀ  قُلْ یٰا أَیُّهَا ‏‎ ‎‏الْکٰافِرُونَ را بخواند.‏

‏مسألۀ 3- جایز است نماز طواف را بلند بخواند مثل نماز صبح،یا ‏‎ ‎‏آهسته مثل نماز ظهر.‏

‏مسألۀ 4- شک در رکعات نماز طواف موجب بطلان نماز است،و ‏‎ ‎‏باید اعاده کند،و بعید نیست اعتبار ظنّ در رکعات،و در ظنّ در افعال ‏‎ ‎‏احتیاط کند.و در احکام،این نماز با نماز یومیه مساوی است.‏

‏مسألۀ 5- احوط آن است که بعد از طواف مبادرت به نماز کند و زود ‏‎ ‎‏به جا آورد.‏

‏مسألۀ 6- واجب است که این نماز نزد مقام ابراهیم واقع شود،و ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 187

‏ ‏

‏ ‏

‏احتیاط واجب آن است که پشت مقام به جا آورد که سنگی که مقام است ‏‎ ‎‏بین او و خانۀ کعبه واقع شود،و بهتر آن است که هر چه ممکن باشد ‏‎ ‎‏نزدیکتر بایستد،لکن نه به طوری که مزاحمت با سایرین کند.‏

‏مسألۀ 7- اگر به واسطۀ زیادی جمعیت نتوانست پشت مقام بایستد، ‏‎ ‎‏به طوری که گفته شود نزد مقام نماز می‌کند به واسطۀ دوری زیاد،در یکی ‏‎ ‎‏از دو جانب به جا آورد،در جایی که گفته شود نزد مقام نماز می‌خواند.‏

‏مسألۀ 8- اگر ممکن نشد در دو جانب نزد مقام نماز را به جا آورد، ‏‎ ‎‏باید ملاحظۀ نزدیکتر را بکند از میان دو جانب و پشت مقام،و اگر سه ‏‎ ‎‏طرف مساوی باشند،در پشت نماز بخواند،و در دو طرف کافی نیست،و ‏‎ ‎‏اگر دو طرف نزدیکتر از پشت باشند به مقام،و لکن هیچ کدام نزد مقام ‏‎ ‎‏نباشد،بعید نیست جایز بودن اکتفا به پشت،لکن احتیاط آن است که یک ‏‎ ‎‏نماز در پشت مقام بخواند و یک نماز در یک طرف با ملاحظۀ نزدیکتری، ‏‎ ‎‏و احوط اعادۀ نماز است در صورت امکان در پشت مقام تا وقتی که وقت ‏‎ ‎‏تنگ نشده برای سعی.‏

‏مسألۀ 9- جایز است نماز طواف مستحب را در هر جای ‏‎ ‎‏مسجد الحرام که بخواهد به جا آورد،اگر چه در حال اختیار،بلکه گفته‌اند ‏‎ ‎‏که آن را می‌تواند عمداً ترک کند.‏

‏مسألۀ 10- اگر کسی نماز طواف واجب را فراموش کند،باید هر وقت ‏‎ ‎‏که یادش آمد در مقام ابراهیم به جا آورد و به همان دستوری که در مسألۀ6 ‏‎ ‎‏به بعد ذکر شده،عمل نماید.‏

‏مسألۀ 11- اگر نماز طواف را فراموش کند و در بین سعی بین صفا و ‏‎ ‎‏مروه یادش بیاید،از همان جا سعی را رها کند و برگردد دو رکعت نماز را ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 188

‏ ‏

‏ ‏

‏بخواند،بعد از آن سعی را از همان جا تمام کند.‏

‏مسألۀ 12- شخصی که نماز را فراموش کرده و سایر اعمال را که بعد ‏‎ ‎‏از نماز باید عمل کند عمل کرده،اعادۀ آنها ظاهراً لازم نباشد،اگر چه ‏‎ ‎‏احتیاط استحبابی در اعاده است.‏

‏مسألۀ 13- اگر برگشتن به مسجد الحرام مشکل باشد از برای شخصی ‏‎ ‎‏که نماز را فراموش کرده،باید هر جا یادش آمد نماز را به جا آورد،اگر چه ‏‎ ‎‏در شهر دیگر باشد و برگشتن به حرم لازم نیست اگر چه آسان باشد.‏

‏مسألۀ 14- اگر کسی این نماز را به جا نیاورد و بمیرد واجب است بر ‏‎ ‎‏پسر بزرگ او که آن را قضا کند به نحوی که در کتاب صلاة تفصیل داده ‏‎ ‎‏شده است.‏

‏مسألۀ 15- جاهل به مسأله در احکامی که برای ناسی ذکر شد، ‏‎ ‎‏شریک است با او.‏

‏مسألۀ 16- واجب است بر هر مکلفی که نماز خود را یاد بگیرد و ‏‎ ‎‏قرائت و ذکرهای واجب را پیش کسی درست کند که تکلیف الهی را ‏‎ ‎‏به طور صحیح به جا آورد،خصوصاً کسی که می‌خواهد به حج برود باید ‏‎ ‎‏نماز را تصحیح کند،چون بعضی گفته‌اند اگر نماز او درست نباشد،عمره ‏‎ ‎‏او باطل است،و همچنین حج نیز باطل است.پس علاوه بر آنکه به این ‏‎ ‎‏قول از حَجة الاسلام برائت ذمه پیدا نمی‌کند،ممکن است چیزهایی که در ‏‎ ‎‏احرام بر او حرام شده بود مثل زن و چیزهایی که گذشت بر او حلال ‏‎ ‎‏نشود.‏

‏مسألۀ 17- اگر شخصی نتوانست قرائت یا ذکرهای واجب را یاد ‏‎ ‎‏بگیرد باید نماز را به هر ترتیبی که می‌تواند خودش به جا آورد و کافی ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 189

‏ ‏

‏ ‏

‏است،و اگر ممکن است،کسی را بگمارد که نماز را تلقین او کند،و ‏‎ ‎‏احتیاط آن است که در مقام ابراهیم به شخص عادلی اقتدا کند،لکن اکتفا ‏‎ ‎‏به نماز جماعت نکند،چنانچه نایب گرفتن نیز کافی نیست.‏

‏مسألۀ 18- نماز طواف را در همه اوقات می‌شود خواند،مگر آنکه ‏‎ ‎‏مزاحمت کند با وقت نماز واجب که اگر نماز طواف بخواند موجب فوت ‏‎ ‎‏یومیه می‌شود،پس باید اول نماز یومیه را بخواند.‏

‏مسألۀ 19- اگر کسی از روی بی‌مبالاتی مسامحه کرد در یاد گرفتن ‏‎ ‎‏قرائت و ذکر واجب نماز تا وقت تنگ شد،نماز را به هر نحو که می‌تواند ‏‎ ‎‏باید بخواند و صحیح است،لکن معصیت‌کار است،و احتیاط آن است که ‏‎ ‎‏به دستور مسألۀ 17عمل کند،و اگر ممکن است کسی را وادار کند که ‏‎ ‎‏تلقین او کند.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 190